Dokument

Säkerhetsregler, Stadsparkens boulder

2014-10-17 09:15 CEST Lunds kommun

Värdeutveckling av platser och fastigheter

2014-10-15 11:18 CEST Property People Värdet på en plats är helt kopplat till hur människor som använder och upplever den – de sociala och mentala egenskaperna. Det är vad dessa människor upplever som värdefullt på en plats, som är platsens egentliga värde.

Företagare om förslag om kommunalt veto

2014-10-13 14:04 CEST Ipsos Sweden AB 6 av 10 skolföretagare bedömer att man inte hade kunnat starta verksamheten om kommunen vid den tidpunkten haft möjlighet att säga nej till start av en ny friskola. Bland företagarna inom vård och omsorg uppger 46 procent att ett kommunalt veto hade stoppat etablering av verksamheten.

Affisch LovES – Carlforsskas Estetfestival på Västerås stadsbibliotek 13–16 oktober 2014

2014-10-09 08:58 CEST Västerås stad

Därför byggs en ny ladugård i Gäddeholm

2014-10-08 15:26 CEST Västerås stad

Affisch Föreningen Nordens Ungdomsförbund FNUF

2014-10-08 13:24 CEST Västerås stad

Yttrande om Våld i nära relationer - en folkhälsofråga (SOU 2014:49)

2014-10-08 08:45 CEST Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm Skyddsvärnet menar i sitt remissvar att betänkandet, som handlar om våld i nära relationer, till övervägande fokuserar på mäns våld mot kvinnor och barn men att det i samhället även finns många män, många äldre och funktionshindrade som utsätts för våld och behöver uppmärksammas mer än idag.

2014-10-07 12:20 CEST Linköpings kommun

Inbjudan och program: Upphandling av gasfordon - så gör man!

2014-10-07 09:06 CEST BioFuel Region

Bemanningsföretagen är kraftigaste motorn för integration på arbetsmarknaden

2014-10-03 10:06 CEST Bemanningsföretagen I en debattartikel på Sydsvenska Dagbladet (3/10 2014) skriver Bemanningsföretagens förbundsdirektör Henrik Bäckström ett inlägg om integration och arbetsmarknad. Bemanningsbranschen anställer 66 procent fler anställda utanför EU/EES-området än övriga arbetsmarknaden, och restriktioner mot branschen vore ett hårt slag mot dem som står långt från arbetsmarknaden.