Dokument

Strategi för svensk idrott RIM2015

2015-05-29 19:43 CEST Riksidrottsförbundet

Ränteavdrag för interna lån – förutsättningarna förkommunala internbanker

2015-05-29 15:16 CEST Sveriges Kommuner och Landsting

Unga vuxnas boende 2015

2015-05-29 08:00 CEST Hyresgästföreningen 142 000 unga vuxna bor ofrivilligt hemma hos sina föräldrar och 353 000 unga vuxna skulle vilja ha en egen bostad – men saknar det i dag. Andelen unga som bor i osäkra upplåtelseformer ökar och kostnaden för dessa boenden har ökat markant sedan 2013. Det visar rapporten Unga vuxnas boende i Sverige 2015 som nu publiceras, för tionde gången sedan 1997.

Inbjudan

2015-05-29 07:59 CEST Lidingö stad Inbjudan till Silviacertifieringen av Högsätra vård- och omsorgsboende.

Boverkets förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

2015-05-28 16:57 CEST Sveriges Kommuner och Landsting

Skog och människor - Svenska FSC:s verksamhetsberättelse 2014

2015-05-28 13:31 CEST Svenska FSC FSC på frammarsch - nya medlemmar, ökad certifiering och bekräftelse att certifieringen spelar roll för den brukade skogen. FSC spelar roll för skog och människor. Läs om vår verksamhet under 2014.

2015-05-28 12:21 CEST Växjö kommun

2015-05-28 11:23 CEST Linköpings kommun

Program för hållbar jämställdhet. Resultatrapport för perioden 2011-2013.

2015-05-28 09:44 CEST Sveriges Kommuner och Landsting

Framställan om ändring i Förordningen om vägtrafikregister v1.0

2015-05-28 09:15 CEST Transportstyrelsen