Dokument

Skyfallsplan för Malmö

Skyfallsplan för Malmö

2017-01-17 13:30 CET

Tillgänglighetsundersökning 2016

Tillgänglighetsundersökning 2016

2017-01-17 10:11 CET

Detta är en presentation av resultatet av en tillgänglighetsundersökning gällande e-pos...

Policyrekommendationer: Unga in i Norden – psykisk hälsa, arbete, utbildning

Policyrekommendationer: Unga in i Norden – psykisk hälsa, arbete, utbildning

2017-01-16 08:40 CET

Vad behöver beslutsfattare i de Norden investera i för att förbättra välfärden för Nor...

Den Hemliga Konsten - om konstnärerna

Den Hemliga Konsten - om konstnärerna

2017-01-16 08:00 CET

Information om konstnärerna som deltar i utställningen Den Hemliga Konsten.

Tjänsteskrivelse avgifter

Tjänsteskrivelse avgifter

2017-01-12 15:30 CET

Rättsfall Svea hovrätt dom i mål T 2241 -16

Rättsfall Svea hovrätt dom i mål T 2241 -16

2017-01-12 09:30 CET

Både tingsrätten och hovrätten nekade föreningen ersättning med hänvisning till att bos...

Kommunstyrelsen i Härnösand i korthet den 10 januari 2017

Kommunstyrelsen i Härnösand i korthet den 10 januari 2017

2017-01-12 08:58 CET

En sammanfattning av några av besluten som fattades på Kommunstyrelsen i Härnösands möt...