Dokument

Female genital mutilation/cutting: What might the future hold?

2014-07-22 09:37 CEST UNICEF Sverige

Ending child marriage: Progress and prospects

2014-07-22 09:36 CEST UNICEF Sverige

Untangling the web of anitretroviral price reductions

2014-07-21 09:48 CEST Läkare Utan Gränser Sjuttonde upplagan av Läkare Utan Gränsers rapport om prissättning av antiretrovirala läkemedel.

Getting to undetectable

2014-07-21 09:48 CEST Läkare Utan Gränser Rapport om användningen av tester för virusmätning i fem länder.

HD:s dom i mål mot Rikspolisstyrelsen

2014-07-20 13:59 CEST Centrum för rättvisa

Viktiga frågor inför Vårgårda möte

2014-07-18 11:48 CEST Equmeniakyrkan

Frågorna till 20 000 AMF pensionärer

2014-07-16 09:14 CEST AMF

Inbjudan till presentation den 8 augusti

2014-07-15 16:08 CEST Landskrona stad Under sommaren arbetar ungdomar med hur Öresundsregionen kan utvecklas. Vi hälsar dig välkommen att höra deras förslag.

Skattefridagen 2014, 16 juli

2014-07-15 08:00 CEST Skattebetalarna Skattefridagen är den dag på året då normalinkomsttagaren har tjänat ihop tillräckligt mycket pengar för att kunna betala årets alla skatter. År 2014 infaller skattefridagen den 16 juli, två dagar tidigare än förra året. Att skattefridagen i år infaller tidigare beror på det femte jobbskatteavdraget som trädde i kraft vid årsskiftet och sänkte skatten på arbete.

Svea hovrätts dom i Lennart Johansson mot staten

2014-07-14 14:31 CEST Centrum för rättvisa