Dokument

Ladda ner Vattenguiden

2015-08-28 11:30 CEST Världsnaturfonden WWF

 AMF Halvår 2015

2015-08-28 09:52 CEST AMF

Cykelplan 2015-2025

2015-08-28 08:03 CEST Ängelholms kommun Ta del av hela cykelplan 2015-2025

Kvalitetssäkring av källsorterat matavfall

2015-08-27 07:00 CEST Avfall Sverige I en ny rapport från Avfall Sverige följer vi påsen med matavfall från hushållet hela vägen till åkermarken. Rapporten beskriver vad som händer längs vägen och hur de olika momenten påverkar kvalitén samt vilka förluster som görs i olika steg. Avfall Sverige har även tagit fram en rapport med de erfarenheter som svenska kommuner har av att arbeta med kvalitetssäkring av källsorterat matavfall.

2015-08-26 13:20 CEST Uppsala kommun

Sociala insatsgrupper.pdf

2015-08-26 11:02 CEST Växjö kommun

Rapport Sociala insatsgrupper.pdf

2015-08-26 11:02 CEST Växjö kommun

Ladda ner hela rapporten från Standard & Poor's

2015-08-26 11:00 CEST Vellinge kommun Ladda ner hela rapporten från Standard & Poor's

VA-diagram Västmanland

2015-08-26 10:03 CEST Hyresgästföreningen Aros-Gävle Uppgifter om VA-taxorna i Västmanland.

VA-diagram Uppsala län

2015-08-26 10:03 CEST Hyresgästföreningen Aros-Gävle Uppgifter om VA-taxor i Uppsala län. Fakta ur årets Nils Holgersson-undersökning.