Dokument

Förnyat Stadsbibliotek - Verksamhetsprogram 2014-10-02

2014-12-19 15:10 CET Stockholms stad Information om Stadsbibliotekets idéer för verksamhetens utveckling.

Projektbeskrivning Rådhustorget

2014-12-19 15:09 CET Umeå kommun Projektbeskrivning för Rådhustorget

Sammanställning medborgardialog Rådhustorget

2014-12-19 15:09 CET Umeå kommun Sammanställning av medborgardialog för Rådhustorget, 2014-11-12.

Rapport workshop om Vasaplan

2014-12-19 14:34 CET Umeå kommun Rapport workshop med gestaltningsgrupperna om Vasaplan, 28-29 oktober 2014.

Rapport - förslag ny utformning Vasaplan

2014-12-19 14:34 CET Umeå kommun Rapport om förslag till ny utformning av Vasaplan, 2014-12-11.

Skräpfacit Umeå 2014

2014-12-19 13:54 CET Umeå kommun Rapport - Skräpmätning i Umeå 2014.

Rapport - Uppföljning Umeå ren och trygg kommun 2014-12-04

2014-12-19 13:54 CET Umeå kommun Uppföljning av åtgrädsprogram Umeå ren och trygg kommun, 2014-12-04

2014-12-19 12:45 CET Region Värmland

2014-12-19 12:45 CET Region Värmland

Alectas och Folksams yttrande som pdf

2014-12-19 12:10 CET Alecta