Dokument

Brev till Stefan Löfven

2015-04-18 07:15 CEST Centerpartiet Brev till Stefan Löfven

Program Cannabiskonferens 150422

2015-04-17 16:01 CEST Kristianstads kommun Program för konferens om cannabis och Spice den 22 april 2015.

Kent Karlsson tar emot pris på Eriksdagen i Lindesberg

2015-04-17 14:51 CEST Erikshjälpen På Eriksdagen, lördagen den 25 april, delas Eriksstipendiet ut till runt 40 barn- och ungdomsledare runt om i Sverige. Erikshjälpen Second Hand i Lindesberg delar klockan 12.00 ut Eriksstipendiet till: Kent Karlsson Eldsjäl i bordtennisklubben Storå BTK.

FSC mitt i skogen

2015-04-17 11:18 CEST Svenska FSC FSC har certifierat hälften av den produktiva skogen i Sverige, och spelat en stor roll för den positiva utvecklingen av biologisk mångfald som har pågått i landet sedan 90-talet. I denna tidning kan du läsa om några av de framsteg som FSC har bidragit till. På sidan 4 kan du läsa om hur FSC har halverat användningen av bekämpningsmedel i skogen.

Svenska FSC:s årsredovisning 2013

2015-04-17 11:15 CEST Svenska FSC Här kan du läsa mer om vår verksamhet och de utvecklingar som skedde under 2013.

FSC driver utvecklingen till ett kemikaliefritt skogsbruk

2015-04-17 11:12 CEST Svenska FSC Målet med att helt fasa ut användningen av kemiska bekämpningsmedel mot snytbaggen i det FSC-certifierade skogsbruket är på väg att uppnås. Kemikalieanvändningen i det FSC-certifierade skogsbruket har halverats på 4 år. Genom att FSC ställer krav på en giftfri plantering på hyggena drivs utvecklingen med att hitta alternativa lösningar framåt.

FSC-certifieringens bidrag till biologisk mångfald

2015-04-17 11:11 CEST Svenska FSC Svenska FSC har genomfört en studie för att följa upp hur FSC-certifieringen bidragit till att utveckla ett ansvarsfullt skogsbruk i Sverige. Resultatet visar att FSC bidrar till en positiv utveckling för bevarandet av biologisk mångfald i skogen.

Från lärlingsutbildning till yrkescollege

2015-04-17 09:00 CEST Ratio Teknikcollege är en bättre modell för yrkesutbildning än lärlingsutbildning, konstaterar professor Jonas Olofsson i en ny studie från Ratio. Teknikcollege bygger på den svenska arbetsmarknadsmodellen med samverkan mellan arbetsmarknadens parter och växer fram underifrån med enskilda skolor och företag, vilket både säkrar kompetensbehoven och kvalifikationskraven.

Branschen vill investera 12 miljarder kronor i Göteborg

2015-04-17 08:30 CEST Fastighetsägarna GFR Regeringen satsar 3,2 miljarder kronor i årliga subventioner för att få fart på byggandet av små lägenheter. Men egentligen råder det ingen brist på kapital. Bara i Göteborg är de tio största bolagen beredda att själva investera 12 miljarder kronor de närmsta fem åren. Det visar Fastighetsägarnas rapport utifrån en enkät ställd till de största fastighetsbolagen.

Anmälan till KU

2015-04-16 16:24 CEST Centerpartiet Anmälan till KU