Nyheter

Lyckad satsning på e-hälsa inom äldreomsorgen

2015-03-27 15:54 CET Sveriges Kommuner och Landsting Satsningen på att utveckla socialtjänsten och äldreomsorgen har varit framgångsrik i kommunerna. Det konstaterar Socialstyrelsen i en uppföljning.

​Se vilka som kommer till Business Arena Malmö 2015

2015-03-27 14:48 CET Business Arena

EU-domstolen; bemanningsjobb får inte begränsas

2015-03-27 13:08 CET Bemanningsföretagen Medlemsstaterna måste säkra att oskäliga hinder vid inhyrning av bemanningspersonal inte förekommer: Europeiska unionens domstol (EU-domstolen), har den 17 mars 2015 (C-533/13) kommit med den första domen gällande tolkningen av Artikel 4:1 i Bemanningsdirektivet.

2015-03-27 11:57 CET Amnesty International, svenska sektionen Minst sex barn under tio års ålder dödades under torsdagen, då flyganfall ledda av Saudiarabien attackerade Jemens huvudstad Sanaa. Uppgifterna kommer från sjukhuspersonal och ögonvittnen som Amnesty talat med.

2015-03-27 10:26 CET Linköpings kommun Med anledning av det stora mediala intresset för Ostlänken, dess dragning genom Linköping och dess betydelse för stadens utveckling, bjuder Linköpings kommun in massmedia till ett särskilt runda bordssamtal. Tid: måndag 30 mars, 11:00-12:00 Plats: Stadshuset, Krouthén

SKL släcker på lördag

2015-03-27 10:25 CET Sveriges Kommuner och Landsting På lördag den 28 mars kl. 20.30-21.30 släcker SKL takskyltar och inomhusbelysning på Hornsgatan 20 för att visa sitt stöd till klimatmanifestationen Earth Hour.

2015-03-27 10:19 CET Linköpings kommun Med anledning av det stora mediala intresset för Ostlänken, dess dragning genom Linköping och dess betydelse för stadens utveckling, bjuder Linköpings kommun in massmedia till ett särskilt runda bordssamtal. Tid: måndag 30 april, 11:00-12:00 Plats: Stadshuset, Krouthén

Ny generalsekreterare för Spelbranschens Etiska Råd, SPER

2015-03-27 09:42 CET Lotteriinspektionen Maria Lindström blir ny generalsekreterare för SPER, tillträder tjänsten den 11 maj.

Kommunsektorn får 5 miljarder i återbetalda premier

2015-03-27 09:15 CET Sveriges Kommuner och Landsting AFA Försäkrings styrelse har beslutat om att återbetala 2004 års inbetalda premier till kommuner och landsting.

Statligt riskkapital i fokus i Norge

2015-03-27 06:59 CET Swedish Incubators & Science Parks - SISP Pågående Åre Kapitalmarknadsdagar samlar hundratals deltagare, de flesta från Sverige, men även norska entreprenörer, investerare, inkubatorer & science parks. Samtidigt har Norges näringsminister presenterat en satsning på två nya såddkapitalfonder om 600 miljoner NOK. SISPs norska systerorganisation FIN välkomnar satsningarna, men ifrågasätter att fonderna inriktas enbart på senare faser.