Nyheter

Slutfinalisterna till Återvinningsgalan presenterade

2014-09-30 17:05 CEST Elmia AB 27 november hålls Återvinningsgalan på Nalen i Stockholm. Idag, på den pågående mässan Elmia Avfall & Återvinning, presenterades vilka företag och kommuner som gått vidare till finalen.

Mer gas och hopp om hygienisering

2014-09-30 16:57 CEST Elmia AB Genom att behandla avloppsslam med "elchocker" kan mängden biogas öka med 10 - 50 procent. Samtidigt finns förhoppningar om att rötslammet blir hygieniserat. Det är resultatet av forskning i Lund som nu håller på att kommersialiseras.

ReturTex vill återvinna dina gamla strumpor

2014-09-30 16:50 CEST Elmia AB – Idag återvinns endast 20 procent av den totala textilkonsumtionen i Sverige. Resten slängs i soporna, hamnar på tipp eller eldas upp. Det är enkelt att förstå att potentialen för ökad återvinning av textilfibern är stor, säger Klaus Rosinski, operativ chef på nystartade ReturTex.

Mindre el, mer luft

2014-09-30 16:31 CEST Elmia AB Landets reningsanläggningar kan bli nettoproducenter av energi. Men det kräver en lång rad åtgärder. En pusselbit är energisnål luftning av dammar, vilket presenterades under VA-mässan på Elmia i Jönköping.

Filter ger renare vatten till lägre kostnad

2014-09-30 16:16 CEST Elmia AB Ersätt sandbädden i sista steget av reningen med filter eller membran. Det är en tydlig trend på landets avloppsreningsverk. – Mängden suspenderande ämnen minskar 4-8 gånger, samtidigt som kostnaderna för energi och underhåll går ned, förklarar Jonas Hagström vid Veolia Hydrotech.

Fel att ha generellt byggstopp vid stränder

2014-09-30 16:11 CEST Sveriges Kommuner och Landsting Strandskyddet måste nyanseras. Om statliga myndigheter hindrar ändringar i reglerna riskerar det att försämra landsbygdens och kommuners utveckling. Det framhöll SKL på ett möte under tisdagen.

Falu Energi & Vatten blev årets Fjärrvärmeföretag

2014-09-30 16:11 CEST Elmia AB Priset till årets Fjärrvärmeföretag 2014 delades ut på Fjärrvärmemässans första dag. Stolt vinnare blev Falu Energi & Vatten: – Vi jobbar målmedvetet med att utveckla vår verksamhet och anpassa oss efter en omvärld i förändring. Vi har lyckats omsätta den kollektiva styrkan i fjärrvärmen till att skapa individuella lösningar, säger Bengt Östling, fjärrvärmechef på Falu Energi & Vatten.

Tre mässor på en gång ett lyckat grepp

2014-09-30 16:08 CEST Elmia AB – Det behövs en gemensam mötesplats om offentlig infrastruktur. Det anser Erik Winnfors Wannberg, chefredaktör för tidningen Cirkulation och medlem av VA-mässans Advisory Board.

Miljön talar för urbanisering

2014-09-30 15:59 CEST Elmia AB Urbaniseringen är inte till nackdel för miljön. – Tvärtom, förtätning kan vara ett sätt att lösa miljöproblem, förklarade Maria Ågren, generaldirektör för Naturvårdsverket i samband med invigningen av tre mässor om ett hållbart samhälle på Elmia i Jönköping.

2014-09-30 15:58 CEST Landstinget i Uppsala län Primärvården har planer på att eventuellt flytta Gottsunda vårdcentral. Det framgår av en skrivelse till produktionsstyrelsen.