Nyheter

Nätkasino lockar fler yngre

2015-11-26 14:50 CET Lotteriinspektionen I Lotteriinspektionens årliga undersökning kring svenskarnas spel om pengar har vi återigen tittat närmare på nätkasinomarknaden. Nätkasino lockar allt fler unga medan andelen äldre minskar. Av de som svarar att de spelar nätkasino minst någon gång om året har andelen i ålder upp till 39 år ökat till 42 % (35 %). Andelen 50 år eller äldre har i minskat till 35 % (42 %).

2015-11-26 14:08 CET Tillväxtverket Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf blir ny ordförande i e-legitimationsnämnden. Det blev klart i dag, torsdag, när Regeringen fattade beslut om nya förordnanden.

BoKlok är med och bygger nya Gällivare

2015-11-26 13:55 CET Gällivare kommun Exploatören BoKlok har under en längre tid visat intresse för att bygga bostäder på flera platser i Gällivare. Nu är det klart för byggandet av ca 35 nya lägenheter i ett vackert läge med utsikt mot Vassara älv, söder om vård- och omsorgsboendet Forsgläntan.

Stockholm Science City Newsletter - November 2015

2015-11-26 13:41 CET Stockholm Life Solna-Stockholm Read about digital health in Japan, a planned sport hall in Hagastaden and Tools of Science. Among other things. Check out the latest newsletter from Stockholm Science City Foundation.

Sjöbo kommun partner i Village Waters

2015-11-26 13:24 CET Sjöbo kommun EU-projektet, som startar i januari 2016 utreder möjligheten att hitta ett miljövänligt, kostnadseffektivt och långsiktigt hållbart avloppssystem för enskilda avlopp i glesbygd, för att implementera i länderna runt Östersjön. Projektet har fått totalt 34 miljoner kronor. 23 partners från sex länder runt Östersjön deltar. I Sverige är Torpsbäckens avrinningsområde i Sjöbo kommun som är pilotområde.

De får barnkonventionspriset 2015

2015-11-26 11:19 CET Partille kommun Partille kommuns barnkonventionspris delas mellan Skulltorps skola som vänt motgång till framgång och Sebastian Brands som driver fritidsgård ideellt. Det årliga priset delas ut till personer eller verksamheter i Partille som arbetar i barnkonventionens anda. Priset delas ut i Partille Kulturum den 28 november klockan 12. Det sker i samband med höstens familjedag.

2015-11-26 10:52 CET Vellinge kommun Tunneln vid Vellinge ängar har under de senaste dagarna drabbats av översvämningar, vilket bland annat har orsakat att gående inte kan ta sig till busstationen vid Vellinge ängar.

OS-medaljören Stefan Olsson skriver i Lystrabloggen

2015-11-26 10:20 CET Lystra personlig assistans Det är med stor glädje Lystra kan presentera ännu en idrottsman som kommer att skriva i Lystrabloggen under vinjetten Vägen till Rio – tennisstjärnan Stefan Olsson.

Öka stödet till Mali

2015-11-25 17:57 CET Svenska FN-förbundet Sverige bör öka sitt stöd till FN:s fredsfrämjande insats i Mali som svar på Frankrikes vädjan efter terrordåden i Paris, skriver Aleksander Gabelic och Linda Nordin i Svenska Dagbladet.

Forskning för gröna näringar – ett strategidokument

2015-11-25 15:51 CET Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA KSLA:s strategidokument om de gröna näringarnas och livsvetenskapernas roll i Sveriges utveckling mot ett hållbart samhälle. Framtaget inför 2016 års forsknings- och innovationspolitiska proposition för den gröna sektorn. Underlag till regeringens kommande forskningsproposition. 16 sid, red: Anders Nilsson. http://bit.ly/forsk2016