Pressmeddelanden

FN:s årliga rapport om utveckling i världen och millenniemålen

2015-07-06 16:15 CEST UNDP Betydande framsteg har gjorts i världen mot att nå målen som sattes upp år 2000. Många av målen har redan uppnåtts och vid årsskiftet byts millenniemålsagendan ut mot den kommande hållbarhetsagendan. "Mobiliseringen bakom millenniemålen har producerat den mest lyckade anti-fattigdomsrörelsen i historien" skriver FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon i inledningen till den sista rapporten.

Czech Airlines premiärflyger Växjö-Prag!

2015-07-06 16:08 CEST Växjö Småland Airport

Upprätta en global humanitär fond för utbildning i katastrofer

2015-07-06 16:05 CEST Plan Sverige I dag möts världsledare för att prata om utbildning under ett toppmöte i Oslo. Barnrättsorganisationen Plan uppmanar dem att inrätta en global humanitär fond för utbildning i katastrofer. En sådan fond skulle kunna bidra till att stödja det viktiga arbete som Plan utför i Nepal, t.ex. att upprätta tillfälliga skolbyggnader för att barnen så snabbt som möjligt ska kunna återvända till skolan.

Ett väntat beslut från datainspektionen

2015-07-06 14:14 CEST VA SYD ​Datainspektionen har nu tilldelat sitt beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) med anledning av personuppgiftsbehandling inom avfallsverksamheten.

2015-07-06 14:08 CEST Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsförvaltningen kommer under hösten att sätta igång med ett transnationellt EU-finansierat projekt (TRIADE) med syfte att utöka vår kompetens att ge stöd till personer med utvecklingsstörning i deras åldrande.

2015-07-06 13:58 CEST Kristianstads kommun Vattenreservoarerna i Östra Sönnarslöv och Huaröd ska rengöras. Under tiden stängs vattnet av. Extra vattentankar med dricksvatten finns på plats medan vattnet är avstängt.

 BLIXTDEBATT 7/7 om arbetslösheten bland ungdomar med Bassem Nasr (MP), Andreas Schönström (S) m.fl.

2015-07-06 12:20 CEST Moriska Paviljongen Allt fler ungdomar går arbetslösa efter studenten och många känner att det hade varit enklare att få ett jobb ifall de hade haft ett bredare kontaktnätverk. Men hur förbereder man studenter på väg ut i arbetslivet, och väger kontakter upp mer än behörighet och meriter?

Så vill svenska EU-politiker förhindra döden i Medelhavet

2015-07-06 11:40 CEST Föreningen Ordfront ​Föreningen Ordfronts ordförande har under våren krävt säkrare vägar in i EU, bland annat genom införandet av humanitära visum och möjligheten att söka asyl på ambassader. Hur ställer sig de svenska EU-parlamentarikerna till att underlätta för flyktingar att resa in i EU, utan att behöva riskera livet i Medelhavet? Ska transportöransvaret avskaffas, Dublinförordningen? Läs svaren på Ordfront.se

2015-07-06 11:03 CEST Växjö kommun Nu finns nya numret av Växjö kommuns personaltidning Ventilen ute. Temat för detta nummer är arbetsglädje och här finns bland annat reportage om Värends räddningstjänst som har otroligt låg sjukfrånvaro och nästan 100 procent av de anställda tycker att jobbet är meningsfullt. I numret kan man också inspireras av Edin som jobbar med ensamkommande tonårskillar. Detta nummer ges enbart ut digitalt.

Konstgräs är inte farligt

2015-07-06 10:46 CEST Centrum för idrottsforskning Trots protester och varningar. Skadeepedemin på Kanadas konstgräsplaner uteblev under VM. Rädslan för konstgräs är obefogad. Det konstaterar Karolina Kristenson som nyligen disputerat i ämnet vid Linköpings universitet. Däremot ser skademönstren lite olika ut jämfört med spel på vanligt gräs. Läs mer om hennes forskning i det nya numret av Svensk Idrottsforskning.