Pressmeddelanden

Vi kan! Vi vill! Vi törs!

2015-11-24 22:30 CET Feministiskt initiativ Regeringen vill att Sverige ska ta emot flyktingar på ett värdigt sätt. Lokalt växer engagemang och solidaritet. Fler vill öppna sina hem. Klädinsamling och stödkonserter avlöser varandra. Samtidigt sätter regeringens beslut asylrätten ur spel och de mest sårbara människorna får betala priset för den värdighet som bara välmående nationer kan kosta på sig att försvara - med andras liv som insats!

Tre år är ett långt andrum

2015-11-24 20:51 CET Röda Korsets Ungdomsförbund Röda Korsets Ungdomsförbund känner i dag en stor sorg över de konsekvenser som regeringens förslag får för människor i extremt utsatta situationer. Samtidigt som regeringen lägger fram sitt förslag fortsätter människor att fly i små gummibåtar över havet för att söka skydd undan krig och förföljelse.

Pressinformation från regionfullmäktiges sammanträde 2015-11-24

2015-11-24 19:58 CET Region Skåne Denna information redogör kortfattat för regionfullmäktiges beslut i de ärenden som behandlades vid regionfullmäktiges sammanträde 24 november 2015. På Region Skånes webbplats skane.se finns handlingarna till de ärenden som behandlades vid sammanträdet.

Zlatan tilldelas MALMÖ STADS HEDERSTECKEN

2015-11-24 19:09 CET Malmö stad ​Malmös borgmästare Kent Andersson överlämnade på tisdagkvällen Malmö stads hederstecken till Zlatan Ibrahimovic ”för sina betydande och uppmärksammade insatser som satt Malmö på världskartan”.

​Regeringens aviserade åtgärder för flyktingmottagandet slår hårt mot hbtq-personer

2015-11-24 18:53 CET RFSL De nya hårda reglerna för flyktingar som regeringen aviserat idag kan komma att slå hårt mot hbtq-personer. Personer som söker skydd i Sverige på grund av förföljelse för sin sexuella läggning eller könsidentitet riskerar att inte längre att kunna återförenas med sin partner eftersom familjeåterförening med de nya reglerna bara ska vara möjlig för ”kärnfamiljer” och ”makar”.

#48 – TISDAG: Likalön och heltid hetast i avtalsrörelsen

2015-11-24 18:48 CET Feministiskt Perspektiv I nuvarande takt tar det över 60 år innan vi får jämställda löner, enligt SCB. Oacceptabelt, menar kvinnornas fackliga företrädare. Kommunal har redan visat musklerna, kravet på rejäla påslag för undersköterskorna spräckte samordningen inom LO. 2016 kan också bli det år där Industrinormens och Medlingsinstitutets berättigande kommer att prövas.

2015-11-24 17:43 CET Umeå kommun KFUM har under ett antal år utrett möjlighet att bygga ut den befintliga lägergården på Nydala med en inkluderande action sportanläggning. Efter ett beslut av fritidsnämnden kan planerna nu ta ett steg närmre mot verklighet.

2015-11-24 17:18 CET Företagarna - Att villkora permanent uppehållstillstånd med jobb, samtidigt som man vill höja trösklarna på arbetsmarknaden, är en märklig kombination, säger Günther Mårder om dagens regeringsutspel.

MP Malmö kallar till extra möte om asylförslagen

2015-11-24 17:18 CET Miljöpartiet de gröna i Malmö Miljöpartiet i Malmö sammankallar medlemmarna till ett extrainsatt möte med anledning av regeringens förslag på lagändringar för att få färre att söka asyl i Sverige.

2015-11-24 17:16 CET Umeå kommun Under flera år har det funnits en fritidsgård för unga på Haga och Sandbacka. Sandagården har under en period haft väldigt få besökare. Därför testade Umeå kommun under 2015 ett nytt sätt att träffa ungdomarna. Försöket fick stor effekt och därför har fritidsnämnden nu beslutat att fortsätta på den inslagna vägen.