Bilder

Team Göteborg

2015-08-31 07:48 CEST A Non Smoking Generation

Team Stockholm

2015-08-31 07:48 CEST A Non Smoking Generation

Ny debattbok om sjukvården: "Sjukvården behöver vård". Företal av P. C. Jersild.

2015-08-26 16:25 CEST Carlsson Bokförlag Hur kan sjukvården bli bättre och en lockande arbetsplats? Patienter far illa pga platsbrist och sänkt patientsäkerhet. Arbetsmiljön pressas. De senaste 20 åren har svensk sjukvård successivt försämrats. Detta synliggör och diskuterar Magnus Edner utifrån fyra aktuella händelser. Han ger exempel på hur den nuvarande politikerstyrda ledningsmodellen inte fungerar och föreslår en ny modell.

Simon Sorgenfrei

2015-08-21 13:09 CEST Södertörns högskola

Bokomslag Islam

2015-08-21 13:09 CEST Södertörns högskola

Politik och förvaltning i svenska kommuner

2015-08-21 13:09 CEST Studentlitteratur

Johan Wänström

2015-08-21 13:09 CEST Studentlitteratur

Gissur Erlingsson

2015-08-21 13:09 CEST Studentlitteratur

Ny bok lyfter fram kommunpolitikerns roll och röst. "Folkhemmets sociala ingenjörer".

2015-08-18 12:30 CEST Carlsson Bokförlag Varför väljer man att engagera sig i kommunpolitiken? Hur är det att vara kommunpolitiker? Och hur har det varit? Med hjälp av vittnesmål från drygt 600 kommunpolitiker, inte minst kvinnor, från alla samhällsklasser och tider kartlägger etnologen Jan Fredriksson ett yrke som kanske mer än något annat ämbete sammanfattar den svenska demokratin.

Gullspångsälven vinner Fortums fototävling igen

2015-08-11 10:34 CEST Fortum Sverige AB