Bilder

Anders Egelrud

Anders Egelrud

2016-04-27 11:15 CEST

Antal omkomna per trafikantgrupp, genomsnitt åren 2004 – 2013 samt åren 2014 och 2015.

Antal omkomna per trafikantgrupp, genomsnitt åren 2004 – 2013 samt åren 2014 och 2015.

2016-04-27 09:38 CEST

Anm: Trafikantgruppen ”bil” består av personbil, buss och lastbil. Under 2015 omkom ingen person i buss men 15 personer i lastbil, varav 5 i tung lastbil, samtliga förare. I trafikantgruppen Andra finns bland annat skotrar, fyrhjulingar och ryttare.

Kärnkraft

Kärnkraft

2016-04-27 09:13 CEST

Personbilsparkens fossiloberoende - utveckling och styrmedel

Personbilsparkens fossiloberoende - utveckling och styrmedel

2016-04-26 09:30 CEST

Antal personbilar som avregistrerats och blir kvar i Sverige, respektive avregistreringar till utland, samt procent till utland. Omfattar endast bilar max 5 år gamla. År 2015.

Ulf Wikström

Ulf Wikström

2016-04-25 13:55 CEST

Sofie Erselius

Sofie Erselius

2016-04-25 13:55 CEST

Stadion

Stadion

2016-04-22 09:57 CEST

Foto: Daniele Fava

Blaiken two turbines

Blaiken two turbines

2016-04-15 13:58 CEST

Exempelbild på vindkraftverk från Blaikens vindkraftspark