Pressmeddelanden

Edholm (FP): Ny kommission riskerar bli majoritetens lekstuga

2015-09-02 14:07 CEST Folkpartiet Stockholms Stadshus ​På borgarrådsberedningen idag behandlades ett förslag om en ny kommission för social hållbarhet. Folkpartiet kräver att förslaget görs om. Folkpartiet vill att kommissionen består av oberoende forskare.

2015-09-02 10:47 CEST Svebio, Svenska Bioenergiföreningen Svebio är starkt kritiskt till det förslag om byggregler som Boverket lagt fram för att uppfylla EU:s direktiv om näranollenergibyggnader. Reglerna gynnar ensidigt värmepumpar på bekostnad av fjärrvärme och uppvärmning med biobränslen. De leder också till att man kan bygga mindre energieffektivt om man använder värmepump. Det framgår av ett remissyttrande som Svebio lämnat in.

Idrotts- och hälsoministern besöker Måndagsklubben och Korpen Falun

2015-09-02 07:30 CEST Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet I eftermiddag får Korpen Falun och CrossFit-gruppen Måndagsklubben besök av Idrottsministern Gabriel Wikström. Besöket ska ge Idrottsministern insikt i Korpens organisation och vår idé om framtida idrottsföreningar så som framgångsrika Måndagsklubben. En förening som expanderat stort på kort tid och som dessutom nått såväl nationella som internationella framgångar.

Venture Cup växlar upp nationellt – tillsätter VD, marknadschef och ekonomichef

2015-09-01 13:30 CEST Venture Cup Idag lanserar Sveriges ledande entreprenörstävling sin nya satsning och tillsätter en VD, en marknadschef samt en ekonomichef för att skapa ett nationellt team. Siktet är inställt på att Venture Cup ska bli det självklara valet för alla med nya affärsidéer i landet.

Nyföretagandet minskade i augusti

2015-09-01 08:37 CEST Bolagsverket I augusti minskade nyföretagandet i landet med 1,8 procent. Under augusti nyregistrerades 4 914 företag på Bolagsverket jämfört med 5 004 i fjol. Antalet nya aktiebolag ökade dock med 1,9 procent, och totalt sett har nyföretagandet hittills under 2015 ökat med 2,2 procent. Statistiken avser de fyra vanligaste företagsformerna; aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag.

2015-08-31 10:41 CEST Fortum Sverige AB - ​Nettoomsättningen uppgick till 3 556 MSEK (3 684). - Rörelseresultatet uppgick till 1 041 MSEK (1 125). - Resultatet efter skatt uppgick till 535 MSEK (824). - Försäljningen uppgick till 5 436 GWh (5 389) varav 4 396 GWh (4 461) utgjordes av värme.

Föreläsningsturnén Tobaksbarn laddar om!

2015-08-31 07:48 CEST A Non Smoking Generation Idag, den 31 augusti, går startskottet för Tobaksbarn 2015. Totalt kommer över 200 föreläsningar att genomföras i 20 av Sveriges 21 län. Hittills har över 60 000 elever mött föreläsarna och i år beräknas ytterligare 30 000 elever få ta del av föreläsningen.

Starkt varumärke får ny ledare

2015-08-28 09:57 CEST A Non Smoking Generation Helen Stjerna, vd på kommunikationsbyrån Xpdition, blir ny generalsekreterare på A Non Smoking Generation.

Jönsson (FP): Rädda Fryshusets fritidsverksamhet

2015-08-28 09:50 CEST Folkpartiet Stockholms Stadshus ​På gårdagens sammanträde med Skärholmens stadsdelsnämnd beslutade den rödgrönrosa majoriteten att säga upp avtalet med Fryshuset om att bedriva verksamhet för unga i stadsdelen, trots att alla är nöjda med verksamheten. Redan på måndag börjar avvecklingen av verksamheten. Folkpartiet protesterar mot beslutet.

Ny debattbok om sjukvården: "Sjukvården behöver vård". Företal av P. C. Jersild.

2015-08-27 08:00 CEST Carlsson Bokförlag Hur kan sjukvården bli bättre och en lockande arbetsplats? Patienter far illa pga platsbrist och sänkt patientsäkerhet. Arbetsmiljön pressas. De senaste 20 åren har svensk sjukvård successivt försämrats. Detta synliggör och diskuterar Magnus Edner utifrån fyra aktuella händelser. Han ger exempel på hur den nuvarande politikerstyrda ledningsmodellen inte fungerar och föreslår en ny modell.