Pressmeddelanden

Psykiatriker fick regeringen att stoppa lagförslag om uppföljning av självmord

2015-07-31 21:03 CEST KMR Det skulle bli en bättre och utökad uppföljning av vårdrelaterade självmord. Många remissinstanser var positiva, men inte Svenska Psykiatriska Föreningen. Föreningen har nu fått regeringen att stoppa lagförslaget och Socialstyrelsen att avskaffa anmälningsplikten per lex Maria vid självmord. Mörkläggningen blir i det närmaste total och psykiatrins falska image kan upprätthållas.

​Edholm (FP): S måste ta itu med lärarbristen i Stockholm

2015-07-31 11:15 CEST Folkpartiet Stockholms Stadshus Enligt prognoser från Sweco och Utbildningsförvaltningen behöver Stockholms stad rekrytera uppemot 1000 lärare i grund- och gymnasieskolan per år framöver. Idag arbetar drygt 6000 lärare i Stockholms skolor. Lotta Edholm kritiserar den rödgrönrosa majoriteten i Stockholms stadshus för att ha avslutat satsningen på läraryrket i Stockholm.

2015-07-30 08:45 CEST Hyresgästföreningen Sverige står inför en stor utmaning. Bara i de kommunala bostadsbolagen beräknas 300 000 av miljonprogrammets lägenheter vara i behov av omfattande ombyggnad. Ombyggnadsprocessen är omtumlande för hyresgästerna och många tvingas flytta på grund av att de inte har råd att bo kvar efter ombyggnaden.

2015-07-29 14:45 CEST Njurförbundet Under juni i år beslutade NT-rådet vid SKL att rekommendera landstingen att avstå från att förskriva läkemedlet Soliris vid den livshotande sjukdomen aHUS. Den enda anledningen till beslutet är att man anser att priset är för högt. Njurförbundet kräver att beslutet omprövas.

2015-07-28 10:41 CEST Socialdemokraterna i Malmö

​De preliminära kunskapsresultaten för 2014/2015 i Stockholms skolor är klara

2015-07-27 09:33 CEST Folkpartiet Stockholms Stadshus De preliminära betygsresultaten för eleverna i årskurs 9 i Stockholms skolor läsåret 2014/2015 är klara. Andelen behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram var 85,7 procent (oförändrad jämfört med år 2013/2014). Andelen som nått godkänt i samtliga ämnen var 78,3 procent (77,0 procent år 2013/2014). Meritvärdet, räknat på elevernas 16 bästa betyg, var 230,7 poäng (225,2 poäng år 2013/2014).

Feministiskt initiativ utmanar heteronormen på Stockholm Pride

2015-07-24 07:00 CEST Feministiskt initiativ Feministiskt initiativ utmanar heteronormen på STHLM PRIDE. Partiet arrangerar 6 programpunkter under veckan som bland annat behandlar transpersoners rättigheter i Europa, att utmana normer i kommunal välfärdspolitik och en talkshow med transaktivisten Aleksa Lundberg. Avslutningsvis deltar partiet i paraden. Gita Nabavi (Fi), gruppledare Stockholms stadshus, finns på plats under veckan.

2015-07-15 09:48 CEST Folkpartiet Stockholms Stadshus TT rapporterade under gårdagen om ​att lärarbristen bidrar till högre löner för landets lärare. Samtidigt varslar Lärarförbundet om att löneökningarna stannar av i Stockholm. Lotta Edholm (FP) menar att den rödgrönrosa majoriteten sviker såväl Stockholms lärare som elever.

Fortum förbättrar dammsäkerheten vid Råda kraftverk

2015-07-15 09:19 CEST Fortum Sverige AB Fortum avslutar under 2015 sina arbeten för att förbättra dammsäkerheten vid Råda vattenkraftverk. För de boende i Långheden och Råda är den största förändringen att det nu blir fritt fram för allmänheten att använda dammkrönet för att ta sig mellan samhällena.

​Edholm (FP): Låt stockholmarna själva utse vigselförrättare

2015-07-13 09:50 CEST Folkpartiet Stockholms Stadshus Svenska Dagbladet skriver idag (13/7) om det ökade trycket på borgerliga vigslar i Stockholm. Folkpartiet vill se att fler människor ska kunna bli borgerliga vigselförrättare och att fler platser i Stockholm ska öppnas för vigslar.