Pressmeddelanden

Bostadsministern talar på Ecoforum 2015: ”Detta gör regeringen för att främja hållbar stadsutveckling”

2015-03-02 11:19 CET Svensk Byggtjänst Bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister Mehmet Kaplan medverkar på Ecoforum den 23 april. Konferensen arrangeras på Stockholmsmässan i Älvsjö av Nordbygg och Svensk Byggtjänst.

8 MARS: Är transkampen feminismens framtid?

2015-03-02 10:05 CET Ottar Tidningen Ottar firar internationella kvinnodagen på Ekoteket i Kulturhuset i Stockholm där fyra gäster svarar på frågan om transkampen är feminismens framtid.

Minskat nyföretagande i februari

2015-03-02 08:16 CET Bolagsverket I februari blev det en minskning med 9,3 procent för nyföretagandet i landet. Under februari nyregistrerades 5 127 företag på Bolagsverket jämfört med 5 653 under samma månad i fjol. Statistiken avser de fyra vanligaste företagsformerna; aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag. Nyregistreringarna minskade för samtliga företagsformer.

Seminarium om värdediskriminering & digital manifestation

2015-02-27 16:47 CET Fredrika Bremer Förbundet

Fredrika Bremer möter Daniel Suhonen & Stina Oscarson

2015-02-26 13:57 CET Fredrika Bremer Förbundet

Hyran för 7000 lägenheter i Uppsala avgörs i hyresnämnden

2015-02-26 13:39 CET Fastighetsägarna MittNord ​Fastighetsägarna MittNord kommer att företräda tre större medlemmar i hyresnämnden som en följd av att hyresförhandlingarna för 7 000 lägenheter i Uppsala frånträtts. Strax innan årsskiftet fick Fastighetsägarna MittNord ett bud av Hyresgästföreningen på mellan 0,7 och 1,1 procent. Efter årsskiftet återkom Hyresgästföreningen med ett nytt bud som löd 0,0 procent för 2015 års hyror.

Jonlund (FP): Ge Medborgarplatsen tunnelbanebibliotek

2015-02-26 10:34 CET Folkpartiet Stockholms Stadshus Den nya majoriteten har beslutat om att genomföra en omfattande upprustning av Medborgarhuset. Folkpartiet är positivt till upprustningen, men mycket kritiskt till att de tänkta planerna på ett bibliotek med koppling till tunnelbanan inte blir av.

2015-02-26 08:17 CET Uppsala universitet ​När bostadssegregation diskuteras handlar det oftast om miljonprogramområden och långinkomsttagare. Detsamma gäller forskning om bostadssegregation. Men priviligierade grupper har en stor del i att segregation uppstår visar en färsk avhandling av bostadsforskaren Ann Rodenstedt, Uppsala universitet.

Formar vi reklamen eller formar reklamen oss?

2015-02-25 16:16 CET Fredrika Bremer Förbundet Hur påverkas vi av olika reklambudskap? Vilka värderingar matas vi med och vad får det för konsekvenser? Tar reklambranschen ansvar eller är det någon annans ansvar? Christina Knight vill att reklambranschen tar sitt ansvar – och att du som konsument är kritisk!

Fortum Distribution växer - 60-tal nya tjänster under 2015

2015-02-25 13:03 CET Fortum Sverige AB Fortum Distribution fortsätter sina satsningar för att förstärka och förnya elnätet. Samtidigt växer också företaget. Under 2014 anställdes 46 personer och målet är att anställa upp mot 60 personer under 2015. - Både vi som företag och hela vår bransch är inne i ett väldigt spännande skede, säger Fortum Distributions vd Johan Lindehag.