Pressmeddelanden

2015-05-29 08:50 CEST Fortum Sverige AB Med 2000 anmälda deltagare till den tredje upplagan av Älvstädar-SM har förra årets deltagarrekord redan nu överträffats. Förhoppningen är att det stora antalet deltagare resulterar i renare älvstränder än någonsin. Inför själva Älvstädar-SM deltar föreningarna även i en fototävling på temat ”Livet vid älven” och det är en Dalälvsförening som tar hem även den andra månadstävlingen.

AlphaCE berättar solskenshistorier på S-kongressen

2015-05-29 08:20 CEST AlphaCE Coaching & Education Idag startar S-kongressen i Västerås. På plats finns utbildnings- och coachningsföretaget AlphaCE som i sin utställningsmonter visar några av sina solskenshistorier och en nyinspelad kortfilm för de socialdemokratiska kongressombuden.

2015-05-29 08:00 CEST Hyresgästföreningen 142 000 unga vuxna bor ofrivilligt hemma hos sina föräldrar och 353 000 unga vuxna skulle vilja ha en egen bostad - men saknar det idag. Andelen unga som bor i osäkra upplåtelseformer ökar och kostnaden för dessa boenden har ökat markant sedan förra mätningen 2013. Det visar rapporten Unga vuxnas boende i Sverige 2015 som publiceras idag, för tionde gången sedan 1997.

2015-05-28 13:22 CEST Folkpartiet Stockholms Stadshus I en redogörelse till rådet för funktionshinderfrågor förklarar trafikkontoret att trafikkontoret inte diskuterat tillgänglighetsaspekter i samband med nya busslinjesträckningar eftersom det inte ingår i trafiknämndens uppdrag. Folkpartiet anser att trafiknämnden alltid måste anlägga ett tillgänglighetsperspektiv

Backa grön - Okidoki vinner parallellt uppdrag om 500 nya bostäder i Göteborg

2015-05-28 12:13 CEST OkiDoki Arkitekter Bostads AB Poseidon bjöd ett antal arkitektkontor att ta fram idéförslag för utvecklingen av området längs Litteraturgatan och man valde att gå vidare med förslaget Backa Grön av Okidoki Arkitekter. Projektet innebär blandad bebyggelse på parkeringsytorna längs Litteraturgatan i Backa med minst 500 nya bostäder till segregationens och bostadskrisens Göteborg.

Skolan en riskmiljö

2015-05-28 09:34 CEST A Non Smoking Generation Trots lagstiftning mot rökning i skolmiljön röks det på en majoritet av Sveriges skolor. Och snuset, som är starkt beroendeframkallande, regleras inte. Nu kommer A Non Smoking Generation att driva projektet Tobaksfri skoltid NU!, som har fått stöd av Folkhälsomyndigheten.

Fredrik Reinfeldt till Business Arena Stockholm 16 september 2015

2015-05-28 08:25 CEST Business Arena

2015-05-28 08:05 CEST Hyresgästföreningen Höga fasta elavgifter gör att en minskning av elförbrukningen med 25 procent enbart ger en kostnadsminskning med 15 procent. Det framgår av en ny studie av Nils Holgerssongruppen kring lönsamhet vid minskad förbrukning.

Sjöstedt (FP): Stockholms stad måste agera mot Telia

2015-05-27 11:29 CEST Folkpartiet Stockholms Stadshus Uppgifter till SVT:s Uppdrag Granskning gör gällande att Telia kan ha varit inblandade i en muthärva där medel överförts till Azerbajdzjans presidentfamilj. Telia tillhandahåller telefonitjänster för Stockholms stad. Värdet på denna upphandling uppgick till 530 miljoner.