Pressmeddelanden

Jönsson (FP): ​Vänsterpartiet sa nej till flytt av DO till Skärholmen

2015-03-27 10:45 CET Folkpartiet Stockholms Stadshus På Skärholmens stadsdelsnämnds möte igår 26/3 föreslog Folkpartiet att stadsdelen skulle välkomna en flytt av Diskrimineringsombudsmannen (DO) till Skärholmen. Ordföranden i nämnden, Lorena Delgado (V), använde dock sin utslagsröst för att blockera förslaget. - Jag undrar om V-politiker i andra stadsdelar också kommer att blockera fler statliga jobb i sina stadsdelar, säger Jan Jönsson (FP).

Maria Lindström blir ny generalsekreterare för SPER

2015-03-27 06:00 CET SPER - Spelbranschens Etiska Råd

Seabased sjösätter sin första vågkraftpark

2015-03-26 12:22 CET Fortum Sverige AB Fortum, tillsammans med Seabased Industry AB och Energimyndigheten, håller på att skapa sin första vågkraftpark, nordväst om Smögen. Sjösättningen av den första delen av vågkraftparken slutförs under veckan. Allt som allt installeras 36 generatorer och 1 ställverk på havsbotten.

Miljöpartiet ger plats i SKL till Feministiskt initiativ

2015-03-26 08:00 CET Feministiskt initiativ Miljöpartiet har nu valt sina representanter till SKL. Partiet går för första gången in i ett majoritetssamarbete i SKL, tillsammans med S och V. MP har erbjudit Fi en ersättarplats i beredningen för socialpolitik och individomsorg. Dit valdes Katerin Mendez, ledamot i Malmö kommunfullmäktige för Feministiskt initiativ.

Infrastrukturministern åker MTR Express

2015-03-25 18:16 CET MTR Express Infrastrukturminister Anna Johansson provåker MTR Express och pratar tåg och järnväg med MTR Express VD Johan Söör och MTR Nordics VD Peter Viinapuu. -Det behövs ett starkt politiskt engagemang för att utveckla järnvägen, säger Johan Söör, som ser mycket positivt på besöket. Svensk tågmarknad måste erbjuda konkurrens på lika villkor, det vill vi gärna prata mer om med ministern även framöver.

Statoil toppar hållbarhetsranking

2015-03-25 14:41 CET Statoil Fuel & Retail Sverige AB Statoil är utsett till Sveriges mest hållbara drivmedelsföretag. Det visar Sustainable Brand Index som är Skandinaviens största varumärkesundersökning med fokus på hållbarhet.

2015-03-25 13:09 CET Socialdemokraterna i Uppsala ​Kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick (S) blev idag omvald till ordförande för Beredningen för socialpolitik och individomsorg, när Sveriges kommuner och landsting, SKL, hölls sitt första möte med den nya styrelsen.

​Välkommen satsning på ökat studentbostadsbyggande

2015-03-25 13:07 CET Studentbostadsföretagen Studentbostadsbranschen välkomnar regeringens besked om en storsatsning på ökat byggande. I dagsläget behövs 20 000 studentbostäder, ett underskott som dagens nyproduktionstakt hittills inte varit i närheten av att klara av.

2015-03-25 11:31 CET Socialdemokraterna i Uppsala Regeringen har idag aviserat att den har för avsikt att satsa 3,2 miljarder årligen på byggandet av 15 000 hyresrätter. Finansieringen sker genom omfördelning från ROT-avdraget, som sänks från 50 till 30 procent. I Uppsala välkomnas regeringens besked av Erik Pelling (S), kommunalråd med ansvar för bostadsfrågor tillika ordförande för Plan- och byggnadsnämnden.

2015-03-25 11:06 CET Fastighetsägarna Sverige Regeringen föreslår i dag ett subventionspaket på 3,2 miljarder kronor för att öka nyproduktionen av bostäder. Subventionerna ska stimulera byggandet av små och billiga lägenheter. Fastighetsägarna avråder från att införa subventioner. Regeringen borde satsa på utbyggd infrastruktur och fokusera på att lösa strukturproblemen på bostadsmarknaden, säger Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige.