Dokument

Villapriser i Stockholm med kommuner

2015-02-13 12:25 CET Svenska Mäklarhuset

Bostadsrättspriser i Stockholm med kommuner

2015-02-13 12:25 CET Svenska Mäklarhuset

Nordisk konkursstatistik - grafer

2015-02-04 15:51 CET UC AB Samtliga grafer avseende nordisk konkurstatistik från Nordic Credit Alliance

Bränslepriser, snitt per år 2009-2013

2015-01-22 14:00 CET Ynnor AB

Tactical Asset Allocation Update December

2015-01-09 16:15 CET Fidelity Worldwide Investment

Komplett statistik företagande UC_Visma

2014-12-18 09:17 CET UC AB

Effekter av bilpool

2014-12-18 08:00 CET Sunfleet Undersökning, effekter av bilpool.

Kommunalskatten 2015

2014-12-12 08:53 CET Skattebetalarna Skattebetalarna har genom en enkät till landets kommuner och landsting, samt genomgång av protokoll från kommun- och landstingsfullmäktige, kartlagt kommunalskatten inför 2015. Resultatet visar att var fjärde kommun höjer skatten nästa år. Totalt höjs kommunalskatten i 82 kommuner medan den sänks i endast två. 4 av 10 skattebetalare väntas få höjd skatt 2015. Se mer i bilagan.

Bilaga: Kommunala skattesatser 2015, kommun för kommun

2014-12-12 08:52 CET Skattebetalarna Skattebetalarna har genom en enkät till landets kommuner och landsting samt genomgång av protokoll från kommun- och landstingsfullmäktige kartlagt kommunalskatten inför 2015. Detta är en bilaga till "Kommunalskatten 2015" och innehåller resultatet för varje kommun.Därtill redovisas tabeller med högst och lägst kommunalskatt samt vilka kommuner som får störst höjning av den totala kommunalskatten.

2014-12-11 17:14 CET Ynnor AB Ynnors heldagsseminarier 2015: Billeasingdagen, 25 mars, Stockholm. Bil i offentlig sektor, 15 april, Helsingborg. Bil i offentlig sektor, 29 april, Stockholm. Policydagen, 20 maj, Stockholm. Transport- och servicebilsdag, 27 maj, Stockholm. Tjänstebilsdagen, 2 december, Lund. Tjänstebilsdagen, 3 december, Göteborg. Stora Tjänstebilsdagen, 9 december, Stockholm.