Dokument

2014-10-22 09:00 CEST Airbnb

Beskrivning av hur FINY fungerar med illustration

2014-10-06 08:00 CEST FINY

Illustration över processen i FINY

2014-10-06 08:00 CEST FINY

Större utsläpp i MP-kommuner trots fler miljöbilar Tabeller

2014-09-08 06:55 CEST Ynnor AB Den genomsnittliga bränsleförbrukningen är tio procent högre bland personbilar i kommuner där Miljöpartiet (MP) har inflytande än i övriga kommuner. - Miljöpartiet vill gärna att alla andra ska klimatanpassa sig, men när man själva får inflytande så visar det sig inte vara så enkelt, kommenterar Ronny Svensson, vd på Ynnor AB. Här återfinns en pdf med tabeller som hänger ihop med pressutskicket

Chockhöjd fastighetsskatt - om (S) ger (V) inflytande

2014-08-15 08:50 CEST Skattebetalarna Nästan 4 av 10 småhusägare i Stockholms län kan få kraftigt höjd fastighetsskatt vid ett regeringsskifte. I snitt skulle skatten för dessa öka med 16 000 kronor per år. 3 av 10 som drabbas har en inkomst under 25 000 kronor per månad. Avsaknaden av gemensamma besked från oppositionspartierna innebär att ingen i dag vet utfallet av ett eventuellt regeringsskifte.

Graf resultat grå våg efter ålder

2014-08-15 07:10 CEST Svenska Mäklarhuset

Skattefridagen 2014, 16 juli

2014-07-15 08:00 CEST Skattebetalarna Skattefridagen är den dag på året då normalinkomsttagaren har tjänat ihop tillräckligt mycket pengar för att kunna betala årets alla skatter. År 2014 infaller skattefridagen den 16 juli, två dagar tidigare än förra året. Att skattefridagen i år infaller tidigare beror på det femte jobbskatteavdraget som trädde i kraft vid årsskiftet och sänkte skatten på arbete.

2014-07-10 15:16 CEST Airbnb

PPT bilder och grafer BRF_BA

2014-06-27 06:37 CEST UC AB

Sparbankernas Almedalsprogram 2014

2014-06-26 17:52 CEST Sparbankernas Riksförbund Sveriges drygt 60 sparbanker är lokala banker och för varje sparbank är ortens livs- och växtkraft värdefull. Vi vill ta vara på hela landets potential och skapa förutsättningar för ökat företagande, ökad växtkraft och höjd livskvalitet även bortom storstäderna, på orter där sparbanker finns. Därför arrangerar vi ett antal aktiviteter som lyfter dessa frågor.