Dokument

Bränslepriser, snitt per år 2009-2013

2015-01-22 14:00 CET Ynnor AB

Tactical Asset Allocation Update December

2015-01-09 16:15 CET Fidelity Worldwide Investment

Komplett statistik företagande UC_Visma

2014-12-18 09:17 CET UC AB

Effekter av bilpool

2014-12-18 08:00 CET Sunfleet Undersökning, effekter av bilpool.

Kommunalskatten 2015

2014-12-12 08:53 CET Skattebetalarna Skattebetalarna har genom en enkät till landets kommuner och landsting, samt genomgång av protokoll från kommun- och landstingsfullmäktige, kartlagt kommunalskatten inför 2015. Resultatet visar att var fjärde kommun höjer skatten nästa år. Totalt höjs kommunalskatten i 82 kommuner medan den sänks i endast två. 4 av 10 skattebetalare väntas få höjd skatt 2015. Se mer i bilagan.

Bilaga: Kommunala skattesatser 2015, kommun för kommun

2014-12-12 08:52 CET Skattebetalarna Skattebetalarna har genom en enkät till landets kommuner och landsting samt genomgång av protokoll från kommun- och landstingsfullmäktige kartlagt kommunalskatten inför 2015. Detta är en bilaga till "Kommunalskatten 2015" och innehåller resultatet för varje kommun.Därtill redovisas tabeller med högst och lägst kommunalskatt samt vilka kommuner som får störst höjning av den totala kommunalskatten.

2014-12-11 17:14 CET Ynnor AB Ynnors heldagsseminarier 2015: Billeasingdagen, 25 mars, Stockholm. Bil i offentlig sektor, 15 april, Helsingborg. Bil i offentlig sektor, 29 april, Stockholm. Policydagen, 20 maj, Stockholm. Transport- och servicebilsdag, 27 maj, Stockholm. Tjänstebilsdagen, 2 december, Lund. Tjänstebilsdagen, 3 december, Göteborg. Stora Tjänstebilsdagen, 9 december, Stockholm.

DN/Ipsos Allmänheten om nya amorteringsregler - Nya amorteringsregler oroar storstadsbor och bostadsrättsinnehavare

2014-12-02 08:44 CET Ipsos Sweden Finansinspektionen föreslår att nya bolån, som tecknas vid bostadsköp, ska amorteras ner till 50 % av bostadens värde. Ipsos har på uppdrag av Dagens Nyheter undersökt hur svenskar med bolån tror att de nya amorteringsreglerna kommer påverka privatekonomin och den egna bostadens värde.

PM: Var tredje pensionär går miste om lägre skatt

2014-12-01 09:00 CET Skattebetalarna I regeringens budgetproposition för 2015 finns flera skatteförslag som påverkar Sveriges äldre, dvs de över 65 år. Skattebetalarna har tittat närmare på hur dessa slår.

Avsiktsförklaring november 2014

2014-11-21 08:15 CET SABO AB