Dokument

Chockhöjd fastighetsskatt - om (S) ger (V) inflytande

2014-08-15 08:50 CEST Skattebetalarna Nästan 4 av 10 småhusägare i Stockholms län kan få kraftigt höjd fastighetsskatt vid ett regeringsskifte. I snitt skulle skatten för dessa öka med 16 000 kronor per år. 3 av 10 som drabbas har en inkomst under 25 000 kronor per månad. Avsaknaden av gemensamma besked från oppositionspartierna innebär att ingen i dag vet utfallet av ett eventuellt regeringsskifte.

Graf resultat grå våg efter ålder

2014-08-15 07:10 CEST Svenska Mäklarhuset

Skattefridagen 2014, 16 juli

2014-07-15 08:00 CEST Skattebetalarna Skattefridagen är den dag på året då normalinkomsttagaren har tjänat ihop tillräckligt mycket pengar för att kunna betala årets alla skatter. År 2014 infaller skattefridagen den 16 juli, två dagar tidigare än förra året. Att skattefridagen i år infaller tidigare beror på det femte jobbskatteavdraget som trädde i kraft vid årsskiftet och sänkte skatten på arbete.

2014-07-10 15:16 CEST Airbnb

PPT bilder och grafer BRF_BA

2014-06-27 06:37 CEST UC AB

Sparbankernas Almedalsprogram 2014

2014-06-26 17:52 CEST Sparbankernas Riksförbund Sveriges drygt 60 sparbanker är lokala banker och för varje sparbank är ortens livs- och växtkraft värdefull. Vi vill ta vara på hela landets potential och skapa förutsättningar för ökat företagande, ökad växtkraft och höjd livskvalitet även bortom storstäderna, på orter där sparbanker finns. Därför arrangerar vi ett antal aktiviteter som lyfter dessa frågor.

Så skapar Babyproffsen framgång inom finansiering i butik och e-handel

2014-06-25 11:02 CEST Resurs Bank En referensartikel om babyproffsens samarbete med Resurs Bank för att erbjuda sina kunder flexibel betalning oavsett kanal. VD Reine Johansson berättar om framgångsreceptet och företagets fokus på kundnöjdhet.

Program SABO Almedalen 2014

2014-06-24 10:07 CEST SABO AB

2014-06-16 08:44 CEST Airbnb

Pensionärerna förlorar 1,8 miljarder kronor i köpkraft 2014

2014-06-13 11:17 CEST Skattebetalarna På uppdrag av Skattebetalarna och SPF har SCB tagit fram underlag som visar hur pensionärernas köpkraft utvecklas i år jämfört med 2013. Underlaget visar att landets pensionärer förlorar 1,8 miljarder kronor i nettoinkomst under 2014. Vår äldre generation blir i genomsnitt cirka 1 200 kronor fattigare per person trots det höjda grundavdraget och trots stärkta bostadstillägg.