Dokument

Nils Holgersson Effektiviseringsrapport 28 maj 2015

2015-05-28 08:00 CEST SABO AB

Jämförelse för reseförsäkringar - kreditkort

2015-05-27 09:00 CEST Santander Consumer Bank

Jämförelse för uttagsavgift utomlands - kreditkort

2015-05-27 09:00 CEST Santander Consumer Bank

Summary Fidelity Analyst Survey 2105

2015-05-11 09:00 CEST Fidelity Worldwide Investment

Summary Fidelity Analyst Survey 2015

2015-05-11 09:00 CEST Fidelity Worldwide Investment

Konsumentanpassade nyckeltal - Förslag från den oberoende expertgruppen

2015-05-04 15:30 CEST Svensk Försäkring Sommaren 2014 tillsatte Svensk Försäkring en oberoende expertgrupp för konsumentinformation under ledning av Gunnar Olsson. Gruppen fick i uppdrag att ta fram förslag till konsumentanpassade nyckeltal som ska öka konsumenternas förståelse för, och underlätta deras valsituation vid, köp eller flytt av livförsäkringsprodukter av sparandetyp.

Årsredovisning Resurs Bank 2014

2015-04-30 11:11 CEST Resurs Bank

Villapriser Stockholms län med kommuner

2015-04-29 11:23 CEST Svenska Mäklarhuset