Dokument

SKKF:s Kremationsstatistik 2015

SKKF:s Kremationsstatistik 2015

2016-09-10 16:27 CEST

SKKF:s Kremationsstatistik 2014

SKKF:s Kremationsstatistik 2014

2016-09-10 16:27 CEST

SKKF:s Kremationsstatistik 2013

SKKF:s Kremationsstatistik 2013

2016-09-10 16:26 CEST

SKKF:s Kremationsstatistik 2012

SKKF:s Kremationsstatistik 2012

2016-09-10 16:22 CEST

SKKF:s Kremationsstatistik 2011

SKKF:s Kremationsstatistik 2011

2016-09-10 16:21 CEST

SKKF:s Kremationsstatistik 2010

SKKF:s Kremationsstatistik 2010

2016-09-10 16:20 CEST

SKKF:s Kremationsstatistik 2009

SKKF:s Kremationsstatistik 2009

2016-09-10 16:14 CEST

Hela listan: villapriser per län

2016-08-18 07:04 CEST

Villaprisutvecklingen län för län