Dokument

Låt alla betala betala sin skatt själva - avskaffa källskatten

2015-09-18 11:35 CEST Skattebetalarna Den så kallade källskatten, alltså den skatt som arbetsgivarna drar direkt på de anställdas löner, bör avskaffas. Istället bör de anställda få ut hela bruttolönen och sedan själva betala in alla sina skatter och avgifter. Detta skulle synliggöra för människor hur mycket skatt de verkligen betalar, och bidra till att vi skulle få den behövliga skattedebatt som vi idag saknar i Sverige.

Skattesmäll Sverige

2015-09-16 11:20 CEST Skattebetalarna Regeringens höstbudget för 2016 kommer att innehålla stora skattehöjningar för både hushåll och företag. Skattebetalarna har beräknat hur de aviserade skattehöjningarna fördelas regionalt. Totalt handlar det om höjda skatter med 30,4 miljarder 2016, vilket motsvarar 5 400 kronor per invånare i yrkesaktiv ålder. 16,4 miljarder kronor slår mot landets hushåll och 14 miljarder mot landets företag.

Skattesmäll Stockholm

2015-09-16 11:19 CEST Skattebetalarna Regeringens budget ger en skattehöjning på ca 10,7 miljarder kronor för Stockholms län, vilket motsvarar 8 000 kronor per yrkesarbetande. Skattebetalarna har gjort beräkningar utifrån de samlade skattehöjningar som regeringen aviserat för 2016 och brutit ner dem per län. Resultatet visar att var tredje ny skattekrona kommer att tas från Stockholm, vilket påverkar både hushåll och företag negativt.

2015-09-02 17:00 CEST Skattebetalarna

Program Nyttan med allmännyttan 29-30 september 2015

2015-08-31 15:55 CEST SABO AB

Resurs Bank delårsrapport januari-juni 2015

2015-08-26 14:18 CEST Resurs Bank

Villapriser Stockholms län med kommuner

2015-08-24 11:42 CEST Svenska Mäklarhuset

Småföretagare och deras arbetstider, statistik 2015

2015-08-10 08:16 CEST Visma Åtta av tio av landets småföretagare, 79 procent, jobbar mer än 40 timmar i veckan. Det visar en ny undersökning från Företagarförbundet Fria Företagare och ekonomiföretaget Visma. Se statistik för länen och landet som helhet.

Skattefridagen 16 juli -samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget

2015-07-15 10:00 CEST Skattebetalarna I år infaller Skattefridagen den 16 juli, samma dag som förra året. Att den ligger kvar oförändrad förklaras av att regeringens budget, som innehöll höjd skatt på arbete, röstades ned och Alliansens budget fortfarande gäller. Skattefridagen är den dag på året då medelinkomsttagaren har tjänat ihop tillräckligt mycket pengar för att kunna betala årets alla skatter.

2015-07-08 12:24 CEST Byggvarulistan.se