Dokument

Ansvarsfull uthyrning

Ansvarsfull uthyrning

2017-12-01 14:28 CET

The State of Online Shopping: SWE

The State of Online Shopping: SWE

2017-11-29 14:13 CET

Kommunalskatten 2018

Kommunalskatten 2018

2017-11-11 12:59 CET

Skattebetalarna har kartlagt kommunalskatten inför 2018. Genom en enkät till landets sa...

Hur mycket ger en skattehöjning? - dags för ett finanspolitiskt ramverk som räknar in de negativa effekterna av högre skatter

Hur mycket ger en skattehöjning? - dags för ett finanspolitiskt ramverk som räknar in de negativa effekterna av högre skatter

2017-11-08 13:30 CET

Syftet med det budgetpolitiska ramverket är att slå fast en försiktighetsprincip för hu...

Mandatperiodens skattesmäll 2014-2018

Mandatperiodens skattesmäll 2014-2018

2017-11-07 10:13 CET

Regeringens sista höstbudget för mandatperioden presenterades den 20 september. Vi har ...

Excelfil: Bostadsrättsmarknaden per län

2017-11-03 07:17 CET

Statistik från Booli som visar utbud och andel prissänkta (%) lägenheter, uppdelat per ...

Trähusbarometern 2 2017

Trähusbarometern 2 2017

2017-09-19 07:59 CEST

Sunfleets företagsundersökning

Sunfleets företagsundersökning

2017-09-18 09:49 CEST

Det är inte bara privatpersoner som ser fördelen med att ansluta till en bilpool. Föret...

Balanserade ekonomiska villkor - en skattereform för hyresrätten

Balanserade ekonomiska villkor - en skattereform för hyresrätten

2017-09-07 10:00 CEST

Gemensam rapport från SABO, Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna september 2017