Dokument

2014-04-19 08:00 CEST Airbnb

Pensionärernas köpkraft halkar efter

2014-04-16 13:41 CEST Skattebetalarna Landets pensionärer har tappat en femtedel i köpkraft mot löntagare sedan 2006. Rensat för inflation har nettoinkomsten (pension eller lön efter skatt) ökat med 5 procent för pensionären och med 26 procent för löntagaren. Det framgår av en rapport från Skattebetalarna.

2014-04-10 07:00 CEST Kuponginlösen Mobila kuponger blir populärare bland svenska konsumenter. I dagarna passerade Kuponginlösen en milstolpe när rabattsumman i mobilen översteg 100 miljoner kronor.

Förmånsbilar i Myndighetssverige

2014-04-08 11:26 CEST Ynnor AB Förmånsbilar i Myndighetssverige, märke och andel SNI G12 jämfört med andel totalt. Sveriges myndigheter samlas i den bransch som kallas SNI G12 och omfattar civila myndigheter och försvaret. Tjänstebilsmarknaden 2013/14, sammanställd av Ynnor, består av statistik för bil- och drivmedelsförmåner som tagits fram av SCB, baserat på preliminära kontrolluppgifter från Skatteverket inkomståret 2013.

Tjänstebilsmarknaden 2013-14  De tio mest populära modellerna

2014-03-31 11:00 CEST Ynnor AB Listan anger de bilmodeller av årsmodell -13 som har flest bilförmåner registrerade inkomståret 2013. Tjänstebilsmarknaden 2013/14 består av statistik för bil- och drivmedelsförmåner som tagits fram av SCB, baserat på kontrolluppgifterna för inkomståret 2013. Den publiceras i Tjänstebilsguiden, som i slutet av april distribueras till 10 000 beslutsfattare inom tjänstebilsbranschen.

Tjänstebilsmarknaden 2013/14 Statistik

2014-03-27 09:55 CET Ynnor AB Tjänstebilsmarknaden 2013/14, sammanställd av Ynnor, består av statistik för bil- och drivmedelsförmåner som tagits fram av Statistiska centralbyrån, SCB, baserat på de preliminära kontrolluppgifterna från Skatteverket för inkomståret 2013.

2014-03-20 09:00 CET Hyresgästföreningen region BohusÄlvsborg-Skaraborg En sammanställning av medianinkomsten i 39 västsvenska kommuner uppdelad på olika åldersintervall. Siffrorna är framtagna av SCB på uppdrag av Hyresgästföreningen.

2014-03-20 09:00 CET Hyresgästföreningen region BohusÄlvsborg-Skaraborg I denna rapport från Hyresgästföreningen BohusÄlvsborg-Skaraborg jämförs medianinkomster för personer 18-29 år i fem större västsvenska kommuner med hyran för en nybyggd tvårumslägenhet i samma kommuner. Siffrorna visar att det är oerhört svårt för unga vuxna att efterfråga nya lägenheter trots att behovet är som störst i den gruppen.

Snabbanalys: Kan tyska marknadshyror lösa den svenska bostadsbristen?

2014-03-19 05:30 CET SABO AB

Teknikbarometern mars 2014 - Köpintresset för hemelektronik upp 5 procent

2014-03-18 15:02 CET Prisjakt Sverige AB Teknikbarometern är en indikator över konsumenternas köpintresse för olika typer av hemelektronikprodukter som erbjuds via nätet. Syftet är att mäta ökat respektive minskat intresse inom olika hemelektroniksegment i Sverige. Teknikbarometern baseras på data från den oberoende informations- och jämförelsetjänsten Prisjakt. HUI Research analyserar och kvalitetssäkrar informationen från Prisjakt.