Nyheter

2015-07-02 15:10 CEST Autovista AB Juni månad var inget undantag för den nu 18 månader långa trenden med ökade registreringar. I juni 2015 var personbilsregistreringarna drygt 12 % högre än juni 2014.

2015-06-30 23:10 CEST Mälardalsrådet Mälardalsrådet arrangerar den 1 juli ett seminarium om framtidens järnväg och infrastrukturinvesteringar. Seminariet arrangeras tillsammans med Handelskammaren Mälardalen.

2015-06-30 22:52 CEST Mälardalsrådet Mälardalsrådet anordnar den 1 juli ett seminarium om hur man utvecklar hållbara urbana regioner. Seminariet arrangeras tillsammans med Nederländernas ambassad till Sverige.

2015-06-30 22:36 CEST Mälardalsrådet Den 1 juli arrangerar vi en uppföljning till vår konferens på temat urbanisering: Avfolkning och växtvärk – vilka är urbaniseringens utmaningar och möjligheter?

Har högskolan ett regionalt uppdrag? Breddad rekrytering ur ett regionalt perspektiv

2015-06-30 21:06 CEST Mälardalsrådet Även i år är Mälardalsrådet i Almedalen, med både representanter ur styrelsen och tjänstemän, på plats i Almedalen. Framför allt ligger fokus på att lyfta storregionala frågor inom infrastruktur, urbanisering, och kompetensförsörjning, bland annat hur högskolan kan bidra till att tillgodose Mälardalsregionens kunskaps- och kompetensbehov och därmed göra det mer attraktivt att bo och arbeta här.

2015-06-30 16:18 CEST Mälardalsrådet Rosdahls krönika: Ses vi i Almedalen? - Efter en händelserik vår är det snart dags att ge sig av till svensk politiks största plats för väntade och oväntade möten. Torbjörn Rosdahl (M), Mälardalsrådets ordförande hoppas på att möta många samarbetspartners i Almedalen. Ska du dit?

Hjärtsäkra tips inför semestern!

2015-06-30 13:54 CEST Svenska HLR-rådet Sommaren är äntligen här med sol och bad! Många går nu på semester och campingar, hotell och stugor är fullbokade. Grundläggande livräddningskunskaper kan vara helt avgörande när människor lämnar hemmamiljön och förflyttar sig ut på landet långt från ambulansstationer, räddningstjänst och sjukhus. Läs, sprid och dela Svenska HLR rådets tips om hur just DU kan hjärtsäkra din semester!

2015-06-29 09:48 CEST Sveriges Kommuner och Landsting Flera kommuner lyckas bra med integrationen trots sämre förutsättningar. Med hjälp av SKL:s nya nyckeltal kan kommunerna se hur väl man lyckas i relation till de förutsättningar man har.

Sommarhälsning och kvartalsnyheter juni 2015

2015-06-26 16:08 CEST Stratvise

Sällsynt med ”Sekundär drunkning” i samband med bad

2015-06-24 11:35 CEST Svenska HLR-rådet Sommaren är här och med den dessvärre olyckor i samband med fritidsaktiviteter, bad och båtliv. I sällsynta fall kan en person som varit med om ett drunkningstillbud och andats in vätska i lungorna drabbas av nytillkommen andnöd flera timmar efteråt. Det som tidigare kallades sekundär drunkning är normalt en allvarlig komplikation som inträffar och behandlas inne på sjukhus. Vi reder ut begreppen