Nyheter

Teknik och kommunikation – banksektorns verktyg för stärkta kundrelationer

2014-11-14 09:30 CET CFI Group I ett läge där allt färre kunder besöker bankkontoren och den tekniska utvecklingen skapar nya möjligheter, har det blivit en utmaning för bankerna att skapa förtroende och bygga relationer med sina kunder. Bankerna behöver omvärdera hur de arbetar med att stärka relationerna till befintliga och potentiella kunder.

2014-11-13 15:02 CET MMS Oktober innebar ett rejält lyft för tittandet på webb-TV. Så mycket bättre, Big Brother och Paradise Hotel bidrog till ökningarna för de kommersiella kanalerna.

Överskuldsättningen kostar samhället 30–50 miljarder kronor varje år

2014-11-11 11:45 CET Skuldsanera.com Kronofogdens undersökningar visar att överskuldsättningen kostar samhället 30–50 miljarder kronor varje år.

2014-11-10 15:12 CET MMS Vid höstens ASI-symposium i Madrid förra veckan talade MMS vd Magnus Anshelm om vägen till en valuta för webb-TV inför en intresserad åhörarskara.

2014-11-10 11:01 CET CMA Research AB CMA har under det senaste året genomfört resvaneundersökningar på uppdrag av Östgötatrafiken, SLL Waxholmsbolaget, Trafikanalys, Österåkers kommun, Lidköpings kommun och Region Skåne. Datainsamlingsmetoderna varierar mellan ombordmätningar och kombinationer av postala enkäter, telefon och webb.

Philips rankas som ett av världens mest innovativa företag

2014-11-04 10:05 CET Philips Royal Philips har hoppat upp 20 platser till plats 29 i Boston Consulting Group´s (BCG´s) årliga lista över de 50 mest innovativa företagen i världen.

2014-10-29 15:59 CET Telekområdgivarna Idag publicerade Svenskt Kvalitetsindex (SKI) färska siffror på kundnöjdhet i olika branscher, däribland telekombranschen. Kundnöjdheten inom telekombranschen i stort ökar till den högsta nivån sedan mätningarna började 1997.

Positiva resultat i Öppna jämförelser ekonomiskt bistånd

2014-10-29 09:53 CET Sveriges Kommuner och Landsting Utsatta människor behöver snabbt stöd. Det är därför positivt att väntetiderna på socialkontoren är fortsatt korta och att samverkan med andra myndigheter prioriteras.

Korta klorparaffiner används inte vid tillverkning av Philips stavmixrar eller andra Philips köksprodukter

2014-10-23 17:11 CEST Philips Inom Philips Consumer Lifestyle har vi de högsta kvalitet- och hållbarhetskrav som följer och överstiger EU-kommissionens förordning och REACH.

En höst som stärker det storregionala samarbetet och utbytet!

2014-10-23 14:58 CEST Mälardalsrådet Krönika. Maria Nimvik Stern, tillförordnad generalsekreterare för Mälardalsrådet, skriver om attraktiva samarbeten och kreativa näringar, vikten av starka kärnstäder samt hur EU påverkar vår storregionala utveckling.