Nyheter

Sommartankar om en tätare och mer sammanlänkad Stockholm-Mälarregion

2014-07-15 15:54 CEST Mälardalsrådet Anders Lönn, generalsekreterare Mälardalsrådet om Almedalen, höstens utmaningar och om att knyta samman Stockholm-Mälarregionen än tätare.

Inbjudan: Framtidens Framgångsrika Företagande i Almedalen

2014-07-01 22:00 CEST Sustainable Brand Insight Sustainable Brand Insight och Hellolittlefuture anordnar en livlig debatt under Almedalsveckan 2014. Genom att sätta hållbara företagsledare i heta stolen och ifrågasätta deras fokus på hållbarhet vill vi med omvänd metodik måla upp det enorma värdet samt den oundvikliga nödvändigheten av att arbeta hållbart framöver. Frågor till panelen ställs på #FFFalmedalen

Sanningen om ftalaterna DINP och DIDP

2014-06-26 15:58 CEST Golvbranschen GBR DINP är en vanlig mjukgörare i vinylgolv (PVC) över hela världen. DIDP förekommer också och har liknande egenskaper. EU:s vetenskapliga råd, ECHA, har efter omfattande studier förklarat DINP och DIDP ofarliga för hälsa och miljö i allt annat än sugleksaker för spädbarn.

Mälardalsrådet i Almedalen: Hur skapar vi en miljösmart storstadsregion med hållbara transporter?

2014-06-18 15:16 CEST Mälardalsrådet Samtal mellan politiker om hållbar mobilitet, med konkreta exempel från Stockholm-Mälarregionen. medverkande: Lena Smidfelt Rosqvist, forskningschef Trivector. Ulla Persson (S), kommunstyrelsens ordförande Västerås stad. Magnus Johansson (MP), kommunalråd Eskilstuna kommun, Fredrik Ahlstedt (M) , kommunstyrelsens ordförande Uppsala kommun, Johanna Stål, moderator samt chefredaktör Camino.

MÄLARDALSRÅDET I ALMEDALEN: HUR KAN ETT NYTT TÅGSYSTEM I MÄLARDALEN UTVECKLA REGIONEN?

2014-06-17 17:51 CEST Mälardalsrådet 1 JULI 09:45- 10:30 HUR KAN ETT NYTT TÅGSYSTEM I MÄLARDALEN UTVECKLA REGIONEN? Hur kan tågtrafiken bidra till regionens totala utveckling sett från resenärer, arbetsgivare och högskolor, i den hårdnande internationella konkurrensen?

Kampen om de internationella studenterna

2014-06-16 20:54 CEST Mälardalsrådet Välkommen till vårt samtal 1 juli mellan akademin, näringslivet och politiken om behovet av ökad samverkan för att attrahera och behålla internationella studenter och vikten av internationalisering för utvecklingen och kompetensförsörjningen av Stockholm-Mälarregionen.

Morgondagens bostäder om konsumenten får välja

2014-06-16 11:58 CEST Svenska Mäklarhuset Svenska Mäklarhuset är med under Almedalsveckan. Här presenterar vi delar av resultatet från vår nyproduktionspanel.

Möt Mälardalsrådet i Almedalen 1-2 juli

2014-06-12 16:56 CEST Mälardalsrådet Möt oss i Almedalen 1-2 juli. I år diskuterar vi stadsutveckling med kultur och hur vi främjar hållbar mobilitet i Stockholm-Mälarregionen. Hur kan näringslivet bidra till att regionen attraherar och behåller internationella studenter? Och vilka gynnas av utbyggnaden av tågtrafiken?

2014-06-04 00:20 CEST Mälardalsrådet Den 1 juni tillträdde Harriet Wallberg som ny universitetskansler på Universitetskanslersämbetet, och efterträdde därmed Lars Haikola. Vi välkomnar att Harriet Wallberg prioriterar ett närvarande internationellt perspektiv, inte bara för kvalitetssäkringen av våra utbildningar utan även för vår framtida kompetensförsörjning.

2014-06-02 14:07 CEST CMA Research AB Under våren 2014 genomförde vi vår återkommande kundundersökning. Vi vill tacka alla som tog sig tid att svara på enkäten om hur ni upplever samarbetet med CMA Research. Resultatet av undersökningen visar att Nöjd-Kund-Index (NKI) för CMA Research uppgår till 80 på en hundragradig skala.