Nyheter

Förslag om boende för nyanlända kräver samarbete

2015-03-03 14:44 CET Sveriges Kommuner och Landsting Boverket presenterar flera förslag om hur fler nyanlända som fått uppehållstillstånd ska kunna få tillgång till bostad. Den breda ansatsen är bra.

MMS bjuder in till Akademi

2015-03-03 13:40 CET MMS MMS Akademi hålls den 15 april i Spårvagnshallarna i Stockholm och vänder sig till dig som behöver en grundkurs i tolkning av TV-siffror. Under akademin berättar vi om grunderna i datainsamling, bearbetning och vilka resultat och mått som kommer ut i slutänden, både för traditionell TV och webb-TV

Urbaniseringspodden gör entré!

2015-03-02 07:17 CET Mälardalsrådet Välkomna att lyssna på vår nya podd – sju stycken avsnitt med röster från olika delar av regionen. Hur ser vi effekterna av urbaniseringen hos oss? Vad gör en plats attraktiv? Vilka möjligheter medför urbaniseringen? Första avsnittet är ute nu.

Omställning för kompetens

2015-02-27 13:16 CET Mälardalsrådet "Den tilltagande specialiseringen av arbetet samt till- och frånkomsten av yrken kräver möjlighet till omställning." John Gambe, processledare för Stjärnbildning skriver om storregionala utmaningar vad gäller kompetensförsörjning.

Bloggpremiär på Hållbar stad!

2015-02-18 11:08 CET Mälardalsrådet ​I höstas inledde vi ett samarbete med plattformen Hållbar stad. Detta samarbete har bland annat mynnat ut i tre stycken nya bloggar där vi skriver om storregionala utmaningar och möjligheter.

Hinder för täta städer behöver undanröjas

2015-02-17 10:58 CET Sveriges Kommuner och Landsting Staten behöver undanröja hinder i kommunernas arbete med att skapa täta och hållbara städer. Det är en av flera slutsatser i en ny skrift från SKL.

8 av 10 som vabbar är kvinnor

2015-02-11 09:30 CET Finansförbundet Vabruari är här. Vem är det som är hemma med sjuka barn i finansbranschen? Jo det är kvinnor.

2015-01-27 09:45 CET Tågoperatörerna Tågtrafiken kommer att drabbas av kraftiga störningar om mobiloperatörerna får slå på sina nya basstationer utmed järnvägen vid halvårsskiftet. Störningarna blir störst i Stockholm, Göteborg och Malmö. Trafikförvaltningen i Stockholm varnar för att pendeltågsresenärerna kan tvingas välja buss eller egen bil.För att ersätta ett pendeltåg krävs det 15 ledbussar. Debattartikel Ny Teknik 27 januari.

Äldreomsorgen blir bättre men fortfarande könsskillnader

2015-01-23 09:34 CET Sveriges Kommuner och Landsting Vården och omsorgen om äldre blir allt bättre, men det finns skillnader i kvalitet mellan landets kommuner och landsting. Det finns också fortsatta skillnader mellan kvinnor och män.

Nyhetsbrev nr 2 2015 från Tågoperetörerna

2015-01-16 10:13 CET Tågoperatörerna ​Innehåll: Ledare: Järnväg 2050 – En vision om järnvägens framtida roll i samhället En gemensam järnvägsvision