Bilder

Kub 26

Kub 26

2017-06-26 08:04 CEST

Sylvia Sparrok

Sylvia Sparrok

2017-06-18 14:57 CEST

Sylvia Sparrok, ordförande i samiska rådet i Svenska kyrkan.

Lavvun på samiska kyrkodagarna

Lavvun på samiska kyrkodagarna

2017-06-18 14:57 CEST

I det stora tältet, Lavvun, ägde de större arrangemangen rum under de samiska kyrkodagarna i Árviesjávrrie/Arvidsjaur.

Panelsamtal i Lavvun

Panelsamtal i Lavvun

2017-06-18 14:57 CEST

Vid det avslutande panelsamtalet under samiska kyrkodagarna medverkade fr v: Sofia Jannok, artist, Ingrid Inga, vice ordförande Samiska rådet i Svenska kyrkan, Sara Ellen Anne Eira, ledare för samiskt kirkeråd, och Samuel Salmi, Uleåborgs stift.