Nyheter

2014-04-23 10:17 CEST Stiftelsen Expo Daniel Poohl deltar i SVT Gomorron till bakgrund av Uppdrag gransknings kommande program om Svenska Motståndsrörelsen.

2014-04-23 10:10 CEST Stiftelsen Expo Expressen skriver idag om en ledande nazist som i kommunal regi utbildas till bombexpert. - Väldigt oroande, säger Daniel Poohl på tidskriften Expo.

Tryggare Sverige kartlägger våld och hot mot förtroendevalda i Nynäshamns kommun

2014-04-23 07:44 CEST Stiftelsen Tryggare Sverige Stiftelsen Tryggare Sverige har under våren genomfört en kartläggning av förekomst av våld och hot mot förtroendevalda i Nynäshamns kommun. Nu är kartläggningen klar och redovisas inom kort för kommunstyrelsen. Samtidigt har Nynäshamns kommun beslutat att köpa in Tryggare Sveriges webbaserade säkerhetsutbildning till de förtroendevalda.

2014-04-23 01:00 CEST Amnesty International, svenska sektionen Qatars myndigheter måste börja skydda de kvinnliga migrantarbetare som arbetar som hushållsarbetare och blir allvarligt utnyttjade och utsätts för fysiska och sexuella övergrepp, säger Amnesty International i en rapport som släpps i dag.

Göteborgs Stad köper in webbaserad säkerhetsutbildning till förtroendevalda

2014-04-22 07:31 CEST Stiftelsen Tryggare Sverige Göteborgs Stad köper in Stiftelsen Tryggare Sveriges webbaserade säkerhetsutbildning till förtroendevalda i staden. Bakgrunden är en kartläggning som Stiftelsen Tryggare Sverige genomfört på uppdrag av Justitiedepartementet & SKL som visar att många kommuner och landsting saknar beredskap för att såväl förebygga som hantera våld och hot mot förtroendevalda.

2014-04-17 08:19 CEST Barnombudsmannen Barnombudsmannens nyhetsbrev nr 3, april 2014

2014-04-15 10:20 CEST Mitt Liv Mitt Livs nyhetsbrev april bjuder på en intervju med Sveriges Överbefälhavare, Sverker Göranson som pratar mångfald, Mitt Liv deltagare Kristoffer Lipinski som ska göra sommar notarietjänst på Vinge. Vi välkomnar vår nya partner Yazaki och delar med oss av alla spännande nyheter.

2014-04-14 10:21 CEST Stiftelsen Expo Hur motverkas intolerans och rasism? Jonathan Leman från stiftelsen Expo:s utbildningsverksamhet har i två dagar besökt Kramfors och berättat om hur främlingsfientliga argument ska bemötas.

2014-04-14 10:04 CEST Stiftelsen Expo Från ett hus i Hörken styrs landets mest våldsamma nazistiska organisation. Här bor Svenska motståndsrörelsens ledare Klas Lund. Organisationen låg bakom attacken i Kärrtorp och Klas Lund är dömd för dråp. – Det finns ett dekret om att medlemmarna ska bära vapen när de rör sig utomhus. Deras egen uppfattning är att de beväpnar sig i självförsvarssyfte, säger Johannes Jakobsson, Stiftelsen Expo.

Stockholms Stad köper in TS webbaserade säkerhetsutbildning till samtliga förtroendevalda

2014-04-14 07:01 CEST Stiftelsen Tryggare Sverige Stockholms Stad köper in Stiftelsen Tryggare Sveriges webbaserade säkerhetsutbildning till samtliga förtroendevalda i staden och i stadsdelsförvaltningarna. Bakgrunden är en kartläggning som Stiftelsen Tryggare Sverige genomfört på uppdrag av Justitiedepartementet & SKL som visar att många kommuner och landsting saknar beredskap för att såväl förebygga som hantera våld och hot mot förtroendevalda.