Nyheter

Debatt: Förvalta ideella pengar schyst

2015-05-29 09:01 CEST Finansförbundet Ideella organisationer har flera skäl att se till att deras pengar förvaltas av ett företag som behandlar sina anställda schyst, skriver Finansförbundet i en debattartikel i Arbetet.

Polisiära hot- och riskbedömningar - inbjudan till debattkväll

2015-05-28 16:29 CEST Stiftelsen Tryggare Sverige Stiftelsen Tryggare Sverige bjuder in till en debattkväll om polisiära hot- och riskbedömningar på Pressklubben i Stockholm med bl.a. professor Henrik Belfrage (Mittuniversitetet) och verksamhetsspecialist Maria Agge (Utvecklingsavdelningen, Polisen).

Våldsutsatta drabbas hårt av två-årsregel

2015-05-27 16:37 CEST Nationella sekretariatet för genusforskning Kvinnor som kommer till Sverige för så kallade importäktenskap utsätts mer än andra för våld i nära relationer. De drabbas hårt av regeln att två år måste gå innan permanent uppehållstillstånd prövas. Till vilket pris? Frågan är om regeln verkligen uppfyller sitt syfte: att stoppa skenäktenskap. I en artikelserie på genus.se diskuterar genusforskare ny statistik och juridik kring två-årsregeln.

STILs årsstämma är över

2015-05-25 11:28 CEST STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige Å​rets STIL-dagar med årsstämma och internationella besök är nu över. Under årsstämman antog STIL bland annat ett principprogram, reviderade sina stadgar och valde en styrelse för verksamhetsåret.

2015-05-20 07:10 CEST Myndigheten för delaktighet Idag publiceras resultatet för Myndigheten för delaktighets kommunuppföljning 2015! Uppföljningen visar hur Sveriges kommuner arbetar för att öka delaktigheten för personer med funktionsnedsättning inom områdena arbetsmarknad, utbildning, fysisk tillgänglighet, idrott och kultur samt transport.

Finansförbundet vill teckna kollektivavtal med fler finansföretag

2015-05-12 15:26 CEST Finansförbundet Finansförbundet vill få fler finansföretag att teckna kollektivavtal. Många finansanställda har idag kollektivavtal som ger dem schysta villkor och inflytande på arbetsplatsen. Men tyvärr finns också ett antal finansföretag som inte vill teckna kollektivavtal för sina anställda.

Morgondagens stora uppfinnare korade

2015-05-12 14:36 CEST Finansförbundet Vad sägs om ett speciellt ”billäge” på mobilen som syftar till att förhindra trafikolyckor? Inkommande samtal blir ljudlösa och sms skickas med information om att du inte kan svara på grund av bilkörning. Denna fantastiska uppfinning och många andra fick pris förra veckan i Finn Upp – Sveriges största uppfinnartävling för skolelever i årskurs 6-9.

"Svenskarnas parti lägger ned" - Daniel Poohl medverkar i Aftonbladet TV

2015-05-12 10:35 CEST Stiftelsen Expo Daniel Poohl berättar om extremhögern till bakgrund av att Svenskarnas parti lägger ner sin verksamhet.

Välkommen på Migrationsdagar 1, 2 och 3 juni 2015

2015-05-11 14:09 CEST Humana Syftet med dagarna är att ge inblick i hur trauma och migrationsrelaterad stress kan yttra sig och hur vi bäst bemöter detta. Vi vill också ge kunskap om vad som utmärker de olika kulturer som nu möts i Sverige. När vi pratar om andra kulturer, så kommer vi osökt in på området hedersrelaterad problematik, och dessa dagar avslutas med att vi tittar in också i denna värld.

Brottsofferrörelsens utmaningar och framtid - inbjudan till debattkväll

2015-05-08 15:29 CEST Stiftelsen Tryggare Sverige För snart 40 år sedan bildades den första brottsofferjouren i Sverige där ideella krafter gick samman för att hjälpa och stödja de som utsatts för brott. Bakgrunden var samhällets grovmaskiga skyddsnät som gjorde att många drabbade blev utan hjälp, stöd och skydd från myndigheternas sida. Nu bjuder Stiftelsen Tryggare Sverige in till en debattkväll om brottsofferrörelsens utmaningar och framtid!