Nyheter

2014-07-25 09:19 CEST Amnesty International, svenska sektionen Irland måste skyndsamt revidera sin abortlagstiftning så att den lever upp till landets skyldigheter gällande mänskliga rättigheter, säger Amnesty International, efter att FN:s människorättskommitté i skarpa ordalag kritiserat abortlagarna.

2014-07-18 09:46 CEST Stiftelsen Expo Svenskarnas parti fick inte tillstånd att delta med ett stånd på marknaden i Sjöbo. Istället gick de omkring och delade ut sin medlemstidning. Nationellt sker en tydlig mobilisering hos SvP inför valet i höst. – Deras aktiviteter med flygbladsutdelning och propagandaspridning ökade markant under 2013. Det är stor skillnad mot valet 2010, säger Anna-Sofia Quensel, researcher på Stiftelsen Expo.

2014-07-11 22:11 CEST Amnesty International, svenska sektionen Dödssiffrorna stiger och den palestinska raketbeskjutningen in i Israel intensifieras. På fredagsmorgonen uppgavs siffran vara uppe i drygt 100 dödade på Gazaremsan, varav 24 barn och 16 kvinnor, Antalet skadade uppges till över 600 och mer än 340 hem i Gaza är totalt sönderbombade eller obeboeliga. Minst 20 israeler har skadats av palestinska raketer och flera byggnader har förstörts.

Polisens svek och en ung kvinnas död

2014-07-10 09:44 CEST Stiftelsen Tryggare Sverige När kvinnan berättar för sin före detta man och pappan till sina två barn att hon har träffat en ny man brister det. Mindre än ett dygn senare är kvinnan mördad av sin före detta man. Först efter mordet kontaktar polisen socialtjänsten om barnens situation, trots att mannen även misshandlat ett av barnen. Det framkom vid ett seminarium om dödligt våld mot kvinnor under Almedalsveckan.

När samhället havererar – ny rapport om dödligt våld i nära relationer

2014-07-09 08:58 CEST Stiftelsen Tryggare Sverige I sju av tio fall när kvinnor dödas i en nära relation fanns det förutsättningar för ett bättre och mer professionellt agerande från myndigheternas sida, vilket hade kunnat rädda kvinnornas liv. Det visar en ny granskning där Stiftelsen Tryggare Sverige har studerat 30 fall där kvinnor dödats. I 63 procent av fallen fanns barn i familjen och många barn var också närvarande på själva mordplatsen.

Trygghet i kollektivtrafiken – en valvinnarfråga!

2014-07-08 08:14 CEST Stiftelsen Tryggare Sverige Av 15 granskade tunnelbanestationer i Stockholm är det bara två som får grönt ljus i en färsk kartläggning från Stiftelsen Tryggare Sverige, MTR och SL när det gäller trygghet. Sämst betyg för tryggheten får stationer längs den röda linjen. Det framkom vid ett seminarium om trygghet i kollektivtrafiken under Almedalsveckan.

Äldres utsatthet för brott - ett bortglömt område

2014-07-07 09:30 CEST Stiftelsen Tryggare Sverige Brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökning, NTU, sätter en övre åldersgräns vid 79 år när de ställer frågor till äldre om hur de drabbats av brott. Den gränsen bör slopas för en mer rättvisande bild av en allt äldre befolkning, anser Johanna Nivala, kriminolog vid Tryggare Sverige. Majoriteten av besökarna vid seminariet under Almedalsveckan håller med henne.

Vi är för öppenhet och mångfald

2014-07-01 09:45 CEST Finansförbundet Almedalen: Tillsammans med 70 andra ideella organisationer står Finansförbundet bakom ett uttalande för öppenhet och mångfald. Demokrati är inte något som kan tas för givet, anser förbundet.

Ett betänkande utan slagkraft - några reflektioner utifrån Götblads utredning

2014-06-30 00:23 CEST Stiftelsen Tryggare Sverige Nyligen presenterade regeringens nationella samordnare Carin Götblad sitt betänkande "Våld i nära relationer - en folkhälsofråga". I betänkandet lämnar samordnaren ett 50-tal konkreta och till stora delar bra förslag om hur samhällets insatser mot våld i nära relationer kan utvecklas. Samtidigt saknas en tydlig strategi för hur dessa förslag ska implementeras.

2014-06-29 16:27 CEST Stiftelsen Expo Bengt Magnusson resonerar om Svenskarnas parti med Daniel Poohl, VD Stiftelsen Expo & Ann Tiberg, politisk reporter TV4.