Videor

Medborgargolv 4: Trygghet

2014-11-03 14:59 CET STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige Den tredje filmen i STILs medborgargolv handlar om trygghet.Varje medborgare ska äga samma rätt att oinskränkt röra sig fritt i samhället och ta del av vad det har att erbjuda. Varje medborgare ska ha samma rätt till utbildning och att söka jobb och att söka och få vård. Alla är lika inför lagen och ingen medborgare får diskrimineras eller förtryckas.
Längd  11:10

Medborgargolv 1: Golvet ABC

2014-11-03 14:50 CET STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige Första filmen i STILs medborgargolv handlar om varför ett golv som skyddar alla medborgare behövs.
Längd  8:42

Medborgargolv 2: Rätten att leva sitt liv

2014-11-03 14:23 CET STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige Andra filmen i STILs medborgargolv handlar om rätten till personlig assistans. Den som behöver olika stöd ska själv ha makt över insatsen som ges samt vem som ger den. Den enskilda medborgaren ska ha full kontroll över det kontantstöd som denne får för olika serviceinsatser. Behöver medborgaren hjälp med vägledning och annat stöd för att kunna ha denna makt, så ska sådant stöd ges.
Längd  10:04

Medborgargolv 3: Take down the walls

2014-11-03 13:41 CET STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige Tredje filmen i STILs medborgargolv handlar om rätten till en grundtrygghet för alla människor i ett samhälle. Stöden som inkluderas i golvet är kopplat till människors grundläggande rättigheter och behov. Det betyder att dessa behov måste tillgodoses innan bidrag eller subventioner som har till uppgift att underlätta för att medborgare som redan befinner sig på golvet ska få en förenklad vardag.
Längd  10:38

Medborgargolv 5: Statliga övergrepp

2014-11-03 13:19 CET STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige Femte filmen i STILs medborgargolv handlar om statliga övergrepp som individer utanför majoriteten utsatts och utsätts för. Varje medborgare har rätt till sin egen kropp, rätten till hälsa, liv och personlig integritet, samt rätt att inte hamna i fattigdom. Varje medborgare äger även rätt att inte hamna i förnedring eller förnedrande situationer för att få sin grundtrygghet verkställd.
Längd  10:08

Nattens jägare av Mattias Lönnebo

2014-09-30 18:57 CEST Pythia förlag
Längd  5:32

Vi lever som vi lär

2014-05-08 21:43 CEST AlphaCE Coaching & Education Vi som arbetar på AlphaCE har olika erfarenheter. Vi tycker att mångfald berikar. Vår yngsta medarbetare är 19 år och vår äldsta medarbetare är 76 år. Tillsammans talar vi över 50 olika språk. Se vår film och inspireras. Vår vision är att alla har en plats på arbetsmarknaden. Vi lever som vi lär!
Längd  0:19

Ben & Jerry's Join our Core

2014-03-06 09:54 CET Mitt Liv Nu finns Mitt Liv med i Ben & Jerry's film!
Längd  8:20

Vad är mångfald för dig?

2014-03-06 09:03 CET Mitt Liv Inspirations film av Mitt Liv
Längd  2:28

Clowner utan Gränsers arbete med Syriens Barn

2013-04-16 10:30 CEST Clowner utan Gränser Miljontals människor har tvingats fly kriget i Syrien. Clowner utan Gränser arbetar sedan november 2012 för att sprida hopp skratt och glädje till barn och vuxna som lever på flykt i Jordanien. Filmen ingår som en specialdel i projektet Drömturnén våren 2013. Fotograf: Alex Hinchcliffe
Längd  3:28