Pressmeddelanden

AidWatch 2015: Bistånd i en osäker framtid

2015-11-24 13:09 CET CONCORD Sverige Årets AidWatchrapport "Looking to the future, don´t forget the past - Aid beyond 2015" utvärderar EU:s och medlemsstaternas bistånd. Sverige får kritik för den höga andelen av biståndsbudgeten som används för flyktingmottagandet och lyfter fram att de fattiga inte ska behöva betala för den pågående flyktingkrisen. Bistånd räddar liv och behövs mer än någonsin.

Jämställdhetsdagarna tacklar hållbar utveckling ur ett jämställdhetsperspektiv

2015-11-23 09:38 CET Sveriges Kvinnolobby Jämställdhet är en del av lösningen på dagens klimat- och miljöproblem. Det är utgångspunkten för konferensen Jämställdhetsdagarna. Programmet innehåller fyra seminarier med tillhörande workshops som kopplar samman jämställdhet och hållbar utveckling. Medverkar gör bland annat finansmarknadsminister Per Bolund.

​Vinnaren av Årets Mäklarprofil 2015 utsedd

2015-11-21 08:00 CET Mäklarsamfundet Fastighetsmäklaren och franchisetagaren Isak George, verksam i Göteborg, korades under Mäklarmässans galamiddag på fredagen till Årets Mäklarprofil 2015. Priset delas årligen ut till en person som är en bra förebild för branschen och som arbetar i linje med Mäklarsamfundets värderingar

2015-11-20 18:23 CET Sveriges Dövas Riksförbund SDR Tecken AB har, genom dotterbolaget Svensk Bildtelefoni AB, deltagit i upphandlingen av bildtelefoni.net. Post- och Telestyrelsen (PTS) som upphandlar tjänsten tilldelade den till ett utländskt bolag. Efter en överklagan och en rättsprocess i Förvaltningsrätten står PTS:s beslut fast. Vi på Svensk Bildtelefoni AB överklagar inte Förvaltningsrättens dom.

​Statssekreterare Ann Linde diskuterar svenska krishanteringssystemet med 4C Strategies

2015-11-19 11:02 CET 4C Strategies Ann Linde, statssekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman, besöker 4C Strategies 23/11 för att genomlysa det svenska krishanteringssystemet. Statssekreteraren har visat intresse för bolagets resa från svensk till global aktör med både FN (UNDP) och NATO på kundlistan.

Miljözoner för personbilar

2015-11-19 09:43 CET Trafikanalys pressrum Miljözoner för lätta motorfordon kan vara både samhällsekonomiskt lönsamma och skynda på minskningen av utsläpp i städer – om tillräckligt hårda krav ställs. I en ny konsultrapport, som Trafikanalys publicerar idag, beskrivs hur ett miljözonssystem för lätta motorfordon skulle kunna utformas.

Effektiv vetenskaplig kommunikation

2015-11-18 11:39 CET Svensk biblioteksförening Svensk biblioteksförenings nya rapport Effektiv vetenskaplig kommunikation – för forskning, utbildning och nyttiggörande beskriver och lyfter fram forskningsbibliotekens nya roller och det nya landskapet för forskningskommunikation. Slutsatserna i rapporten ger en riktning för fortsatt strategiskt arbete med forskningsbibliotekens frågeställningar och framtida utmaningar.

Hög tid att prata om jämställdhet i mottagandet av människor på flykt

2015-11-18 09:00 CET Sveriges Kvinnolobby Ett strategiskt jämställdhetsarbete i mottagandet är en förutsättning för integration. Men än så länge har jämställdhet varit en blind fläck i flyktingdebatten. Under Jämställdhetsdagarna bryter vi tystnaden och tacklar asyl och integration ur ett jämställdhetsperspektiv.

Svenska kyrkan driver på om urfolks rättigheter

2015-11-17 11:30 CET Svenska kyrkan ​Kyrkomötet har i dag uppdragit åt kyrkostyrelsen att uppvakta Sveriges regering och riksdag till stöd för en svensk ratificering av ILO:s konvention nr 169 om urfolks rättigheter. Konventionen bygger på principerna från FN:s övriga rättighetsdeklarationer.

Idrotten får ytterligare 20 miljoner till flyktingmottagande

2015-11-12 14:22 CET Riksidrottsförbundet Regeringen beslutade idag att avsätta 20 miljoner för att stödja svensk idrotts insatser i flyktingmottagandet. Det är en del av ett paket på totalt 11 miljarder i en tilläggsbudget med anledning av den akuta flyktingsituationen och kompletterar de 64 miljoner för nyanlända som fanns med i budgetpropositionen.