Pressmeddelanden

Cancer är en fråga som är angelägen för alla medborgare. Regeringen måste tydligt förmedla vem som tar ansvar för folkhälsan.

Cancer är en fråga som är angelägen för alla medborgare. Regeringen måste tydligt förmedla vem som tar ansvar för folkhälsan.

2017-04-27 16:40 CEST
Folkhälsominister Gabriel Wikström bjöd in till rådslag om cancervårdens framtid där sy...

Antalet omkomna i vägtrafiken minskar inte längre

Antalet omkomna i vägtrafiken minskar inte längre

2017-04-26 09:35 CEST
Under 2016 dödades 270 personer i vägtrafiken jämfört med 259 året innan, enligt Trafik...

Mäklarsamfundet säger nej till ytterligare verktyg för makrotillsyn

2017-04-19 10:03 CEST
​Nyligen lämnade Mäklarsamfundet sitt yttrande över Finansdepartementets promemoria Ytt...

Mäklarsamfundet om vårbudgeten 2017

2017-04-18 15:09 CEST
Idag presenterade regeringen sin ekonomiska vårproposition med tillhörande vårändringsb...

Vårbudgeten: Ladorna fylls på – men kvinnor får fortfarande inte kosta

Vårbudgeten: Ladorna fylls på – men kvinnor får fortfarande inte kosta

2017-04-18 12:35 CEST
Genomgående i vårbudgeten är att ekonomin går starkt och arbetslösheten sjunker. Men de...

Ny skatt försvårar generationsväxling i fastighetsbolag

Ny skatt försvårar generationsväxling i fastighetsbolag

2017-04-18 09:57 CEST
Regeringen försvårar generationsväxlingen med den nya skatten på överlåtelser av fastig...

Biståndet ökar – men de fattigaste länderna får mindre

Biståndet ökar – men de fattigaste länderna får mindre

2017-04-12 14:30 CEST
​EU:s medlemsländer ökade sitt officiella bistånd under 2016, från 73,4 till 81,3 milja...

Toppnotering för svenskars bilkörande

Toppnotering för svenskars bilkörande

2017-04-12 09:35 CEST
Under 2016 ökade den totala körsträckan för svenskregistrerade personbilar med 2,9 proc...

Allvarliga brister på information i kris drabbar döva och teckenspråkiga hårt!

2017-04-11 16:48 CEST
Med anledning av de allvarliga bristerna i informationen på teckenspråk under de omskak...

Lågt utbud fortsätter pressa bostadsmarknaden

Lågt utbud fortsätter pressa bostadsmarknaden

2017-04-11 15:35 CEST
Lågt utbud fortsätter vara det som påverkar bostadsmarknaden mest och svårast att hitta...