Pressmeddelanden

2015-03-05 11:02 CET Svebio, Svenska Bioenergiföreningen – Vår rekommendation till regeringen är att inte ytterligare höja nivån i elcertifikatsystemet nu. Vi behöver bygga ut mer förnybar elproduktion för att få ett 100 procent förnybart energisystem. Men ett utökat elcertifikatsystem måste börja lösa det svenska elsystemets största problem – problemet med risk för effektbrist. Det säger Gustav Melin, vd i Svebio, Svenska Bioenergiföreningen.

Nordic Housing Insight: 96 procent av de svenska mäklarna tror på ökad eller oförändrad efterfrågan på bostadsrätter

2015-03-05 08:00 CET Mäklarsamfundet Arbetsmarknaden fortsätter att ha stor påverkan på bostadsmarknaden i Danmark och Norge, medan det låga utbudet och den höga efterfrågan fortsätter att dominera den svenska bostadsmarknaden. Det visar rapporten Nordic Housing Insight från Mäklarsamfundet för årets första kvartal.

Annie Lööf: ​Regeringen vill begränsa valfriheten och kvaliteten i välfärden

2015-03-05 07:00 CET Centerpartiet Regeringen har idag presenterat riktlinjerna för hur de ska begränsa fristående välfärdsverksamheters möjlighet att gå med vinst. - Hundratusentals människor har frivilligt valt fristående skolor, vårdcentraler och äldreboenden. Alla dessa verksamheter som levererar kvalitét och nöjda patienter är nu under hot för att de inte har en driftsform som Löfven gillar. Man baxnar, säger Annie Lööf.

​LSS gäller även Försäkringskassan

2015-03-04 09:17 CET Riksförbundet FUB Det är ett allvarligt problem när en myndighet vid sin myndighetsutövning inte förstår att tolka den lag som myndigheten är satt tillämpa. FUB kräver återigen att Åsa Regnér som ansvarig minister för bland annat assistansersättningen åtgärdar denna stora och uppenbara brist hos en av hennes underlydande myndigheter.

Pressinbjudan: Så gör vi Sverige jämställt – träffa generaldirektörer och jämställdhetsministern den 4 mars kl 09.30 på Norra Latin, Stockholm

2015-03-03 08:00 CET Nationella sekretariatet för genusforskning Onsdagen den 4 mars finns ett unikt tillfälle att lyssna på generaldirektörer från några av Sveriges största myndigheter berätta om sitt jämställdhetsarbete.

Satsning på information till unga om riskerna med spel om pengar

2015-02-27 10:31 CET Lotteriinspektionen Prata om Spel är en satsning på information till unga om riskerna med spel om pengar. Kunskap och utbildning är nyckelfaktorer för att göra unga medvetna och kritiskt granska de spelerbjudanden de möts av. Prata om spel erbjuder lärare och andra, som arbetar med unga, verktyg för att göra unga medvetna om riskerna med spel om pengar och hur spelreklamen påverkar.

Cancerpatienter kräver ett rikstäckande journalsystem

2015-02-23 15:32 CET Nätverket mot cancer Nätverket mot cancer frågar regering och riksdag om det inte är dags att ta ansvar och bistå sjukvården med ett nationellt enhetligt journalsystem. Cancerpatienter får ofta uppleva att man träffar en stor mängd läkare. Det är nya ansikten vid varje besök och hon får berätta sin sjukdomshistoria om och om igen. Den mesta vårdtiden går åt till att läkaren ska läsa in vem han har framför sig.

Regeringen får mothugg av Sveriges Annonsörer i tobaksfrågan

2015-02-20 16:41 CET Sveriges Annonsörer Idag publiceras en artikel på DN.se/debatt där Sveriges Annonsörers vd Anders Ericson svarar folkhälsoministern Gabriel Wikström (S) om neutrala tobakspaket.

David Sundén: ”Låt vittnesstödet fortsätta vara en del av svenskt föreningsliv”

2015-02-20 10:50 CET Forum - idéburna organisationer med social inriktning I dag saknas betydande resurser för att driva ideella vittnesstödsverksamheter. Trots att detta medmänskliga stöd är helt avgörande. Vi uppmanar nu regeringen att stötta denna verksamhet så att den kan fortsätta vara en del av föreningslivet. Det skriver Forums ordförande David Sundén tillsammans med Sven-Erik Alhem, förbundsordförande för Brottsofferjouren Sverige i en debattartikel i dag.

ATG:s utlandsspel granskat

2015-02-20 09:35 CET Lotteriinspektionen Lotteriinspektionen kräver att ATG vidtar åtgärder för att stärka kontrollen av internationellt spel. I samband med ett travlopp i Östersund den 5 september 2014 mottog ATG tre vad från en samarbetspartner i USA som avsevärt avvek från förväntad omsättning. Lotteriinspektionen inledde med anledning av det inträffade en utredning av ATG:s internationella spel.