Pressmeddelanden

Pingstvigilia med tacksägelse för saligförklaringen av Oscar Romero i Katolska Domkyrkan 23 maj

2015-05-22 09:05 CEST Stockholms Katolska Stift 23 maj firar biskop Anders Arborelius pingstvigilia i Katolska Domkyrkan. Under mässan uppmärksammas saligförklaringen av martyren Oscar Romero. Saligförklaring är det sista steget mot att bli helgon inom katolska kyrkan. Oscar Romero var ärkebiskop i El Salvador från 1977 fram till 1980 då han mördades i San Salvador. Romero gjorde sig känd som en förkämpe för fattiga, förtryckta och förföljda.

Stiftelsen New Life Mission har beviljats 90-konto

2015-05-22 08:00 CEST Svensk Insamlingskontroll Svensk Insamlingskontroll har beviljat 90-konto åt Stiftelsen New Life Mission.

Hitta ut i länets naturreservat med ny app  - lansering på lördag med familjedag och mängder av fina naturupplevelser vid Angarnssjöängen

2015-05-22 07:30 CEST TGIM-Thank God It´s Monday Naturkartan Stockholms län lanseras lördag 23 maj vid Angarnssjöängens Naturreservat. Länsstyrelsen leder tillsammans med ett tiotal andra organisationer flera guidningar om landskapet och floran samt berättar om pågående naturvårdsarbete. Fika och korv finns att köpa på plats eller ta med picknickkorgen och njut! Alla aktiviteter är gratis och utgår från reservatsentrén i Örsta.

Journalistresa till Israel och Palestina

2015-05-21 14:11 CEST Svenska kyrkan Svenska kyrkan och Diakonia ordnar en studieresa för journalister till Israel och Palestina 8-15 november. Syftet är att ge deltagarna möjlighet att fördjupa sin kunskap om konflikten, skapa kontakter samt att nyansera och problematisera. Men även gå bakom rubrikerna genom möten med olika aktörer som lever och verkar i området.

Biskop Anders Arborelius ny ordförande för Sveriges kristna råd

2015-05-21 10:00 CEST Stockholms Katolska Stift ​Biskopen för Stockholms katolska stift, Anders Arborelius, har valts till ny ordförande för Sveriges kristna råd (SKR). Han valdes i samband med Sveriges kristna råds årsmöte.

Svenska kyrkoledare i upprop för miljön

2015-05-21 09:58 CEST Sveriges kristna råd ​17 svenska kyrkoledare skriver i ett gemensamt uttalande om miljö och klimat, med utmaningar till såväl kyrkan som den svenska regeringen. Uttalandet kommer att överlämnas av kyrkoledarna till statssekreterare Yvonne Ruwaida vid Miljö- och energidepartementet den 4 juni.

Anders Arborelius ny ordförande för Sveriges kristna råd

2015-05-20 17:36 CEST Sveriges kristna råd Vid årsmötet för Sveriges kristna råd valdes idag den katolske biskopen Anders Arborelius till ny ordförande. Årsmötet beslöt också att välkomna Antiokiska ortodoxa kyrkan som ny medlem. Därmed innehåller rådet nu 26 medlemskyrkor.

Var finns Sveriges mest inspirerande park?

2015-05-20 10:31 CEST Elmia AB Arbetar du med Sveriges vackraste och mest inspirerande park? I så fall är det dags att plocka fram kameran och anmäla din park till tävlingen Elmia Park Inspira 2015, som avgörs på Elmia Park 22-24 september.

Hur kan hållbar mat rädda världen? Konferensen ”Soils and the Food We Eat” pågår på Kulturhuset i Ytterjärna

2015-05-20 08:21 CEST TGIM-Thank God It´s Monday Konferensen "Soils and the food we eat" vill öka medvetenhet om hur viktigt det är att ta vara på odlingsjorden och naturen. Konferensen vill också skapa förståelse för hur situationen ser ut både i världen och i Sverige och framför allt visa att det finns beprövade och utforskade lösningar som på ett hållbart sätt kan ge god, sund och tillräcklig mat åt alla - hållbara system från jord till bord.

2015-05-19 17:08 CEST Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation På mors dag vallfärdar många till kyrkogårdarna för att pynta gravplatserna. Men vackra blomsterarrangemang uppskattas också av rådjur och mördarsniglar. Kryddoftande växter som lavendel och salvia ratas ofta av rådjur. Sniglar föredrar saftiga blad och stjälkar, men undviker hårda, läderartade blad. attraktiva för båda är säsongsväxterna, välnärda för att kunna växa snabbt och fort komma i blom.