Kontaktpersoner

Jessica Norgren
Christian Holmedal
Morgan Rosenberg

WellTrips Ansvarar för all försäljning. Ska hjälpa till att bibehålla tidigare kunder och arbeta med att bredda kundportföljen.

Ulf Lindholm
Nina Treschow
Jonas Davidsson
Sebastian Forsén

WellTrips Delägare i WellTrips och jobbar aktivt med utveckling inom alla områden.

Robin Bäckström

WellTrips Grundare till WellTrips och jobbar aktivt med utveckling inom alla områden.

Niklas Ottosson
Pontus Lindh