Pressmeddelanden

Nya SLU-professorer föreläser i Uppsala

Nya SLU-professorer föreläser i Uppsala

2017-03-24 11:20 CET
Vid SLU installeras i år nio nya professorer. Torsdag den 30 mars håller de sina instal...

Digital Cellulose Center – Nytt kompetenscentrum vid RISE, LiU och KTH

Digital Cellulose Center – Nytt kompetenscentrum vid RISE, LiU och KTH

2017-03-24 11:05 CET
Digital Cellulose Center (DCC) är ett av de åtta nya kompetenscentrum som VINNOVA nylig...

Ingen helhetssyn när skogen ska föryngras

2017-03-23 08:00 CET
När ett bestånd ska anläggas prioriterar skogsbruket lägsta kostnad för respektive skog...

Genmodifierad växt tar upp mer organiskt kväve från jord

2017-03-22 11:30 CET
Modellväxten backtrav tar upp organiskt kväve från marken, trots att dess rötter inte b...

Utvärderingar av EU:s landsbygdsprogram får liten praktisk betydelse

2017-03-22 08:30 CET
EU:s landsbygdsprogram har utvärderats regelbundet sedan de infördes år 2000, men utvär...

Allmänheten stöder mer blandskog för att motverka klimatrisker

Allmänheten stöder mer blandskog för att motverka klimatrisker

2017-03-21 08:45 CET
Klimatförändringarna förväntas öka risken för stormskador och insektsangrepp i svenska ...

Forest molecular genetics to improve the quality of trees

Forest molecular genetics to improve the quality of trees

2017-03-17 16:30 CET
Better quality and higher productivity are the incentives for molecular genetics of for...

Skoglig molekylär genetik för ökad avkastning

Skoglig molekylär genetik för ökad avkastning

2017-03-17 16:30 CET
Bättre kvalitet och högre produktivitet är drivkrafter för forskningen inom skoglig mol...

Forskning om förpackningars egenskaper

Forskning om förpackningars egenskaper

2017-03-15 10:34 CET
Livsmedelsförpackningar fyller många funktioner, de ska skydda maten från att bli först...