Pressmeddelanden

Innventia startar projekt om 3D-utskrivna proteser baserade på skogens råvaror

Innventia startar projekt om 3D-utskrivna proteser baserade på skogens råvaror

2016-07-07 09:51 CEST
Vinnova har beviljat stöd till Innventia för projektet AMPOFORM. Tillsammans med fyra a...

Blåbärsprognosen från SLU: Rekordår för blåbär

2016-07-06 10:00 CEST
Mängden blåbär varierar ganska mycket mellan landsdelarna. Normalt brukar norra Norrlan...

36 miljoner ytterligare satsas på Framtidens Bioraffinaderi och SP Processum

36 miljoner ytterligare satsas på Framtidens Bioraffinaderi och SP Processum

2016-06-30 14:17 CEST
Vinnova har beslutat förlänga satsningen på tillväxtinitiativet Framtidens Bioraffinade...

​​Nära åtta miljoner till forskning om metan och grönt kol från skogsrester

​​Nära åtta miljoner till forskning om metan och grönt kol från skogsrester

2016-06-29 14:42 CEST
Ett kemiprojekt i samarbete mellan Umeå universitet och Luleå tekniska universitet om o...

Mer än varannan vill bo i trähus

2016-06-28 14:00 CEST
Sveriges Träbyggnadskansli har låtit göra en Novusundersökning om konsumenternas attity...

Ökande risker för skogsbränder på dikad torvmark

Ökande risker för skogsbränder på dikad torvmark

2016-06-27 12:30 CEST
Skogsbränder har blivit vanligare i det norra barrskogsbältet och klimatförändringar ka...

Fler bin om bönder samarbetar

2016-06-27 08:30 CEST
Bin och andra pollinatörer är avgörande för skörden av många grödor. Om jordbrukare sam...

Möt SLU i Almedalen 2016

2016-06-27 08:28 CEST
Vad ska vi ha skogen till? Varifrån ska maten komma? Är migration landsbygdens chans? B...

SLU på Borgeby fältdagar

2016-06-22 15:23 CEST

​Svenska lastbilar körde 1,5 miljoner mil längre

​Svenska lastbilar körde 1,5 miljoner mil längre

2016-06-22 07:05 CEST
Svenska lastbilar körde 1,5 miljoner mil längre under 2015 jämfört med året innan. Klim...