Pressmeddelanden

Pressinbjudan: Ekosystemtjänster i odlingslandskapet - fokus på Biosfär 2017

2017-11-17 14:11 CET
På Biosfär 2017 får vi veta mer om hur jorden kan brukas på ett hållbart sätt. Vi får l...

Syrsor näringsrikt troligtvis även för människor

Syrsor näringsrikt troligtvis även för människor

2017-11-17 07:00 CET
Syrsor anses smakliga och har vid en näringsanalys ett mycket högt och intressant närin...

Ändrade svampsamhällen i brukad skog, men ännu oklart om trädtillväxten påverkas

Ändrade svampsamhällen i brukad skog, men ännu oklart om trädtillväxten påverkas

2017-11-16 14:42 CET
Vid en kalavverkning stryps tillgången på energi för de svampar som lever i symbios med...

SLU-forskare får EU-miljoner

2017-11-16 09:49 CET
Ett svenskt forskningsprojekt lett av professor Ulf Magnusson, Sveriges lantbruksuniver...

Förädlad tall behöver ny tillväxtfunktion

2017-11-16 07:00 CET
De funktioner som skattar höjdtillväxt i ungskog bygger enbart på data från oförädlade ...

Skogens beställare ser ljust på entreprenadbranschen

2017-11-10 09:00 CET
Skogforsk har kartlagt hur beställarna av skogstjänster ser på entreprenadbranschen. Dä...

Både bävrars och människors fördämningar påverkar miljön, men ibland på olika sätt

Både bävrars och människors fördämningar påverkar miljön, men ibland på olika sätt

2017-11-10 08:30 CET
För att gynna naturvården rivs konstgjorda dammar i vattendrag runt om i världen, men s...

Bladytans pusselbitsformade cellskikt får sin förklaring

Bladytans pusselbitsformade cellskikt får sin förklaring

2017-11-09 13:40 CET
Cellerna i bladens ytskikt har oregelbundna former, vilket hjälper dem att låsa fast si...

Är varmare vårar förklaringen till att stenskvättor får färre och magrare ungar?

Är varmare vårar förklaringen till att stenskvättor får färre och magrare ungar?

2017-11-09 13:12 CET
Kurvorna pekar nedåt för stenskvättorna i jordbrukslandskapet utanför Uppsala. De senas...