Pressmeddelanden

Öppet campus på SLU i Uppsala

Öppet campus på SLU i Uppsala

2017-09-26 15:25 CEST
SLU fyller 40 år i år och det uppmärksammas på många olika sätt. Bland annat anordnas Ö...

Inga universella tillväxtvägar för småföretag

2017-09-26 09:46 CEST
Tillväxt i småföretag lämpar sig inte för generella förklaringsmodeller. Ibland sker ti...

Svensk satsning på biokompositer för att uppnå hållbarhetsmålen

Svensk satsning på biokompositer för att uppnå hållbarhetsmålen

2017-09-26 09:19 CEST
Forskningsinstitutet RISE leder det nya innovationsprojektet Biokompositer som syftar t...

Nytt hot mot svensk tall

Nytt hot mot svensk tall

2017-09-25 10:28 CEST
Svampen Fusarium circinatum är en allvarlig invasiv skadegörare på tall. Svampen invade...

23 snöleoparder har visat hur de lever

23 snöleoparder har visat hur de lever

2017-09-20 08:39 CEST
Med hjälp av data från GPS-märkta djur har forskningen om de centralasiatiska snöleopar...

Landsbygdsomvandling och urbanisering i fokus på internationell SLU-konferens

Landsbygdsomvandling och urbanisering i fokus på internationell SLU-konferens

2017-09-19 10:49 CEST
Familjejordbruk är ryggraden för matproduktionen i låginkomstländerna. Enligt FN:s livs...

Kompetenscentrum för växtförädling ska bildas vid SLU

2017-09-13 10:34 CEST
Växtförädling är ett ständigt pågående arbete. För att säkra en framtida tillgång på vä...

Så kan en livskraftig renskötsel i Fennoskandien förverkligas

Så kan en livskraftig renskötsel i Fennoskandien förverkligas

2017-09-12 14:06 CEST
Kombinerade effekter av klimatförändringar och resursutvinning kräver anpassningsbara s...

Växtnamn som kan uppfattas stötande byts ut

2017-09-12 13:24 CEST
Svensk kulturväxtdatabas, SKUD, har beslutat att byta ut ett par sedan länge väletabler...

Tusentals elever hjälper forskare förstå hösten

Tusentals elever hjälper forskare förstå hösten

2017-09-12 10:55 CEST
I takt med att klimatet blir varmare dyker vårtecknen upp tidigare, men hösten verkar v...