Pressmeddelanden

Samarbete med fågelskådare väcker lantbrukares engagemang för naturvård

Samarbete med fågelskådare väcker lantbrukares engagemang för naturvård

2016-12-08 08:42 CET
Ett projekt där fågelskådare och lantbrukare samarbetade gav lantbrukarna en mer positi...

Pressinbjudan: Mentor till Mentor - avslutning för grönt integrationsprojekt vid SLU

2016-12-07 14:23 CET
Projektet Mentor till Mentor är ett unikt samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversite...

Spåren av digerdöden syns som utjordar i 1600-talets lantmäterikartor

Spåren av digerdöden syns som utjordar i 1600-talets lantmäterikartor

2016-12-07 13:15 CET
I stora delar av Europa präglas senmedeltiden av ödeläggelse, bl.a. till följd av diger...

Hållbarare matvanor med hjälp av konst, design och gastronomi

Hållbarare matvanor med hjälp av konst, design och gastronomi

2016-12-07 10:29 CET
Vad kan den mer traditionella forskningen lära av designen, konsten och gastronomin för...

Drönare underlättar övervakningen av vatten- och strandvegetation

Drönare underlättar övervakningen av vatten- och strandvegetation

2016-12-02 09:08 CET
Sverige har ett väl utbyggt system för övervakning av tillståndet i miljön, men effekti...

Global uppvärmning kan leda till stegrad klimatförändring

Global uppvärmning kan leda till stegrad klimatförändring

2016-11-30 19:00 CET
Den globala uppvärmningen kommer att förstärka klimateffekterna visar en ny världsomfat...

Konstgjord risdoft lockbete för äggläggande malariamyggor

Konstgjord risdoft lockbete för äggläggande malariamyggor

2016-11-30 12:44 CET
En ökad användning av konstbevattning i Afrika söder om Sahara har gynnat en myggart so...

Roséns Linnépris till initiativrik kunskapsspridare

Roséns Linnépris till initiativrik kunskapsspridare

2016-11-30 09:52 CET
Som 11-åring samlade Ulf Gärdenfors skalbaggar i skånska bokskogar. Nu belönas han för ...

Miljövänlig plast av stärkelse och protein kan läggas i komposten

Miljövänlig plast av stärkelse och protein kan läggas i komposten

2016-11-29 09:03 CET
Växtförädlare på SLU har tagit fram en potatissort vars stärkelse har lågt glykemiskt i...

Pressinbjudan: Alnarps nötköttdag 1/12

2016-11-29 07:00 CET
Alnarps nötköttdag firar i år tioårsjubileum. Denna temadag hålls på SLU Alnarp den 1 d...