Pressmeddelanden

Svenska lanthönsraser får arvsmassan kartlagd

2015-03-31 14:28 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Små spillror av de svenska lantrashönsen har bevarats till eftervärlden och nu kartläggs dessa genetiskt. Störst variation finns i rasen Skånsk blommehöna, medan Ölandshönan är den som avviker mest från övriga lantraser. En genvariant som ger den säregna Bohulän-Dals svarthöna mörkt kött finns även hos en del Hedemorahöns. Detta har Anna Maria Johansson från SLU visat i en serie undersökningar.

Prisregn över Umeå Plant Science Center

2015-03-26 13:27 CET Umeå universitet Den skandinaviska växtforskarorganisationen Scandinavian Plant Physiology Society delar vid årets kongress i Stockholm ut fyra priser till framstående forskare. Forskare från Umeå Plant Science Centre (UPSC) tilldelas i år samtliga fyra priser.

Storskaliga utsättningar av inhemska arter: förutsägningar utifrån gräsand som modellart

2015-03-26 12:12 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Gräsanden (Anas platyrhynchos) är den mest talrika och utbredda ankan i världen. Det är en viktig viltart, i Europa släpps över tre miljoner ankungar varje år. På grund av sin status som jaktbart vilt, dess överflöd, och antalet frigjorda individer, kan gräsanden tjäna som modell för att studera effekterna av utsläpp, både för bevarande och utsättning för jakt på vilda populationer.

Förbättrad tryckbarhet minskar onödigt materialspill

2015-03-23 11:43 CET Innventia För att skapa konkurrenskraftiga förpackningar behöver bland annat tryckkvaliteten vara tillräckligt hög och ge ett enhetligt utseende mellan olika förpackningar. Detta kan uppnås utan onödigt spill om kartongmaterialen har likartade egenskaper och beter sig som förväntat i tryckpressen enligt en ny licentiatavhandling av Innventias Sofia Thorman.

2015-03-23 11:00 CET Umeå universitet Vad behövs för en grön omställning av samhället? Vissa skulle svara förnybar energi, och andra kanske mer forskning och innovation eller riktade politiska styrmedel. Vid den internationella konferensen Umeå Renewable Energy Meeting (UREM) den 25-27 mars samlas toppforskare och företagsrepresentanter för att ge bilder av forskningsfronten.

Där mycket vatten flödar – där hittas fler växtarter

2015-03-19 08:00 CET Umeå universitet Mångfalden av växter längs norrländska vattendrag påverkas av både yt- och grundvatten. Att det finns en så stark koppling mellan vegetation och hydrologi är en kunskap som kan få stor praktisk betydelse för naturvården inom skogsbruket. Det skriver Lenka Kuglerová i sin avhandling som hon försvarar vid Umeå universitet den 26 mars.

Ny bok om odlandets villkor i ett avlångt land i norr

2015-03-17 07:50 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU En lärobok om odling, med bredd och djup, för yrkesliv och allmänbildning. En bok som blickar både bakåt och framåt i tiden. Detta var målet när Håkan Fogelfors från SLU för tre år sedan tog på sig att vara huvudredaktör för boken ”Vår mat”. Nu är han klar.

The EPIC study has been terminated

2015-03-13 16:51 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU On 1st March 2015 the EPIC study was terminated. Termination was undertaken with the unanimous agreement of the lead investigators (Professors Adrian Boswood, Sonya Gordon and Jens Häggström) following the advice of an independent interim analysis committee.The interim analysis indicated that there was clear evidence of benefit of the administration of pimobendan.

Minnet av en lyckad parning vägleder nattfjäril i livet

2015-03-11 10:52 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Det egyptiska bomullsflyet kan livnära sig på en mängd växtarter, men vissa är bättre och andra sämre. Forskare från SLU visar nu att flyna utnyttjar tidigare erfarenheter för att snabbare finna lämpliga växter, men att värdväxtpreferenserna också kan förändras. Vuxna honor och hannar förvärvar en böjelse för växter de ätit av som larver, men också för växter där de haft ett lyckat kärleksmöte.

Fiskars biomassa kan bli dubbelt så stor utan att födomängden ökar

2015-03-11 08:22 CET Umeå universitet För att öka fiskars biomassaproduktion krävs det antingen mer energirik föda eller att mängden föda ökar. Nu visar forskare vid Umeå universitet i en experimentell studie av akvariefiskar att biomassaproduktionen även kan öka när mängden och typen av föda är identiska beroende på hur mängden föda fördelas mellan olika storleksstadier. Resultaten publiceras i tidskriften Nature Communications.