Pressmeddelanden

2015-02-25 10:51 CET SweTree Technologies AB Mats Johnson, VD på SweTree Technologies AB lämnar sin befattning i samband med årsstämman 21 maj 2015. Styrelsen i SweTree har utsett Carl-Gustav Löf till ny VD. Carl-Gustav är sedan 2014 vice VD och FoU-chef på SweTree.

Självrengörande servis i cellulosa nominerad till designpris

2015-02-25 10:44 CET Innventia Innventia och Tomorrow Machine har nominerats till INDEX: Award 2015 i kategorin Home-Sustainable Living för The Self-Cleaning Cellulose Dinnerware. Demonstratorn är gjord i ett nytt biologiskt nedbrytbart material. I framtiden kommer det att bli möjligt att göra ytan superhydrofobisk på ett säkert sätt och därmed få en servis som inte behöver diskas efter användning.

2015-02-23 15:47 CET SweTree Technologies AB SweTree Technologies gjorde 2014 en vinst på 3.127 kkr (509 kkr) före extraordinära kostnader. Omsättningen var 39.814 kkr (42.072 kkr). Inklusive extraordinära kostnader blir vinsten 570 kkr, även det bättre än vinsten föregående år och det bästa resultat företaget uppnått.

2015-02-23 15:25 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Vad kan vi göra för att få folk att äta mer ärter och bönor och andra baljväxter? Och kan europeiskt jordbruk täcka det egna behovet av dessa proteingrödor? Svar på sådana frågor är målet med ett möte i Alnarp den 26 februari som riktar sig till forskare, odlare och livsmedelsproducenter från olika delar av Europa.

Ny SLU-rektor föreslagen

2015-02-19 14:21 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Professor Peter Högberg, Umeå föreslås av styrelsen för SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) till ny rektor för universitetet efter Lisa Sennerby Forsse, vars mandatperiod upphör den 30 juni i år.

2015-02-19 12:00 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) redovisar för verksamhetsåret 2014 ett överskott på 173 miljoner kronor. Resultatet kan delvis förklaras av att SLU sålt mark i Uppsala för 98 miljoner kronor. Men universitetet har nu en ekonomi i balans efter ett omställningsarbete där ett 60-tal anställningar avslutats under 2013–2014.

Skogsbruk och rennäring: Mindre konflikter med moderna GIS-kartor

2015-02-17 08:27 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Renskötseln är idag på väg in i den digitala tidsåldern, till nytta inte bara i det dagliga arbetet utan också i samråd med bl.a. skogsbruket. Renbruksplaner som stöds av GIS-kartor, satellitbildsinformation och data från GPS-försedda renar ger idag en mycket tydlig bild av markanvändningen inom en sameby. Om historien bakom detta tekniksprång berättar Per Sandström i en avhandling från SLU.

Klimatförändring kan störa viktig isdynamik i bäckar

2015-02-16 08:22 CET Umeå universitet Is och vinteröversvämningar är viktiga naturliga störningar som ger artrikare stränder längs nordliga vattendrag. Ett varmare klimat kan leda till att dessa störningar går förlorade och att floran blir fattigare. Det skriver Lovisa Lind i sin avhandling som hon försvarar vid Umeå universitet den 27 februari.

2015-02-11 09:34 CET SEKAB ICA och Polarbröd, blir nya partners i projektet Närodlad Plast. Det är ett samarbete mellan nordiska företag som innefattar hela tillverkningskedjan för biobaserad plast - från skog till förpackning.

Ska trädet stå kvar eller fällas? Unik vägledning ger råd

2015-02-10 16:28 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Träd i parker och andra offentliga miljöer orsakar ibland intressekonflikter. Forskaren Johan Östberg vid SLU har arbetat tillsammans med flera myndigheter och organisationer för att bena ut hur man kan se på trädens värden för olika intressenter inför beslut om de ska få stå kvar eller fällas.