Pressmeddelanden

SEKAB anställer utvecklingsingenjör

2017-07-10 08:24 CEST
Adnan Cavka har anställts som utvecklingsingenjör och projektledare vid SEKAB E-Technol...

Fler vill samarbeta med Skogforsk

2017-07-06 16:00 CEST
Vida, Cintoq, Svenska Skogsföretagares Certifieringsgrupp och Växjö Energi har tecknat ...

Färdplan mot ett integrerat växtskydd som verkligen fungerar

2017-07-06 08:30 CEST
Det finns en bred enighet om att s.k. integrerat växtskydd ska tillämpas för att minska...

SLU Future Food smygstartar i Almedalen

SLU Future Food smygstartar i Almedalen

2017-06-29 08:30 CEST
Den nya framtidsplattformen SLU Future Food-Framtidens mat startar sin verksamhet först...

Filmer ska få oss att prata om skogens roll

Filmer ska få oss att prata om skogens roll

2017-06-28 14:52 CEST
Klimat, biologisk mångfald, friluftsliv, energi, förnybara material och en levande land...

1 juli fyller SLU 40 år men firar i höst

1 juli fyller SLU 40 år men firar i höst

2017-06-28 10:06 CEST
​1977 bildades det som idag är SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. Då slogs tre högskol...

SLU startar kurs i strategisk företagsledning för aktiva företagare.

SLU startar kurs i strategisk företagsledning för aktiva företagare.

2017-06-27 15:32 CEST
Aktiva företagare inom de gröna näringarna har ett stort behov av att vidareutbilda sig...

​​Catarina Kjellerstedt ny chef för smådjurskliniken på Universitetsdjursjukhuset vid SLU.

2017-06-27 08:00 CEST
​Catarina Kjellerstedt har anställts som chef för smådjurskliniken på Universitetsdjurs...

Vinet växer bättre med ny teknik i Lund

Vinet växer bättre med ny teknik i Lund

2017-06-26 16:25 CEST
Lunds sensornätverk med överföringen av data från sensorer sträcker sig hela vägen till...