Pressmeddelanden

Effekter av rovdjurens återkomst: Får rovdjur ha klor i människans värld?

2016-10-26 15:32 CEST
​I de flesta europeiska länder finns nu permanenta, reproducerande populationer av anti...

Växter lyssnar på sina grannar och kan förutsäga framtida konkurrens

2016-10-26 08:20 CEST
Växter känner av kemiska signaler från sina grannar och kan på så sätt förbereda sig på...

Stor satsning på forskning inom energieffektivare papperstillverkning

Stor satsning på forskning inom energieffektivare papperstillverkning

2016-10-25 12:45 CEST
Statens energimyndighet har i dagarna beviljat 11 MSEK för att utveckla och demonstrera...

Pressinbjudan: Ekosystemtjänster – fantastiskt eller förödande för biologisk mångfald?

Pressinbjudan: Ekosystemtjänster – fantastiskt eller förödande för biologisk mångfald?

2016-10-25 10:00 CEST
En mängd aktörer försöker idag identifiera, systematisera och värdera ekosystemtjänster...

​Hur har människan påverkat landskapet och vice versa?

​Hur har människan påverkat landskapet och vice versa?

2016-10-25 08:26 CEST
Hur har människan påverkat landskapet och hur har landskapet påverkat oss? Och kan man ...

​Markfuktighetskartor minskar allvarliga körskador i skogen

​Markfuktighetskartor minskar allvarliga körskador i skogen

2016-10-20 07:00 CEST
De populära markfuktighetskartorna som sedan en tid används i skogsbruket verkar kunna ...

Skogsmarkens kolinlagring kan bli mindre än väntat i ett varmare klimat

Skogsmarkens kolinlagring kan bli mindre än väntat i ett varmare klimat

2016-10-19 10:30 CEST
Ökad upplagring av kol i skogsmark är troligen inte en lika effektiv klimatåtgärd som d...

Anpassning till förändrat klimat gynnar skogsbruket

Anpassning till förändrat klimat gynnar skogsbruket

2016-10-18 13:47 CEST
Kunskap om klimatförändringen ger skogsnäringen möjlighet att anpassa plantering av tal...

Pressinbjudan: Så kan lantbruket bidra till att Sverige når klimatmålen

2016-10-18 10:00 CEST
Hur blir lantbruket en tillgång i klimatarbetet och vilka är drivkrafterna? Klimatsmart...