Pressmeddelanden

Pressinbjudan: ​Sötvattenövervakning 50 år

2015-05-04 15:26 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Under år 2015 fyller miljöövervakningen i sjöar och vattendrag - där SLU under decennier har haft en mycket aktiv roll - 50 år. Välkommen att fira det med oss den 11 maj i Uppsala då vi bjuder på föredrag, mingelseminarier och paneldiskussion i ämnet.

Ny fågelart från Kina upptäckt av svenskledd forskargrupp

2015-05-04 00:05 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU En ny fågelart har beskrivits från centrala Kina av forskare från Sverige, Kina, USA, Storbritannien och Vietnam. Fågeln, som har getts det engelska namnet Sichuan Bush Warbler och det vetenskapliga Locustella chengi, och som på svenska skulle kunna kallas sichuansmygsångare, är släkt med vår svenska gräshoppsångare och de i Sverige ovanligare flod- och vassångarna.

New vice-chancellor at the Swedish University of Agricultural Sciences

2015-04-30 11:00 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Peter Högberg ny rektor för SLU

2015-04-30 10:54 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Landscapes shaped by cultural shifts – upcoming exhibitions at Marabouparken konsthall

2015-04-28 16:18 CEST Marabouparken This summer Marabouparken konsthall will show two separate exhibitions that examine landscapes shaped by cultural shifts.

Landskap formade av kulturella skiftningar – två nya utställningar öppnar på Marabouparken konsthall

2015-04-28 16:17 CEST Marabouparken Sommarens utställningar på Marabouparken konsthall presenterar två separata konstnärskap som på varsitt sätt undersöker landskap formade av kulturella skiftningar.

Förenade insatser ger naturvårdspris

2015-04-28 13:00 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Med smittande engagemang, kunskap och gemensamma krafter kan ideella krafter i samverkan med myndigheter genomdriva naturvårdsprojekt som aldrig annars skulle bli genomförda. ArtDatabankens utmärkelse delas ut vid en ceremoni på SLU i Uppsala den 28 april av statssekreterare Göran Enander.

2015-04-28 09:00 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Idag offentliggörs Rödlista 2015 på ArtDatabankens konferens Flora- och faunavård. Rödlistan kan betraktas som en barometer för arternas tillstånd och vara till hjälp vid identifiering och prioritering av naturvårdssatsningar samt bidra med kunskap för att nå uppsatta miljömål.

CropSAT, nytt webbverktyg för mätning av grödan från satellit

2015-04-24 10:28 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU ​CropSAT är ett verktyg som gör att du kan se ditt fält från ovan via datorn. Den visar variationen i biomassa på ett fält beräknat från satellitbilder. Nu presenteras en ny och mer användarvänlig variant av den försöksversion av verktyget som togs fram förra året. CropSAT är resultatet av ett brett samarbete mellan forskning, rådgivning, företag och myndigheter.

Nordhavsräkan rödlistad – men inte hotad

2015-04-24 10:09 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet kommer ta med nordhavsräka på den svenska rödlistan. Den placeras i kategorin Nära hotad (NT) eftersom antalet under en tioårsperiod har minskat mer än vad som kan anses som normala fluktuationer.