Pressmeddelanden

Nya riktlinjer ska förebygga bränder i skogen

Nya riktlinjer ska förebygga bränder i skogen

2017-04-21 09:00 CEST
Skogsbruket har tillsammans med myndigheter och räddningstjänst tagit fram nya riktlinj...

Naturvårdsåtgärder kan öka risken för barkborreskador

Naturvårdsåtgärder kan öka risken för barkborreskador

2017-04-21 08:00 CEST
I många delar av världen genomförs skogsrestaureringar och andra naturvårdsåtgärder med...

Rapsmjöl kan ersätta sojamjöl i foder till mjölkkor

Rapsmjöl kan ersätta sojamjöl i foder till mjölkkor

2017-04-20 08:35 CEST
Sojamjöl kan med framgång ersättas av rapsmjöl som foder till mjölkkor. Ju större mängd...

En utmaning att effektivisera skogsvården

2017-04-20 07:00 CEST
Ett helhetsperspektiv på beståndsanläggningskedjan är kostnadseffektivt, men kräver mer...

Rester av blyammunition drabbar kungsörnar

2017-04-19 11:09 CEST
Kungsörnar som äter inälvor som lämnas kvar från jakten blir förgiftade om djuren skjut...

Barn och fyrhjulingar - en rapport om riskacceptans och attityder.

Barn och fyrhjulingar - en rapport om riskacceptans och attityder.

2017-04-10 16:20 CEST
I en studie från Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, AEM, up...

Miljövänliga textilier av cellulosa från skogsråvara

Miljövänliga textilier av cellulosa från skogsråvara

2017-04-10 08:30 CEST
Cellulosa framställd från norrländsk gran och tall kan vara vägen till framtidens miljö...

SLU lanserar unik interaktiv markkarta för bättre precision i odlingen

SLU lanserar unik interaktiv markkarta för bättre precision i odlingen

2017-04-06 14:01 CEST
Tekniken för anpassning av mängden utsäde, gödning, växtskyddsmedel och kalk efter hur ...

Stubbar ger klimatsmart energi visar stort forskningsprogram

Stubbar ger klimatsmart energi visar stort forskningsprogram

2017-04-06 08:45 CEST
Ur klimatsynpunkt är bioenergi från stubbar klart bättre än energi från fossila bränsle...

Svenska Linnésällskapets 100-årsmedalj till insektsforskare med öga för detaljer

2017-04-05 14:00 CEST
Carl von Linné hade öga för smådetaljer och beskrev många arter för sin tid. Men arbete...