Pressmeddelanden

Begränsat vetenskapligt stöd för åtgärder som ska skydda tamdjur mot rovdjursangrepp

Begränsat vetenskapligt stöd för åtgärder som ska skydda tamdjur mot rovdjursangrepp

2017-05-29 08:55 CEST
Det finns en rik vetenskaplig litteratur om rovdjursangrepp på tamdjur, men tydliga kun...

Arbetslivets utmaningar i staden och på landsbygden. Nationell arbetslivskonferens SLU Alnarp 13-15 juni.

Arbetslivets utmaningar i staden och på landsbygden. Nationell arbetslivskonferens SLU Alnarp 13-15 juni.

2017-05-23 15:08 CEST
Från glesbygdens ensamarbete i skogen till storstadens kontorslandskap - arbetsplatser ...

Renkalvar är lätta byten för björnar i kalvningslandet

Renkalvar är lätta byten för björnar i kalvningslandet

2017-05-23 09:17 CEST
Björnens betydelse för renskötseln är omtvistad, bland annat för att det har gjorts så ...

Senarelagd avverkning skapar viktiga naturvärden i produktionsskog

Senarelagd avverkning skapar viktiga naturvärden i produktionsskog

2017-05-19 08:44 CEST
Om delar av den brukade skogen får stå kvar längre innan den avverkas skulle tillgången...

Larver av modellera visar att risken att bli uppäten förändras med breddgraden

Larver av modellera visar att risken att bli uppäten förändras med breddgraden

2017-05-18 22:44 CEST
En larv löper åtta gånger större risk att bli uppäten vid ekvatorn än norr om polcirkel...

Giftfri odling kan försämra pollineringen av grödor

Giftfri odling kan försämra pollineringen av grödor

2017-05-18 12:50 CEST
Att vissa kemiska bekämpningsmedel är skadliga för pollinatörer har fått stor uppmärksa...

Mer träd och mindre markvegetation enligt ny officiell statistik om Sveriges skogar

Mer träd och mindre markvegetation enligt ny officiell statistik om Sveriges skogar

2017-05-18 08:00 CEST
Sveriges skogar blir allt tätare och virkesrikare, och samtidigt minskar markväxtlighet...

Hjärta och hjärna reagerar på miljön i omgivningen

Hjärta och hjärna reagerar på miljön i omgivningen

2017-05-17 14:26 CEST
Förtätning av städer eller ökad naturhänsyn i skogsbruket – kan man i förväg ta reda p...

Pelletsproducenten Scandbio fördjupar samarbetet med Sveriges sotare, SSR

Pelletsproducenten Scandbio fördjupar samarbetet med Sveriges sotare, SSR

2017-05-17 13:48 CEST
Scandbio, Skandinaviens största producent av trädbränsle, satsar på ett fördjupat samar...

Smart karta kan förbättra markberedningen

2017-05-15 12:13 CEST
En pilotstudie från Skogforsk visar att markberedningen kan bli effektivare och skonsam...