Pressmeddelanden

Obefogad oro för mer insektsangrepp i ett varmare klimat?

2015-10-08 13:43 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Det finns en utbredd oro för att ett varmare klimat ska leda till mer insektsskador på grödor och skog. Hittills finns förhållandevis lite vetenskapligt stöd för den oron, konstaterar en internationell grupp forskare från bland annat SLU i en nyutkommen bok: ”Climate Change and Insect Pests”. Men det är fortfarande mycket osäkert vad ett ännu varmare klimat kan leda till.

2015-10-08 09:44 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Ett nytt skogsforskningsprojekt vid SLU i Umeå får drygt 39 miljoner kr från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. En forskargrupp, ledd av professor Torgny Näsholm, hoppas kunna ge en helt ny bild av de nordliga skogarnas kol- och vattencykler. Forskargruppen har identifierat fem olika, men nära sammanlänkade processer, eller brytpunkter som styr skogars produktivitet och vattenförsörjning.

STV utbildar för krisberedskap i Sverige

2015-10-07 14:52 CEST Scandinavian Terrain Vehicles ​Skogsbranden i Västmanland sätter ökade krav på utbildning. Bandvagnsmekaniker är en viktig resurs i de tio Motor- och Transportenheter, som nu upprättas i Sverige. Detta är den andra kursen som genomförs av STV, med deltagare från hela landet. Kunskaperna från den första utbildningen sattes också på prov under den stora skogsbranden i Västmanland 2014.

SEKAB fyller 30 år och inviger ny anläggning

2015-10-06 08:40 CEST SEKAB I år är det 30 år sedan etanol- och kemiföretaget SEKAB startade sin verksamhet på Domsjö industriområde utanför Örnsköldsvik. För att fira jubileet inviger SEKAB två nya delar av sin produktionsanläggning och bjuder in allmänheten till födelsedagskalas den 10 oktober.

2015-10-06 08:00 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU När genetiskt modifierade organismer har påverkat jordbruksekosystem, har det snarare varit frågan om indirekta än direkta effekter. Det har inte varit den förändrade egenskapen i sig som påverkat omgivningen utan GM-grödan har t ex medfört användning av ett specifikt bekämpningsmedel eller ändrad jordbearbetning, som i sin tur gett effekter i miljön, konstaterar forskare från SLU.

Nytänkande inom växtförädlingen kan revolutionera växtskyddet

2015-10-05 09:48 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Traditionell växtförädling för direkt resistens mot skadegörare leder ofta till snabba anpassningar hos skadeinsekterna. Genom att istället förädla för växtegenskaper som gynnar skadeinsekternas naturliga fiender, ofta andra insekter, kan vi få ett mer varaktigt växtskydd. Men då krävs nytänkande inom växtförädlingen, skriver tre SLU-forskare i tidskriften Trends in Plant Science.

2015-10-02 08:40 CEST Sveriges Träbyggnadskansli Sveriges Träbyggnadskansli anser att lika självklart som att deklarera en ny byggnads energiförbrukning borde det vara att redovisa vilken klimatpåverkan byggprocessen av huset medfört. Det är hög tid för en helhetssyn på bostadsbyggandets klimatpåverkan.

Genetisk upptäckt kan rädda hotad vattenbuffel

2015-09-30 10:13 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Forskare vid SLU och Uppsala universitet har genom ett samarbete med Bogor Agricultural University och Indonesian Institute of Sciences i Indonesien identifierat två oberoende mutationer i MITF-genen som förklarar vit pälsfärg hos vattenbuffeln. Resultaten kan användas för att bevara den utrotningshotade vitfläckiga vattenbuffeln som är ett viktigt husdjur både kulturellt och ekonomiskt.

Ökat miljöskydd till samma kostnad

2015-09-24 14:37 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Hydrologiskt anpassade kantzoner vid avverkning, som följer de blötaste delarna, är billigare per hektar än fasta kantzonsbredder där man lämnar en jämn bård av träd utmed vattnen.

2015-09-23 20:00 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Roten förankrar växten i marken och tar upp vatten och näring. Dess utseende varierar både mellan och inom arter och denna diversitet har uppkommit när växterna anpassat sig till olika livsmiljöer. Rotens utveckling styrs därför till stor del av växtens genuppsättning. Forskare från bl a SLU har nu visat att det i många fall är nödvändigt att ta hänsyn till dessa geners komplexa samspel .