Pressmeddelanden

Mer än varannan vill bo i trähus

2016-06-28 14:00 CEST
Sveriges Träbyggnadskansli har låtit göra en Novusundersökning om konsumenternas attity...

Ökande risker för skogsbränder på dikad torvmark

Ökande risker för skogsbränder på dikad torvmark

2016-06-27 12:30 CEST
Skogsbränder har blivit vanligare i det norra barrskogsbältet och klimatförändringar ka...

Fler bin om bönder samarbetar

2016-06-27 08:30 CEST
Bin och andra pollinatörer är avgörande för skörden av många grödor. Om jordbrukare sam...

Möt SLU i Almedalen 2016

2016-06-27 08:28 CEST
Vad ska vi ha skogen till? Varifrån ska maten komma? Är migration landsbygdens chans? B...

SLU på Borgeby fältdagar

2016-06-22 15:23 CEST

​Svenska lastbilar körde 1,5 miljoner mil längre

​Svenska lastbilar körde 1,5 miljoner mil längre

2016-06-22 07:05 CEST
Svenska lastbilar körde 1,5 miljoner mil längre under 2015 jämfört med året innan. Klim...

Välkomnar förslaget om en smidigare bygglovsprocess för industriellt byggande

2016-06-21 11:20 CEST
Regeringen presenterade den 21 juni ett bostadspolitiskt paket innehållande 22 förslag ...

Internationell kvävekonferens i Skara

2016-06-21 08:00 CEST
För första gången står Sverige värd för den internationella kvävekonferensen Nitrogen W...

Försök att gynna rovinsekter i salix förvärrade problemen med skadegörare

Försök att gynna rovinsekter i salix förvärrade problemen med skadegörare

2016-06-16 12:36 CEST
En odlingsåtgärd som forskarna trodde skulle gynna rovinsekter visade sig gynna skadein...

Trafiken kan växa på Inlandsbanan

Trafiken kan växa på Inlandsbanan

2016-06-15 13:31 CEST
Skogforsk har på uppdrag av Inlandsbanan AB, genomfört en logistikutredning av transpor...