Pressmeddelanden

Återhämtning för skogsindustriexporten

2014-12-19 15:45 CET Skogsindustrierna Återhämtning av exporten och ökning i värdet av aviserade investeringar gav en relativt positiv inramning åt skogsindustrin under årets tre första kvartal. Samtidigt tyngde fortsatt tillbakagång för tidningspapper och konjunkturförsvagning för sågverken. Det visar Skogsindustriernas kvartalsrapport ”Så går det för skogsindustrin”.

Julpaketen räddade av datorsimulering

2014-12-17 14:12 CET Inspecta ​Näthandeln ökar för varje år och inför jul slås nya rekord. Vid PostNords anläggning i Veddesta sorteras och vägs 100 000 paket varje dag. Men kraftiga vibrationer vid transportbandet hotade pakethanteringen. Med hjälp av mätningar och datorsimulering kunde julklapparnas leveranser säkras.

Investeringar på plats för sågverket i Derome

2014-12-16 13:30 CET Derome AB Under 2013 investerade Deromegruppen 50 miljoner kronor i en ny såglinje i sågverket i Derome. En lyckad satsning som bidrar till vidareutveckling av anläggningen för att möta den ökade efterfrågan på trävaror från Deromes kunder. Under 2014 investerades ytterligare 80 miljoner kronor och nu förbereder sågverket för ökad effektivitet och en ännu högre förädlingsgrad av timret.

Ny energidirektör till skogsindustrin och basindustrin

2014-12-16 12:38 CET Skogsindustrierna Skogsindustrierna har utsett Anna Holmberg till ny Energidirektör och verksamhetsansvarig för basindustrins energisamarbete, SKGS. Anna tillträder senast den 1 mars 2015.

Dubbla säkerhetskrav på höga besiktningar

2014-12-15 13:13 CET Inspecta För att besiktiga svindlande broar, höga byggnader, master och vindkraftverks rotorblad är industriell klättring den bästa metoden. Mattias Nilsson och Patrik Wallgren är både certifierade klättrare och erfarna besiktningsingenjörer. De tar sig an höga objekt och otillgängliga platser.

​Svenskt Trä utmanade Mellanösterns framtida toppdesigners

2014-12-15 10:00 CET Skogsindustrierna Den 10 december presenterades vinnarna av designtävlingen ”Swedish wood meets Arabia” som initierats av Svenskt Trä i samarbete med AUD, The American University in Dubai. Uppgiften i tävlingen var att designa en möbel eller inredningsdetalj av svensk tall eller gran, som samtidigt ska berätta något om arabisk kultur och design.

​Ungskogsgödsling kräver rätt granar

2014-12-15 07:00 CET Skogforsk Det krävs ett speciellt genetiskt urval av granar för att optimera tillväxten vid behovsanpassad gödsling av ungskog. Det visar nya resultat från Skogforsk.

Martinsons i stort avtal med Folkhem och Rikshem

2014-12-12 13:19 CET Martinsons Martinsons har tecknat ett femårigt samarbetsavtal för byggande av bostadsrätter med Folkhem Trä, ett bolag som bildats av Folkhem och Rikshem. Avtalet kan ge ett ordervärde på över en miljard för det västerbottniska träförädlingsföretaget.

​​​Bristen på förädlat granfrö kan lindras

2014-12-11 13:00 CET Skogforsk Idag råder brist på förädlat granfrö i stora delar av södra Sverige. Men nya resultat visar att förädlad gran kan flyttas och användas över större områden än man tidigare trott, utan nämnvärda tapp i tillväxt, kvalitet eller vitalitet.

Nya evenemang för den globala massa- och pappersindustrin och bioindustrin

2014-12-01 12:08 CET Stockholmsmässan Adforum är världsledande arrangör av mässor för massa- och pappersindustrin. Tillsammans med Sveriges ledande mediaföretag Mentor Communications AB lanserar de nu två nya evenemang relaterade till massa- och pappersindustrin och bioindustrin – International Pulp & Paper Week och Bioeconomy Innovation Forum. Evenemangen kommer att hållas på Stockholmsmässan den 24–26 maj 2016.