Bilder

www.74ton.nu

2015-07-02 10:28 CEST Skogsindustrierna Att låta en lastbil lasta mer gods vid varje körning är ett sätt att göra lastbilstransporter effektivare. Det ger minskade utsläpp, färre tunga fordon på vägarna och högre trafiksäkerhet. Trafikverket och Transportstyrelsen har tagit fram ett förslag om att tillåta 74-tons bruttovikt på det allmänna vägnätet. 20 organisationer står bakom webbplatsen www.74ton.nu

Karolina Boholm och Mats Sandgren
Yngve Andersson och Anna Dyhre
Eskil Erlandsson
Yngve Andersson och Lorentz Tovatt
Lena-Liisa Tengblad
Jürgen Munz tar emot KWF:s innovationspris för Komatsu Comfort Ride

2015-06-30 09:00 CEST Komatsu Forest

Komatsu 895 skotare med Comfort Ride

2015-06-30 09:00 CEST Komatsu Forest

Martinsons arrangerade unikt utbildningsprojekt med Sveaskog

2015-06-26 13:05 CEST Martinsons

Simulator

2015-06-26 09:00 CEST Komatsu Forest