Bilder

En nanotråd i kraftig uppförstoring.

En nanotråd i kraftig uppförstoring.

2018-05-14 15:13 CEST

En nanotråd i kraftig uppförstoring.

En nanotråd i kraftig uppförstoring.

En nanotråd i kraftig uppförstoring.

2018-05-14 15:13 CEST

En nanotråd i kraftig uppförstoring.

Så här flätas nanofibrerna för att bli till världens starkaste material.

Så här flätas nanofibrerna för att bli till världens starkaste material.

2018-05-14 15:13 CEST

Så här flätas nanofibrerna för att bli till världens starkaste material.

Blomrik vägkant. Foto: Anna D. Sundahl.

Blomrik vägkant. Foto: Anna D. Sundahl.

2018-05-04 07:45 CEST

Många av ängarnas och hagarnas växter och djur kan man hitta i anslutning till vägrenar, kraftledningsgator och längs med järnvägar. Dessa infrastrukturmiljöer hålls öppna, men undantas samtidigt från ett intensivt brukande. Detta skapar goda förutsättningar för många av de arter vi förknippar med ängs- och hagmarker.

Jägarskolan, Kiruna

Jägarskolan, Kiruna

2018-05-03 18:40 CEST

BCX3800 Trimmer/Röjsåg

BCX3800 Trimmer/Röjsåg

2018-05-02 14:07 CEST

Röjsåg

BCX3800 Trimmer/Röjsåg

BCX3800 Trimmer/Röjsåg

2018-05-02 14:07 CEST

Närbild Röjsåg

BCX3800 Trimmer/Röjsåg

BCX3800 Trimmer/Röjsåg

2018-05-02 14:07 CEST

Trimmer