Bilder

Strandsandjägare

2014-04-16 10:07 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Strandsandjägaren är bland annat knuten till sandiga älvstränder och har sannolikt försvunnit från flera vattendrag på grund av vattenreglering. Foto: Sven-Åke Berglind.

Klådris

2014-04-16 10:07 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Klådris är en lågväxt buske som har ett eget åtgärdsprogram eftersom den har minskat kraftigt till följd av vattenkraftsutbyggnad. Foto: Michael Krikorev.

Igenväxning vid Vänern

2014-04-16 10:06 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU I Vänern har man minskat vattenståndets amplitud för att ha marginaler vid mycket stor nederbörd, vilket har lett till en snabb igenväxning av sjöns stränder. Sådana klimatrelaterade åtgärder försämrar överlevnadsmöjligheterna ytterligare för arter som redan är hotade. Bilden visar samma strand vid Vänern (Brommö) år 2000 och 2012.

Nedräkning till Ryobi One+ TV reklam

2014-04-15 16:17 CEST Techtronic Industries Sweden AB Nästa vecka drar vi igång, men redan nu får ni chansen att förhandstitta på Ryobi's TV reklam som kommer gå i TV4 & TV4 Sport under v. 17-20. https://www.youtube.com/watch?v=zGvcXJBvGP8&list=UUtQen1Ti_MX6H1Z0zDQKjcQ&noredirect=1

Förstagallring av granplantering
Jättebalsam - en trädgårdsväxt på villovägar

2014-04-14 16:53 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Jättebalsamin är en trädgårdsväxt som kan ta över strandvegetationen och tränga undan den ursprungliga floran. De flesta invasiva arter som sprids vid stränder är förrymda trädgårdsväxter. Ett ökat strandnära boende riskerar att leda till ökade krav på vattenreglering, men ökar också risken för spridning av invasiva arter. Foto: Ulf Bjelke.

Strand vid reglerat vattendrag

2014-04-14 13:19 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Stränder längs vattenkraftmagasin får ofta en mycket kraftig och onaturlig variation av vattenståndet. Få arter klarar denna stora variation och stränderna blir väldigt artfattiga. Kvarnbergsvattnet, Ångermanälven. Foto: Mikael Svensson.

Skogsråvaror och Biomassa

2014-04-10 14:53 CEST Formas - Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande Fotograf: Catalby, Mostphotos

Nedräkning till Ryobi One+ TV reklam

2014-04-10 13:25 CEST Techtronic Industries Sweden AB Nu är det knappt 2 veckor kvar till Ryobis ONE+ reklam börjar gå på TV! Håll utkik i TV4 & TV4 Sport under v. 17-20. Mer information följer.

ST-bil

2014-04-10 12:55 CEST Skogsindustrierna