Bilder

Husqvarna Battery Box

Husqvarna Battery Box

2017-04-20 12:08 CEST

Husqvarna Battery Box är en 8×3 meter obemannad och uppkopplad verktygsbod som rymmer 30 elektroniska förvaringsskåp. I varje skåp finns ett batteridrivet trädgårdsredskap (häcksax, motorsåg, blåsare, trimmer) som bokas via en mobilapp för 350 kr per dag. Samma mobilapp används för betalning, manualer samt för att öppna och stänga förvaringsskåpet vid hämtning och lämning av produkter. Den solcellsdrivna verktygsboden är placerad vid shoppingcentret Bromma Blocks, 15 min väster om Stockholm city. Pilotprojektet är en del av Husqvarnas hållbarhetsarbete, där målet är att öka andelen tysta och batteridrivna produkter i tätbebyggda områden. Kommunikationen mellan Husqvarna Battery Box och kunden sker via Bluetooth och identifieringen görs med Bank-ID.

Husqvarna Battery Box

Husqvarna Battery Box

2017-04-20 12:08 CEST

Husqvarna Battery Box är en 8×3 meter obemannad och uppkopplad verktygsbod som rymmer 30 elektroniska förvaringsskåp. I varje skåp finns ett batteridrivet trädgårdsredskap (häcksax, motorsåg, blåsare, trimmer) som bokas via en mobilapp för 350 kr per dag. Samma mobilapp används för betalning, manualer samt för att öppna och stänga förvaringsskåpet vid hämtning och lämning av produkter. Den solcellsdrivna verktygsboden är placerad vid shoppingcentret Bromma Blocks, 15 min väster om Stockholm city. Pilotprojektet är en del av Husqvarnas hållbarhetsarbete, där målet är att öka andelen tysta och batteridrivna produkter i tätbebyggda områden. Kommunikationen mellan Husqvarna Battery Box och kunden sker via Bluetooth och identifieringen görs med Bank-ID.

Husqvarna Battery Box app

Husqvarna Battery Box app

2017-04-20 12:08 CEST

Husqvarna Battery Box är en 8×3 meter obemannad och uppkopplad verktygsbod som rymmer 30 elektroniska förvaringsskåp. I varje skåp finns ett batteridrivet trädgårdsredskap (häcksax, motorsåg, blåsare, trimmer) som bokas via en mobilapp för 350 kr per dag. Samma mobilapp används för betalning, manualer samt för att öppna och stänga förvaringsskåpet vid hämtning och lämning av produkter. Den solcellsdrivna verktygsboden är placerad vid shoppingcentret Bromma Blocks, 15 min väster om Stockholm city. Pilotprojektet är en del av Husqvarnas hållbarhetsarbete, där målet är att öka andelen tysta och batteridrivna produkter i tätbebyggda områden. Kommunikationen mellan Husqvarna Battery Box och kunden sker via Bluetooth och identifieringen görs med Bank-ID.

Huaqvarna Battery Box

Huaqvarna Battery Box

2017-04-20 12:08 CEST

Husqvarna Battery Box är en 8×3 meter obemannad och uppkopplad verktygsbod som rymmer 30 elektroniska förvaringsskåp. I varje skåp finns ett batteridrivet trädgårdsredskap (häcksax, motorsåg, blåsare, trimmer) som bokas via en mobilapp för 350 kr per dag. Samma mobilapp används för betalning, manualer samt för att öppna och stänga förvaringsskåpet vid hämtning och lämning av produkter. Den solcellsdrivna verktygsboden är placerad vid shoppingcentret Bromma Blocks, 15 min väster om Stockholm city. Pilotprojektet är en del av Husqvarnas hållbarhetsarbete, där målet är att öka andelen tysta och batteridrivna produkter i tätbebyggda områden. Kommunikationen mellan Husqvarna Battery Box och kunden sker via Bluetooth och identifieringen görs med Bank-ID.

Husqvarna Battery Box

Husqvarna Battery Box

2017-04-20 12:08 CEST

Husqvarna Battery Box är en 8×3 meter obemannad och uppkopplad verktygsbod som rymmer 30 elektroniska förvaringsskåp. I varje skåp finns ett batteridrivet trädgårdsredskap (häcksax, motorsåg, blåsare, trimmer) som bokas via en mobilapp för 350 kr per dag. Samma mobilapp används för betalning, manualer samt för att öppna och stänga förvaringsskåpet vid hämtning och lämning av produkter. Den solcellsdrivna verktygsboden är placerad vid shoppingcentret Bromma Blocks, 15 min väster om Stockholm city. Pilotprojektet är en del av Husqvarnas hållbarhetsarbete, där målet är att öka andelen tysta och batteridrivna produkter i tätbebyggda områden. Kommunikationen mellan Husqvarna Battery Box och kunden sker via Bluetooth och identifieringen görs med Bank-ID.

Husqvarna Battery Box

Husqvarna Battery Box

2017-04-20 12:08 CEST

Husqvarna Battery Box är en 8×3 meter obemannad och uppkopplad verktygsbod som rymmer 30 elektroniska förvaringsskåp. I varje skåp finns ett batteridrivet trädgårdsredskap (häcksax, motorsåg, blåsare, trimmer) som bokas via en mobilapp för 350 kr per dag. Samma mobilapp används för betalning, manualer samt för att öppna och stänga förvaringsskåpet vid hämtning och lämning av produkter. Den solcellsdrivna verktygsboden är placerad vid shoppingcentret Bromma Blocks, 15 min väster om Stockholm city. Pilotprojektet är en del av Husqvarnas hållbarhetsarbete, där målet är att öka andelen tysta och batteridrivna produkter i tätbebyggda områden. Kommunikationen mellan Husqvarna Battery Box och kunden sker via Bluetooth och identifieringen görs med Bank-ID.

Husqvarna Blås 536 lib-

Husqvarna Blås 536 lib-

2017-04-20 12:08 CEST

Husqvarna Battery Box är en 8×3 meter obemannad och uppkopplad verktygsbod som rymmer 30 elektroniska förvaringsskåp. I varje skåp finns ett batteridrivet trädgårdsredskap (häcksax, motorsåg, blåsare, trimmer) som bokas via en mobilapp för 350 kr per dag. Samma mobilapp används för betalning, manualer samt för att öppna och stänga förvaringsskåpet vid hämtning och lämning av produkter. Den solcellsdrivna verktygsboden är placerad vid shoppingcentret Bromma Blocks, 15 min väster om Stockholm city. Pilotprojektet är en del av Husqvarnas hållbarhetsarbete, där målet är att öka andelen tysta och batteridrivna produkter i tätbebyggda områden. Kommunikationen mellan Husqvarna Battery Box och kunden sker via Bluetooth och identifieringen görs med Bank-ID.

Husqvarna Battery Box

Husqvarna Battery Box

2017-04-20 12:08 CEST

Husqvarna Battery Box är en 8×3 meter obemannad och uppkopplad verktygsbod som rymmer 30 elektroniska förvaringsskåp. I varje skåp finns ett batteridrivet trädgårdsredskap (häcksax, motorsåg, blåsare, trimmer) som bokas via en mobilapp för 350 kr per dag. Samma mobilapp används för betalning, manualer samt för att öppna och stänga förvaringsskåpet vid hämtning och lämning av produkter. Den solcellsdrivna verktygsboden är placerad vid shoppingcentret Bromma Blocks, 15 min väster om Stockholm city. Pilotprojektet är en del av Husqvarnas hållbarhetsarbete, där målet är att öka andelen tysta och batteridrivna produkter i tätbebyggda områden. Kommunikationen mellan Husqvarna Battery Box och kunden sker via Bluetooth och identifieringen görs med Bank-ID.