Pressmeddelanden

Skogsforum lyfter faktawebb om skogsmaskiner

2016-12-09 07:31 CET
Skogsforum.se återlanserar nu den populära faktasajten skogsmaskinerna.se. Det är en we...

KSLA välkomnar nya ledamöter i Allmänna avdelningen

KSLA välkomnar nya ledamöter i Allmänna avdelningen

2016-12-08 16:26 CET
Vid KSLA:s sammankomst 8 dec valdes 10 nya ledamöter in i Allmänna avdelningen. Svensk...

KSLA välkomnar nya ledamöter i Jordbrukssavdelningen

KSLA välkomnar nya ledamöter i Jordbrukssavdelningen

2016-12-08 16:25 CET
Vid KSLA:s sammankomst 8 december 2016 valdes totalt 23 nya ledamöter in, varav sex i J...

KSLA välkomnar nya ledamöter i Skogsavdelningen

KSLA välkomnar nya ledamöter i Skogsavdelningen

2016-12-08 16:23 CET
​Vid KSLA:s sammankomst 8 december 2016 valdes totalt 23 nya ledamöter in, varav 7 i Sk...

KSLA har utsett 2017 års pris- och belöningsmottagare

KSLA har utsett 2017 års pris- och belöningsmottagare

2016-12-08 16:12 CET
Akademien har utsett 2017 års mottagare av priser och belöningar för förtjänstfulla ins...

​Green Cargo rustar för tillväxt genom en effektivare organisation

​Green Cargo rustar för tillväxt genom en effektivare organisation

2016-12-07 14:47 CET
Green Cargos transportvolymer och omsättning ökar vilket bekräftar att företaget är på ...

Deflamo har erhållit ett lån om 5 MSEK

2016-12-07 14:05 CET
Deflamo AB meddelar härmed att man erhållit ett lån om 5 MSEK från en större aktieägare...

Spåren av digerdöden syns som utjordar i 1600-talets lantmäterikartor

Spåren av digerdöden syns som utjordar i 1600-talets lantmäterikartor

2016-12-07 13:15 CET
I stora delar av Europa präglas senmedeltiden av ödeläggelse, bl.a. till följd av diger...

Återvinningsstation tas bort på Liljevalchsgatan i Södertälje

Återvinningsstation tas bort på Liljevalchsgatan i Södertälje

2016-12-07 10:37 CET
Återvinningsstationen på Liljevalchsgatan i Blombacka i Södertälje, stängs den 14 decem...