Pressmeddelanden

2015-11-26 09:07 CET BRIS - Barnens Rätt i Samhället

MTR:s Lilla Säkerhetspris 2015 går till…

2015-11-26 07:16 CET MTR Nordic För andra året i rad delar MTR ut "Lilla Säkerhetspriset", en utmärkelse till elever som visat ett säkerhetsengagemang utöver det vanliga. 2015 års pris går till årskurs 4 på Skarpnäcks skola. Eleverna får priset gemensamt då de, genom omväxlande grupparbeten och individuella bidrag, visat stor uppfinningsrikedom och engagemang.

Kunskapsgymnasiets UF-företagare samarbetar med engelska ungdomar kring entreprenörskap

2015-11-26 07:00 CET Kunskapsskolan Unga företagare från Kunskapsgymnasiet i sex städer deltar i år i ett internationellt samarbete kring entreprenörskap med en skola utanför London.

2015-11-25 14:28 CET Orsa kommun - Läget är pressat, men under kontroll, säger Conny Höglund, tf chef för boendet för ensamkommande barn och unga i Orsa. Orsa har för närvarande ett avtal med migrationsverket på 30 platser, varav åtta asylplatser. Men med den ökade flyktingströmmen, framförallt beroende på inbördeskriget i Syrien och ett försämrat säkerhetsläge för afghaner, har betydligt fler ensamkommande ungdomar anlänt.

Skåningar saknar rätt utbildning för bristyrken i länet

2015-11-25 11:10 CET Studentum Sverige AB Arbetslösheten i Skåne är bland den högsta i Sverige, trots att antalet bristyrken i länet har blivit fler. En av anledningarna är att många saknar den utbildning som krävs. Under Saco studentmässa i Malmö den 26 november finns söktjänsten Studentum på plats för att hjälpa skåningarna att hitta rätt utbildning.

Vittra Vallentuna nominerad till kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2015

2015-11-25 10:49 CET Vittra För tionde året i rad delar Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ ut kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola. En av årets 8 nominerade skolor är Vittra Vallentuna norr om Stockholm.

Kunskap i klassrummet bidrar till miljömål

2015-11-25 07:00 CET Stiftelsen Håll Sverige Rent Bara ett fåtal av Sveriges 16 nationella miljömål ser ut att kunna uppfyllas till år 2020. Därför är det viktigt med kunskap för att kunna bidra till miljömålsarbetet. Håll Sverige Rent har tagit fram en ny digital julkalender som enkelt kan användas i undervisningen. I kalendern finns roliga uppdrag, lekar och spännande fakta gömda bakom luckorna.

På Vittra lyckas elever med utländsk bakgrund bättre än i övriga Skolsverige

2015-11-24 17:47 CET Vittra En av svensk skolas största utmaningar är att elever med utländsk bakgrund inte når kunskapsmålen i samma utsträckning som elever med svensk bakgrund. Det leder både till ökade kunskapsklyftor och att likvärdigheten i skolan minskar. Men det finns undantag. Enligt Skolverkets statistikdatabas SIRIS lyckas elever med utländsk bakgrund långt bättre inom Vittras skolor jämfört med rikssnittet.

Unga män mår dåligt i tystnad – så kan samhället hjälpa: Intervju med barn- och ungdomssjuksköterska Tomas Ojala

2015-11-24 14:02 CET Teknologisk Institut Hur kan samhället stötta unga män som mår dåligt när de inte självmant söker hjälp? Hur kan skola och ungdomsmottagningar arbeta för att lättare öppna upp för samtal kring livets svårigheter i denna grupp? Tomas Ojala är barn- och ungdomssjuksköterska i Karlstad och Hagfors och arbetar för att lyfta frågan om unga mäns psykiska mående.

En av Sveriges äldsta utbildningsanordnare öppnar sitt hus i Helsingborg!

2015-11-24 12:37 CET Hermods AB I nära samverkan med arbetslivet, kommuner och Arbetsförmedling bedriver Hermods utbildningar och tjänster inom olika sektorer. Målet är att utbildningarna och tjänsterna ska ge studerande och deltagare de kunskaper och kompetenser som efterfrågas på arbetsmarknaden.