Nyheter

Amat Levin fick medalj i Almedalen

2014-07-04 10:56 CEST Riksförbundet FUB Viktoria Valverde som är en av ambassadörerna för projektet Come Together delade ut en "Störd och stolt" medalj till Amat Levin i Almedalen. Projektet ”Störd och stolt” gör Sverige bättre genom att sprida personliga berättelser av personer med utvecklingsstörning, skapa oväntade möten och nya mötesplatser.

Radio Metropol tar upp kampanjen "Ansökan om ett vanligt liv"

2014-07-03 11:48 CEST Riksförbundet FUB Radio Metropol tar upp FUB:s kampanj "Ansökan om ett vanligt liv". Förbundsordföranden Thomas Jansson intervjuas och också Oscar som är en av ansiktena utåt för kampanjen.

FUB släpper rapporten "Ett gott liv"

2014-07-03 10:48 CEST Riksförbundet FUB FUB har gjort en enkätundersökning om bostad och stöd i bostaden bland FUB:s medlemmar. Syftet var att ta reda på hur människor med utvecklingsstörning och deras företrädare ser på sitt boende idag och hur de vill bo och få sitt stöd i framtiden. Efter 20 år med lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, var kunskapen om hur målgruppen själv vill bo mycket liten.

Bröder springer 30 mil för FUB:s kampanj "Ansökan om ett vanligt liv"

2014-07-02 13:03 CEST Riksförbundet FUB Erik och Emil Fredlund springer 30 mil runt Vättern för FUB:s kampanj ”Ansökan om ett vanligt liv”. Starten blir den 7 juli kl 12.00 från Vätternpromenaden nära Stadsparken i Motala. De kommer att löpa samma sträcka som cykelloppet, och räknar med att gå i mål i Motala den 18 juli. FUB Östergötland med sina lokalföreningar kommer att finnas på plats både vid start och målgång.

Joanna Johansson, projektambassadör för Come Together intervjuad av P4 Kalmar

2014-07-02 10:07 CEST Riksförbundet FUB Joanna Johansson, projektambassadör för projektet Come Together har intervjuats av P4 Kalmar.Hon är en av fyra svenska ungdomar som ska åka till Tanzania som projektambassadör för att stötta barn och ungdomar med funktionsnedsättningar. Come Together drivs av FUB i samarbete med Erikshjälpen och partnerorganisationer i samarbetsländerna, med pengar från Svenska PostkodLotteriet.

BLI VOLONTÄR I FÖRENINGEN STORASYSTER!

2014-07-02 08:47 CEST Föreningen Storasyster Nästa utbildning äger rum i höst. Ansök redan nu! Vi söker både volontärer med och utan egna erfarenheter av våldtäkt eller sexuella övergrepp av olika slag. Du ska vara engagerad, vilja arbeta för ett samhälle fritt från sexuellt våld samt kunna lägga ner minst 2 h per månad för ideellt arbete. Vi arbetar för mångfald och jämställdhet och välkomnar alla att söka, oavsett kön, ålder och etnicitet.

2014-07-02 08:26 CEST IFAU - Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering De flesta arbetsförmedlarna säger att de använder det profileringsverktyg som är tänkt att öka träffsäkerheten och enhetligheten när arbetssökande skrivs in på Arbetsförmedlingen. Men det finns också utbredd kritik mot verktyget, visar en ny IFAU-rapport.

Att förstå ungdomars identitetsskapande

2014-06-24 11:30 CEST Liber AB Att undersöka och pröva vem man är och vem man vill vara, i förhållande till omgivningen och till olika kontexter, är något som påbörjas under de föränderliga och omvälvande ungdomsåren – då tar sökandet efter och skapandet av en identitet fart. Den här antologin visar på hur både olika strukturella och mer individrelaterade livsvillkor påverkar och formar identitetsskapandet och vuxenblivandet.

Pajala kommun ger nu anhöriga möjligheten att anonymt tala om hur de upplever sin livskvalitet

2014-06-18 08:09 CEST Diosentic Systems AB Anhörigpulsen är ett långsiktigt uppföljningsinitiativ med en frågeenkät (65 frågor) som genomförs i dialogintervju med anhöriga. Alla enkätintervjuer sker anonymt över landet och alla kommuner och anhörigföreningar kan se allas resultat vilket skapar förutsättningar för att lära sig av varandra.

Joanna Johansson, ambassadör för Come Together intervjuad i Smålandsnytt

2014-06-16 09:30 CEST Riksförbundet FUB Joanna Johannsson från Torsås har varit funktionshindrad sedan födseln. Nu ska hon hjälpa barn och ungdomar med liknande handikapp i Tanzania. Hon är en av fyra som blivit utsedd till projektambassadör för Come together som är ett samarbete mellan Erikshjälpen och FUB som står för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. I januari packar Joanna väskan och reser till Tanzania.