Pressmeddelanden

Överlevare på besök från Nepal

2015-05-21 07:32 CEST STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige På söndag besöker Krishna Gautam Sverige på inbjudan av STIL – Stiftarna av Independent Living i Sverige. Han arbetar för rätten till personlig assistans i Nepal och kommer att berätta mer om det samt om det humanitära arbete han deltagit i efter jordskalven.

Wineworld och Que Pasa gör skillnad!

2015-05-20 08:00 CEST Wineworld Under mars 2015 blev Wineworld som första och hittills enda svenska företag certifierat IMO Fair for Life, en certifiering för rättvis handel som utöver rättvisa arbetsvillkor och handelsavtal även omfattar hela handelskedjan samt krav vad gäller omsorg om miljön, både i och runt vingården.

Scandinavian Photo inleder filmsamarbete med Fryshuset

2015-05-19 07:50 CEST Scandinavian Photo Under sommaren kommer ett 60-tal ungdomar i Stockholm få chansen att göra sina röster och berättelser hörda genom film och foto i projektet Filmsommar 2.0. Satsningen är ett samarbete mellan Fryshuset och Scandinavian Photo i syfte att väcka nyfikenhet, passion och berättarlust hos unga.

Uttalande om föräldraskap från Riksförbundet FUB:s förbundsstämma

2015-05-18 11:16 CEST Riksförbundet FUB Det händer ofta att barn tas från sina föräldrar enbart på grund av att de har utvecklingsstörning. Ny svensk forskning visar dock att barn till mödrar med lindrig utvecklingsstörning kan skapa en trygg anknytning till sina mödrar. De nya rönen visar att utvecklingsstörningen i sig inte har betydelse för barnets och mammans förmåga att skapa en trygg anknytning.

2015-05-14 12:28 CEST Equmeniakyrkan Idag börjar Equmeniakyrkans årliga kyrkokonferens. I år är temat "Förvandla världen" och konferensen äger rum på Svenska Mässan i Göteborg.

Seminarie - är vi miljonärer?

2015-05-14 08:00 CEST A Million Minds ​A Million Minds kommer delta i MKC:s firande av miljonprogrammets 50-årsjubileum. Seminariet behandlar gentrifiering och segregering i allmänhet och miljonprogrammet. Expertis med olika bakgrund, kunskap och erfarenheter av miljonprogrammet diskuterar frågorna: *Vad var tanken och målet med miljonprogrammet? *Har målet uppnåtts och för vilka? *Vad finns det för förhoppningar om framtiden?

2015-05-13 10:00 CEST A Million Minds Ett måste för alla som är intresserade är att se hur miljonprogrammets förorter skildras i media och hur och varför detta hänger ihop med de samhällsstrukturer som vi styrs av. Intervju av professorn i kulturgeografi, Irene Molina. Intervjun genomförs av Madeleine Opira, chef på tankesmedjan A Million Minds.

Hur påverkas vår hälsa av sex?

2015-05-11 08:59 CEST 1,6 & 2,6 miljonerklubben Seminarium om sex, psykisk ohälsa och osteoporos.

Nytt pris-Hälsopriset

2015-05-11 08:10 CEST 1,6 & 2,6 miljonerklubben Nytt pris ska uppmärksamma hälsosamma insatser för folkhälsan. 1,6 & 2,6 miljonerklubben instiftar ett nytt och årligt återkommande pris inom hälsa. Ett pris som alla har möjlighet att nominera till och att vinna!

FUB delar ut hederspris till ICA:s tidigare koncernchef Kenneth Bengtsson

2015-05-09 22:22 CEST Riksförbundet FUB I samband med Riksförbundet FUB:s stämma har FUB tilldelat Kenneth Bengtsson årets hederspris. Priset får han för att haft modet att våga bryta fördomar genom att låta personer med utvecklingsstörning inte bara erbjudas arbete inom ICA utan också få ta plats i ICA:s marknadsföring. - Jag är jättehedrad över priset, det känns som om jag gjort ett avtryck, säger Kenneth Bengtsson.