Bilder

Kim Nilsson.

Kim Nilsson.

2017-02-22 07:30 CET

Bild fri för publicering. Foto: Per Wiklund

Väsjön

Väsjön

2017-02-21 14:07 CET

Sollentuna kommun har påbörjat utbyggnaden av Väsjön i östra delen av Sollentuna. Visionen är en småskalig, variationsrik och naturnära stadsmiljö med det aktiva livet i centrum. I området kommer det att byggas cirka 3 800 nya bostäder i form av villor, stadsradhus och flerbostadshus samt kommunal service. Den totala utbyggnaden kommer att ske successivt och beräknas vara klar kring år 2032.

Videquusenheten

Videquusenheten

2017-02-21 14:03 CET