Pressmeddelanden

Pressinbjudan: KB uppmärksammar första världskriget i ny utställning

2014-09-05 09:07 CEST Kungl. biblioteket Vernissage tisdag 9 september 16.00. Kungl. biblioteket, KB, inviger tisdagen den 9 september en ny utställning där hundraårsminnet av första världskrigets utbrott 1914 uppmärksammas. Vid den tiden förändrades krigföringen radikalt till följd av vapenutvecklingen. Samtidigt levde många medier kvar i gamla föreställningsvärldar om hur krig utkämpades.

Ny app ska uppmuntra barn att knäcka läskoden

2014-08-26 10:45 CEST Innovatum Kul med Duffton är en svenskproducerad läs- och skrivapp där barn, genom ljudningsmetoden, stimuleras i konsten att lära sig läsa. Appen är ett resultat av ett samarbete mellan tre bolag på Innovatums utvecklingsarena i Trollhättan samt en specialpedagog som arbetat i 30 år.

KB lanserar ny söktjänst för forskning i digitaliserade dagstidningar

2014-06-27 10:04 CEST Kungl. biblioteket Kungliga biblioteket lanserar i höst en ny tjänst som gör det möjligt att fritextsöka i dagstidningsmaterial. Tidigare har KB mikrofilmat alla dagstidningar men från 2014 skannas de istället. Som en del i det arbetet har KB utvecklat en ny visningstjänst. Teknikskiftet öppnar nya möjligheter för forskare att använda dagstidningsmaterialet. En beta-version av tjänsten testas under sommaren.

Interkulturalitet bidrar till förtryck

2014-05-22 07:00 CEST Linköpings universitet (LiU) I vår mångkulturella värld strävar vi mot samspel, integration, lärande och kommunikation – interkulturalitet. Men det vi i väst upplever som interkulturalitet ser vi många gånger genom koloniala glasögon.

2014-05-15 15:21 CEST Goethe-Institut Schweden Den 26 maj anordnar Goethe-Institut Schweden ett samtal om främjandet av flerspåkighet på skolor. Henny Rönneper som är sakkunnig från Tyskland och Piotr Koscielniak från Skolverket kommer att diskutera situationen i Sverige och Tyskland. Charlotta Seiler Brylla från Stockholms universitet kommer leda diskussionen.

2014-04-07 07:15 CEST Uppsala universitet Dialekter är något som alla kan relatera till och som väcker känslor. I en ny avhandling från Uppsala universitet undersöker Mathias Strandberg de sammansatta ordens accentuering i Skånemålen. Dessa varierar på ett sätt som förbryllat forskare i över hundra år.

Att lära språk genom handling

2014-04-03 07:00 CEST Linköpings universitet (LiU) Inlärning och undervisning är någonting mycket mer än bara muntlig överföring av kunskap. I en avhandling från Linköpings universitet undersöker Ali Reza Majlesi hur social interaktion mellan lärare och studenter skapar möjligheter för lärande.

2014-03-24 13:19 CET Gavagai Gavagai – världsledande teknik för textanalys – har tagit in expansionskapital i en private placement riktad till privatinvesterare

2014-03-20 08:45 CET Uppsala universitet Fula ord finns och har alltid funnits. I en ny bok presenterar en grupp språkforskare från de nordiska länderna den senaste forskningen om svordomar. Hur används svordomar och vilka attityder har funnits till mäns och kvinnors svärande? Och vilka ord drog man till med när man ville säga något riktigt fult på 1600-talet?

Obemannad utlåning ersätter folkbibliotek

2014-03-19 00:10 CET Kungl. biblioteket Färre biblioteksfilialer ger svenskarna sämre tillgång till bemannade bibliotekstjänster.