Pressmeddelanden

2015-04-20 16:03 CEST VERIFIED The Swedish Migration Agency has launched an investigation to evaluate the use of language analysis in asylum procedures.

​Insufficient language analysis – debate in the Parliament

2015-03-31 13:56 CEST VERIFIED There will be questions and answers in the Swedish Parliament on insufficient language analysis.

2015-03-17 12:00 CET TextMinded AB

2015-03-17 12:00 CET TextMinded AB

2015-03-17 10:22 CET VERIFIED Language tests as a tool in asylum investigations were questioned in Swedish Television show “Uppdrag Granskning” broadcasted 4th March 2015. Cases at the Swedish Migration Agency, including cases where the questioned analyst ea20 had been involved, were scrutinized.

2015-03-16 11:00 CET VERIFIED Efter en dom i Migrationsdomstolen, Stockholm, tvingas Migrationsverket nu backa i fallet om den nordkorean som SR Ekot tidigare rapporterat om.

​Språkanalyser – med kvalitet?

2015-03-05 12:10 CET VERIFIED Språkanalyser som verktyg vid asylärenden ifrågasattes när SvT Uppdrag granskning igår (2015-03-04) tog upp nya fall med tveksamma handläggningar av Migrationsverket. Återigen figurerar analytikern EA20.

TextMinded® crosses the bridge to Sweden and acquires House of Stengard

2015-03-03 08:00 CET TextMinded AB

House of Stengard AB i Kungsbacka förvärvas av den danska översättnings- och kommunikationskoncernen TextMinded®, som tar bron till Sverige.

2015-03-03 08:00 CET TextMinded AB

2015-02-23 11:19 CET Uppsala universitet Skiljetecken hjälper oss att se gränser och samband i en text. I en roman kan de dessutom hjälpa skribenter och läsare att bland annat skilja mellan olika röster och att imitera tonfall. I en ny avhandling från Uppsala universitet har Alva Dahl undersökt interpunktionen i tre samtida romaner.