Pressmeddelanden

2015-05-05 10:34 CEST Uppsala universitet I ett mångkulturellt samhälle och en globaliserad värld behövs bra tolkar och i utbildningssammanhang och vid tester används ofta rollspel. Magnus Dahnberg har i en färsk avhandling från Uppsala universitet gjort en samtalsanalys och visar att olika saker mäts beroende på rollspelets upplägg.

2015-04-20 16:03 CEST VERIFIED The Swedish Migration Agency has launched an investigation to evaluate the use of language analysis in asylum procedures.

​Insufficient language analysis – debate in the Parliament

2015-03-31 13:56 CEST VERIFIED There will be questions and answers in the Swedish Parliament on insufficient language analysis.

2015-03-17 12:00 CET TextMinded AB

2015-03-17 12:00 CET TextMinded AB

​EA20, reviewing and language tests

2015-03-17 10:22 CET VERIFIED Language tests as a tool in asylum investigations were questioned in Swedish Television show “Uppdrag Granskning” broadcasted 4th March 2015. Cases at the Swedish Migration Agency, including cases where the questioned analyst ea20 had been involved, were scrutinized.

​Migrationsverket tvingas ompröva

2015-03-16 11:00 CET VERIFIED Efter en dom i Migrationsdomstolen, Stockholm, tvingas Migrationsverket nu backa i fallet om den nordkorean som SR Ekot tidigare rapporterat om.

​Språkanalyser – med kvalitet?

2015-03-05 12:10 CET VERIFIED Språkanalyser som verktyg vid asylärenden ifrågasattes när SvT Uppdrag granskning igår (2015-03-04) tog upp nya fall med tveksamma handläggningar av Migrationsverket. Återigen figurerar analytikern EA20.

2015-03-03 08:00 CET TextMinded AB

2015-03-03 08:00 CET TextMinded AB