Pressmeddelanden

2015-02-23 11:19 CET Uppsala universitet Skiljetecken hjälper oss att se gränser och samband i en text. I en roman kan de dessutom hjälpa skribenter och läsare att bland annat skilja mellan olika röster och att imitera tonfall. I en ny avhandling från Uppsala universitet har Alva Dahl undersökt interpunktionen i tre samtida romaner.

2015-02-23 08:58 CET Uppsala universitet Vad tycker vi om svordomar egentligen och hur svär svenskar på engelska? Dessa är några av de frågor som forskarna i nätverket SwiSca, Swearing in Scandinavia, tar upp under en eftermiddag med öppna föreläsningar den 5 mars.

Upptäck KB:s digitaliserade kartor

2015-02-20 14:58 CET Kungl. biblioteket Närmare 150 kartor ur Kungl. bibliotekets samlingar finns digitaliserade och är fritt tillgängliga som pdf-filer via bibliotekskatalogen LIBRIS. Det handlar om handritade och tryckta kartor. De två äldsta kartorna, en Nordenkarta och en världskarta, från år 1482 ingår i KBs kartsamlings äldsta atlas; Ptolomaios Cosmographia. Den nyaste kartan är en översiktskarta över Stockholm från 1935.

2015-02-12 08:34 CET VERIFIED Verified participates in a German radio program on dialect identification.

”Språkanalyser inte körda i botten”

2015-01-28 15:52 CET VERIFIED Efter uppmärksammade fall har frågan ställts på sin spets: Kan man lita på språkanalyser? Roderick Martin, verksamhetsledare på Verified menar att man kan det.

“The Migration Board should use proper methods”

2015-01-14 17:04 CET VERIFIED The case of the 15-year old asylym seeker in Sweden proceeds. - This case points at severe lack of methods applied by the board investigating origin of not only the 15-year old but also origins of a number of others, Roderick Martin, CEO at Verified, says.

2014-12-19 07:02 CET Stockholms universitet En ny avhandling från Stockholms universitet undersöker hur några vuxna andraspråkstalare reflekterar kring sina erfarenheter av språkanvändning och språkinlärning.

2014-12-10 09:02 CET VERIFIED

2014-12-02 17:14 CET VERIFIED

2014-11-27 11:44 CET Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Bara ett fåtal av dem som lär sig ett nytt språk i tonåren eller senare når de mest avancerade nivåerna. Också de som kan ett andra språk riktigt bra, får koncentrera sig mer och blir tröttare än de som talar språket som infödda. Det är några av flera viktiga lärdomar från ett stort forskningsprogram om avancerad andraspråksinlärning, vars resultat presenteras 5 december i Stockholm.