Pressmeddelanden

KB lanserar ny söktjänst för forskning i digitaliserade dagstidningar

2014-06-27 10:04 CEST Kungl. biblioteket Kungliga biblioteket lanserar i höst en ny tjänst som gör det möjligt att fritextsöka i dagstidningsmaterial. Tidigare har KB mikrofilmat alla dagstidningar men från 2014 skannas de istället. Som en del i det arbetet har KB utvecklat en ny visningstjänst. Teknikskiftet öppnar nya möjligheter för forskare att använda dagstidningsmaterialet. En beta-version av tjänsten testas under sommaren.

Interkulturalitet bidrar till förtryck

2014-05-22 07:00 CEST Linköpings universitet (LiU) I vår mångkulturella värld strävar vi mot samspel, integration, lärande och kommunikation – interkulturalitet. Men det vi i väst upplever som interkulturalitet ser vi många gånger genom koloniala glasögon.

2014-05-15 15:21 CEST Goethe-Institut Schweden Den 26 maj anordnar Goethe-Institut Schweden ett samtal om främjandet av flerspåkighet på skolor. Henny Rönneper som är sakkunnig från Tyskland och Piotr Koscielniak från Skolverket kommer att diskutera situationen i Sverige och Tyskland. Charlotta Seiler Brylla från Stockholms universitet kommer leda diskussionen.

2014-04-07 07:15 CEST Uppsala universitet Dialekter är något som alla kan relatera till och som väcker känslor. I en ny avhandling från Uppsala universitet undersöker Mathias Strandberg de sammansatta ordens accentuering i Skånemålen. Dessa varierar på ett sätt som förbryllat forskare i över hundra år.

Att lära språk genom handling

2014-04-03 07:00 CEST Linköpings universitet (LiU) Inlärning och undervisning är någonting mycket mer än bara muntlig överföring av kunskap. I en avhandling från Linköpings universitet undersöker Ali Reza Majlesi hur social interaktion mellan lärare och studenter skapar möjligheter för lärande.

2014-03-24 13:19 CET Gavagai Gavagai – världsledande teknik för textanalys – har tagit in expansionskapital i en private placement riktad till privatinvesterare

2014-03-20 08:45 CET Uppsala universitet Fula ord finns och har alltid funnits. I en ny bok presenterar en grupp språkforskare från de nordiska länderna den senaste forskningen om svordomar. Hur används svordomar och vilka attityder har funnits till mäns och kvinnors svärande? Och vilka ord drog man till med när man ville säga något riktigt fult på 1600-talet?

Obemannad utlåning ersätter folkbibliotek

2014-03-19 00:10 CET Kungl. biblioteket Färre biblioteksfilialer ger svenskarna sämre tillgång till bemannade bibliotekstjänster.

Ordets makt – En handbok i övertygandets teknik

2014-03-06 15:00 CET Carlsson Bokförlag »Den här boken förmedlar praktisk retorisk kunskap hämtad både från den klassiska retoriken och från min egen erfarenhet som skribent och talare. Samtidigt vill jag ge läsaren en fördjupad bild av retor­iken som kulturellt, politiskt och psykologiskt fenomen.«

Epson projicerar undertexter till operabesökare

2014-02-28 09:30 CET Epson Sverige Epson startar idag ett test där de låter operabesökare på New National Theatre Opera Studio i Japan använda Moverio BT-200 för att få undertexterna projicerade framför sig genom de smarta glasögonen.