Pressmeddelanden

2015-10-09 18:13 CEST VERIFIED The Swedish Migration Agency wanted the 15-year old boy Kim to be extradited to China. Media did not take any notice, or at least did not publish the correction done by TT claiming that SPRAKAB did only insinuate that the boy Kim was from China and did not write that in their reports.

GYFs branschpris på 100 000 kr till Elisabet Reslegård, ordförande för Läsrörelsen

2015-09-23 11:00 CEST Grafiska Företagen ​Stiftelsen för de Grafiska Yrkenas Främjande, GYF, delar varje år ut priser till personer som på olika sätt utmärkt sig genom att bidra till branschens utveckling. I år går stiftelsens branschpris på 100 000 kronor till Elisabet Reslegård, ordförande för Läsrörelsen.

Quality initiative at Swedish Migration Agency prompts overhaul of language tests

2015-09-21 11:45 CEST VERIFIED December 2, 2014, Swedish Migration Agency Director-General Anders Danielsson declares 2015 “Year of Quality”. Proving determination to match the motto, December 19, 2014, Sten Heckscher, former president of the Swedish Supreme Administrative Court as well as head of the National Police Board, is given the task of evaluating authority use of linguistic evidence in the asylum procedure.

Språkundervisning via internet – en fråga för alla

2015-09-15 13:31 CEST Örebro universitet Kan man läsa språk på distans när man inte kan se varandra? Vad händer mellan studenter som använder internet som miljö för sitt lärande? I sin avhandling i pedagogik från Örebro universitet visar Giulia Messina Dahlberg att förståelse för hur kommunikationen ser ut i det digitala klassrummet ökar förutsättningarna för att språkundervisning över internet ska bli en utbildning för alla.

Ny bok om översättning med praktiska tips: "Att översätta är nödvändigt".

2015-09-09 08:00 CEST Carlsson Bokförlag Vad är egentligen översättning och hur skiljer det sig från tolkning? Hur blir man översättare? Hur översätter man bruksanvisningar? romaner? operalibretton? filmer? EU-texter? Boken vänder sig till alla som ur olika perspektiv är intresserade av översättning. Den omfattar även praktiska aspekter på översättningsarbetet, t.ex. olika slags hjälpmedel, användbara webbadresser, litteraturtips mm.

Heckschers granskning klar – Migrationsverket gör om upphandling?

2015-07-20 10:07 CEST VERIFIED Sten Heckschers utredning om Migrationsverket och språktester visar på flera möjligheter för myndigheten att bli bättre.

2015-06-17 16:32 CEST Stockholms universitet Regeringen har i dag utsett Ulf Fredriksson, docent i pedagogik vid Stockholms universitet, att undersöka förutsättningarna för att införa en läsa-skriva-räkna-garanti.

2015-06-01 08:01 CEST Bliwa Runt hälften av alla svenskar har svårt att förstå information från banker, försäkrings- och pensionsbolag, elleverantörer och teleoperatörer, vilket skapar både stress och otrygghet. Få tar dessutom egna initiativ för att förstå vad informationen innebär om de är osäkra. Det visar en färsk Sifo-undersökning som gjorts på uppdrag av det kundägda försäkringsbolaget Bliwa.

​Ny avhandling: Därför upprör ord som hen

2015-06-01 05:08 CEST Södertörns högskola Nu kommer Sveriges första doktorsavhandling om feministiska språkförändringar. I sin avhandling har Daniel Wojahn undersökt de senaste 50 årens feministiska språkförändringar samt reaktionerna på dessa. Nu får vi svaren på varför ord som hen och ombudskvinna bildas och varför de väcker så starka reaktioner.

Så kan textsamtal bli stöd för lärandet

2015-05-25 07:12 CEST Stockholms universitet Att samtala kring texter kan fungera lässtöttande. Men det kräver förberedelser, noggrann planering och tydlig struktur. En ny avhandling i språkdidaktik från Stockholms universitet belyser möjligheter och begränsningar i arbetet med textsamtal på gymnasiet.