Pressmeddelanden

2015-03-17 12:00 CET TextMinded AB

2015-03-17 12:00 CET TextMinded AB

2015-03-17 10:22 CET VERIFIED Language tests as a tool in asylum investigations were questioned in Swedish Television show “Uppdrag Granskning” broadcasted 4th March 2015. Cases at the Swedish Migration Agency, including cases where the questioned analyst ea20 had been involved, were scrutinized.

2015-03-16 11:00 CET VERIFIED Efter en dom i Migrationsdomstolen, Stockholm, tvingas Migrationsverket nu backa i fallet om den nordkorean som SR Ekot tidigare rapporterat om.

​Språkanalyser – med kvalitet?

2015-03-05 12:10 CET VERIFIED Språkanalyser som verktyg vid asylärenden ifrågasattes när SvT Uppdrag granskning igår (2015-03-04) tog upp nya fall med tveksamma handläggningar av Migrationsverket. Återigen figurerar analytikern EA20.

TextMinded® crosses the bridge to Sweden and acquires House of Stengard

2015-03-03 08:00 CET TextMinded AB

House of Stengard AB i Kungsbacka förvärvas av den danska översättnings- och kommunikationskoncernen TextMinded®, som tar bron till Sverige.

2015-03-03 08:00 CET TextMinded AB

2015-02-23 11:19 CET Uppsala universitet Skiljetecken hjälper oss att se gränser och samband i en text. I en roman kan de dessutom hjälpa skribenter och läsare att bland annat skilja mellan olika röster och att imitera tonfall. I en ny avhandling från Uppsala universitet har Alva Dahl undersökt interpunktionen i tre samtida romaner.

2015-02-23 08:58 CET Uppsala universitet Vad tycker vi om svordomar egentligen och hur svär svenskar på engelska? Dessa är några av de frågor som forskarna i nätverket SwiSca, Swearing in Scandinavia, tar upp under en eftermiddag med öppna föreläsningar den 5 mars.

Upptäck KB:s digitaliserade kartor

2015-02-20 14:58 CET Kungl. biblioteket Närmare 150 kartor ur Kungl. bibliotekets samlingar finns digitaliserade och är fritt tillgängliga som pdf-filer via bibliotekskatalogen LIBRIS. Det handlar om handritade och tryckta kartor. De två äldsta kartorna, en Nordenkarta och en världskarta, från år 1482 ingår i KBs kartsamlings äldsta atlas; Ptolomaios Cosmographia. Den nyaste kartan är en översiktskarta över Stockholm från 1935.