Pressmeddelanden

2014-04-07 07:15 CEST Uppsala universitet Dialekter är något som alla kan relatera till och som väcker känslor. I en ny avhandling från Uppsala universitet undersöker Mathias Strandberg de sammansatta ordens accentuering i Skånemålen. Dessa varierar på ett sätt som förbryllat forskare i över hundra år.

Att lära språk genom handling

2014-04-03 07:00 CEST Linköpings universitet (LiU) Inlärning och undervisning är någonting mycket mer än bara muntlig överföring av kunskap. I en avhandling från Linköpings universitet undersöker Ali Reza Majlesi hur social interaktion mellan lärare och studenter skapar möjligheter för lärande.

2014-03-24 13:19 CET Gavagai Gavagai – världsledande teknik för textanalys – har tagit in expansionskapital i en private placement riktad till privatinvesterare

2014-03-20 08:45 CET Uppsala universitet Fula ord finns och har alltid funnits. I en ny bok presenterar en grupp språkforskare från de nordiska länderna den senaste forskningen om svordomar. Hur används svordomar och vilka attityder har funnits till mäns och kvinnors svärande? Och vilka ord drog man till med när man ville säga något riktigt fult på 1600-talet?

2014-03-19 00:10 CET Kungl. biblioteket Färre biblioteksfilialer ger svenskarna sämre tillgång till bemannade bibliotekstjänster.

Ordets makt – En handbok i övertygandets teknik

2014-03-06 15:00 CET Carlsson Bokförlag »Den här boken förmedlar praktisk retorisk kunskap hämtad både från den klassiska retoriken och från min egen erfarenhet som skribent och talare. Samtidigt vill jag ge läsaren en fördjupad bild av retor­iken som kulturellt, politiskt och psykologiskt fenomen.«

Epson projicerar undertexter till operabesökare

2014-02-28 09:30 CET Epson Sverige Epson startar idag ett test där de låter operabesökare på New National Theatre Opera Studio i Japan använda Moverio BT-200 för att få undertexterna projicerade framför sig genom de smarta glasögonen.

ORDBILD ETT LÄSFRÄMJANDE FORSKNINGSPROJEKT

2014-01-20 13:38 CET Marabouparken Ordbildprojektet är ett samarbete mellan Bibliotek Sundbyberg (Signalfabriken och Hallonbergens bibliotek) och Marabouparken konsthall och handlar om dynamiken mellan ord och bild. Syftet är att främja läsandet hos unga i ålderspannet 12–20 år. Projektet intresserar sig för läsupplevelsen i åldersgruppen: vad de läser, varför de läser och hur kan de omtolka det lästa i visuella medier?

2014-01-20 09:48 CET Kungl. biblioteket Kungl. biblioteket får anslag från VINNOVA för att uveckla metoder för digitalisering av svenska skivinspelningar.

2014-01-13 07:15 CET Kungl. biblioteket Kungliga biblioteket har fått i uppgift att tillsammans med Vetenskapsrådet utveckla ett system för bibliometriska analyser som kan användas av bland andra forskningsfinansiärer.