Blogginlägg

Älvängen utvecklas till attraktiv småstad skriver GP

2015-04-17 13:22 CEST Ale kommun Nu tar Ale kommun nya tag för att utveckla Älvängen till attraktiv småstad. Politikerna vill att befolkningen fördubblas på 30 år och ska nu ta fram konkreta förslag på hur orten ska se ut i framtiden.

Rapport från Ortsutvecklingsmötet i Nödinge den 14 mars

2015-04-17 13:14 CEST Ale kommun På mötet redovisade Ales stadsarkitekt Magnus Blombergsson en sammanställning från höstens ortsutvecklingsmöte, då deltagarna deltog i workshops kring utvecklingen av Nödinge. Hela sammanställningen kan du ta del av i ett pdf dokument.

I väntan på framtidens Nödinge - dialogdag den 28 april

2015-04-16 11:45 CEST Ale kommun Nödinge står under utveckling. Alebornas engagemang och delaktighet är ett av verktygen för att hitta rätt. Tisdag 28 april arrangeras en öppen dialogdag, där Ale kommun samlar in tankar och idéer kring Nödinges framtid.

Om att leda barn och unga framåt i livet

2015-04-07 07:57 CEST Sjöbo kommun Konsekvenser. Jag har funderat mycket på det här med konsekvenser. Det sägs att våra barn behöver dem. Det sägs att vi behöver markera med en tillsägelse när våra barn och tonåringar gör något som är fel. Det låter logiskt och bra. Jacob Nilsson bloggar om konsekvenser o om att leda unga framåt i livet.

2015-03-31 16:33 CEST Mälardalsrådet Nystart i en bättre sits och Mälartinget

2015-03-31 16:29 CEST Mälardalsrådet "Den tilltagande specialiseringen av arbetet samt till- och frånkomsten av yrken kräver möjlighet till omställning." John Gambe, processledare för Stjärnbildning skriver om storregionala utmaningar vad gäller kompetensförsörjning.

FROM EMAIL CHAOS TO CONTROL

2015-03-18 14:40 CET JOINT Collaboration AB 78% of all capital projects miss budget and deadlines with as much as one third of the original estimate. A major reason for this, is handling of critical activities using email, FTP and spreadsheets with little or no control and traceability. - See more at: http://blogg.interaxo.no/from-email-chaos-to-control/#sthash.lQRx2Buy.nRXu3fgZ.dpuf

Bakgrundsljus till bilder och reklam

2015-02-17 14:07 CET KLAR Design Allmän info om LED Light Walls, vann årets Design Pris i England 2012 Kan tillverkas i princip alla storlekar och former och är i princip oförstörbar, lyser med 50 000 timmar Ett LED ljus som producerar ett helt jämt ljus över hela ytan. Miljövänligt, sortera panelen / drivern som återvinningsbart material. Helt underhållsfri, innehåller inga rörliga delar.

2015-02-17 13:31 CET Mälardalsrådet Samarbete för en smart och hållbar storstadsregion Den 5 februari arrangerade Mälardalsrådet ett seminarium om smarta och hållbara städer. Seminariet syftade till att ta tillvara på de reflektioner och erfarenheter vi fått under deltagandet på en internationell konferens i München i höstas.

2015-01-28 18:13 CET Mälardalsrådet Välkommen till ett nytt Mälardalsår 2015! I årets första krönika skriver Maria Nimvik Stern, tf generalsekreterare, om ett tydligt fortsatt fokus på hållbarhetsfrågor, och våra kommande aktiviteter kring smarta städer och urbanisering.