Blogginlägg

Bilfritt i framtidens städer?

2015-11-26 09:59 CET Hexanova Media Group I tidningen Fastighetsägaren den 15 november menade stadsplaneraren och forskaren Alexander Ståhle under rubriken ”Vägen till framtiden är bilfri” att bilstaden är på väg ut och att det är fastighetsmarknaden som kommer att vara den starkaste drivkraften.

Cykelboulevard och gröna mötesplatser förslag i framtidens Nödinge

2015-11-25 14:15 CET Ale kommun Ale kommun är i stark tillväxt. Det märks både genom ökande huspriser och växande invånarantal. Det gör också att behovet av nya bostäder ökar. För att möta efterfrågan planerar kommunen för nya bostadsområden i framför allt Älvängen och Nödinge, kommunens två centralorter.

Ale föregångare i forskningsprojekt

2015-11-24 16:55 CET Ale kommun Ale kommun deltar i forskningsprojektet "Hållbara och attraktiva stationssamhällen". Fyra forskningsteam ska tillsammans med representanter från näringslivet ta fram verktyg för värdering och analys av hur mark kan användas på effektivt sätt - hur vi bor och verkar mer ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart i framtiden.

Ledarskap – nyckeln till god arbetsmiljö

2015-11-23 08:48 CET Hexanova Media Group Arbetsmiljöverkets Generaldirektör Erna Zelmin Ekenhem är på plats på Offentlig Chef 2016 och talar under rubriken ”Ledarskap – nyckeln till god arbetsmiljö”. Lyssna till vilket ansvar du som chef har och de nya föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö.

Höstdepp vs Vinterpepp!

2015-11-23 08:30 CET Suntech Group AB Ett bra tips från experten hur du botar höstdepp...

Öppet Hus

2015-11-16 20:25 CET Ale kommun Hur vill du att Nödinge ska utvecklas? Har du frågor och funderingar kring Nödinges framtid? Passa på att besöka våra Öppet hus-dagar.

Samrådstiden för FÖP Nödinge förlängs

2015-11-13 15:02 CET Ale kommun Med anledning av det stora intresset för förslaget en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Nödinge har samrådstiden förlängts till den 30 november.

​Karin Wanngård (S): Våga ompröva, satsa nytt, tänka om!

2015-11-10 20:58 CET Mälardalsrådet Karin Wanngård (S), vice ordförande i Mälardalsrådet och finansborgarråd i Stockholm skriver i månadens krönika om Stockholm-Mälarregionens gemensamma utmaningar för att behålla sin ledande position.

Vilka utmaningar kommer chefer stå inför de kommande åren?

2015-11-09 16:26 CET Hexanova Media Group ”Nära fyra av tio chefer inom kommuner och landsting är äldre än 55 år. Det innebär att nästan var fjärde chef i den offentliga sektorn kommer att gå i pension den närmaste tioårsperioden. I Västra Götaland och Halland kommer nästan var tredje chef att pensioneras. Samtidigt beräknar Sveriges kommuner och landsting att det behövs närmare 530 000 nya medarbetare den närmaste tioårsperioden.”

Bibliotek i Älvängens resecentrum

2015-10-22 20:58 CEST Ale kommun Biblioteksverksamheten organiseras om i Älvängen. Två nya skolbibliotek och ett nytt folkbibliotek i resecentrum. – Tänk att det äntligen är sant, utbrister bibliotekschef Eva Bünger.