Kontaktpersoner

Henrik Olars

Transportstyrelsen Ämnesområden: • Trafikregler • Yrkestrafik på väg • Järnväg • Olycksstatistik väg och järnväg • Fordonsregler • Marknadsövervakning väg och järnväg • Myndighetsövergripande frågor

Björn Westerberg
Eva Helmersen
Pingis Hadenius
Nils Norberg
Christel Grip
Mattias Andersson
Anna Bostedt
Erik Larsen