Kontaktpersoner

Per Nasfi

MTR Nordic Ansvarig: Marknadsföring, digitala kanaler, parternskap, försäljning

Erik Pauldin
Henrik Olars

Transportstyrelsen Ämnesområden: • Trafikregler • Yrkestrafik på väg • Järnväg • Olycksstatistik väg och järnväg • Fordonsregler • Marknadsövervakning väg och järnväg • Myndighetsövergripande frågor

Björn Westerberg
Eva Helmersen
Pingis Hadenius
Nils Norberg
Christel Grip
Mattias Andersson