Kontaktpersoner

Erika Wegener
Fritiof Schiller

BS Verkstäder AB

Johan Söör
Hans Jonsson
Gun-Marie Töyrä
Per Bruzell
 Otto Nilsson
Gusten Granström

Norrbotniabanan Norrbotniabanan AB 2008 bildade Landstinget i Norrbotten och Region Västerbotten samt kommunerna Umeå, Ro-bertsfors, Skellefteå, Piteå, Luleå, Boden, Kalix och Haparanda ett gemensamt bolag, Norrbot-niabanan AB, för att: – ge det fortsatta arbetet en tydlig juridisk och organisatorisk plattform – tydligt markera allvaret i regionens egen ambition och engagemang för att genomföra projektet

Åsa Elm