Blogginlägg

Testautomatiseringens magi!

2015-02-25 07:46 CET AddQ Consulting En lyckad testautomatisering bygger inte på magi utan ett strukturerat arbetssätt med en genomtänkt process som omfattar hela testautomatiseringens livscykel.

Internet från ovan löser otäckning

2015-02-13 10:01 CET Induo AB Det här är ett intressant projekt tycker vi, vi nämnde det redan 2013 men nu verkar det realiseras. Med projekt Loon avser Google erbjuda en obruten ring av trådlöst nätverk som sträcker sig runt hela världen, lösningen är dock inte baserad på fysiska master som står på samma plats, Loon bygger på mobila basstationer som svävar i luften burna av ballonger.

Glöm inte bort användaren!

2015-02-13 05:30 CET AddQ Consulting Användaren är ju faktiskt den som ska använda det som utvecklas och testas och det är det alldeles för lätt att glömma bort. Därför tycker jag man borde fokusera mer på GUI:t och användarupplevelsen, även om det kanske innebär att något annat får plockas bort eller prioriteras ner.

2015-02-12 09:45 CET Citerus I artiklar och böcker om agila metoder ligger tonvikten på att skapa en miljö där team och teammedlemmar kan ta ansvar och se helheten. Det pratas sällan om vikten av att skapa en miljö där chefen ges möjlighet att vara kreativ och innovativ och att vara delaktig i den förändring som teamen genomgår. Karin Hagren, agil coach på Citerus, har reflekterat över vad det är som gör chefsrollen så svår.

COPQ - The Cost of Poor Quality

2015-02-11 05:30 CET AddQ Consulting Due to poor quality REC had to replace or repair 420 000 solar panels mounted on house roofs. The estimated cost for this quality problem was 445 million Swedish kronor.

Video i vården - En exploderande marknad

2015-02-10 20:42 CET Visiba Group AB ​Marknaden för eBesök, vårdmöten på nätet, har exploderat och vi ser en utveckling där såväl vårdtagare som vårdgivare uppskattar möjligheten till effektiva möten i en säker miljö.

Följ teamet på Visiba och se hur vår vardag ser ut

2015-02-09 12:30 CET Visiba Group AB

Innovation före byråkrati

2015-02-03 08:50 CET Visiba Group AB “Det borde vara lika naturligt med IT i vården som i samhället i övrigt.” Orden kommer från Pär Hommerberg som är med i Hjärt- och lungfondens förbundskansli. Det var precis så vi kände när vi för första gången insåg att det inte är allmän praxis att erbjuda videosamtal i vården.

Resultatdatalagring – även kallat det ”svarta hålet”

2015-02-03 05:15 CET AddQ Consulting Genom att agera snabbt med rätt beslutsunderlag kan kvalitén i produktionen garanteras och inga felaktiga enheter levereras till kund. Investeringen i ett resultathanteringssystem återbetalar sig mycket snabbt. Har du verkligen råd att vara utan?

Värdet av att kunna mäta användarupplevelsen:WEB, App och Mobil

2015-02-02 09:00 CET Dynatrace ​I och med införandet av mobilwebben och renodlade mobilappar är din webbplats inte längre den enda kontaktpunkten mot kunderna. Ingen har uttryckt detta bättre än Mike Austin, Director of e-Commerce hos RoomsToGo: ”Våra kunder förväntar sig samma upplevelse i alla våra säljkanaler vare sig det handlar om webbplatsen, mobilwebben eller den traditionella butiken!”