Blogginlägg

Agilt i större skala med SAFe, DAD och LeSS

2015-05-26 14:49 CEST Citerus Citerus bjuder in Craig Larman för unikt kurstillfälle i Stockholm 4-6 november. Larman är, tillsammans med Bas Vodde, grundare till LeSS (Large Scale Scrum), ett ramverk för att få Agile och Scrum att fungera i större skala.

Möjligheter och utmaningar med vård på distans - del 2

2015-05-20 08:25 CEST Visiba Group AB I vår kortserie om möjligheter och utmaningar med vård på distans så följer här den sista delen. Vi talar om tillgänglighet och tidsbesparing på möjlighetssidan, och tillit på den andra sidan. E-vård-lösningar, till exempel video i vården, som ett alternativ inom sjukvård, och möjligheten att erbjuda en vårdcentral, företagshälsa eller specialistmottagning online ställer andra krav på vårdgivare.

Möjligheter och utmaningar med vård på distans - del 1

2015-05-13 08:15 CEST Visiba Group AB Vårdcentraler kan bli mer patientvänliga och tillgängliga med hjälp av ny teknik. Möjligheterna är många och stora samtidigt som det finns ett antal utmaningar, som beslutsfattare i många fall har i sina egna händer. Vård på distans (telemedicin) är ett verktyg för att minska kostnaderna för sjukvård, och videosamtal i vården är enkelt att implementera för att bli även en vårdcentral online. ​

Vi kan ta bort en hel del onödigt med ny teknik. Uppdatering #4 från Vitalis

2015-05-07 09:15 CEST Visiba Group AB Det finns klara fördelar för patienterna när man som vårdgivare erbjuder videosamtal i vården, men också många fördelar för läkarna. Till exempel kan läkaren att sköta en del av jourmottagningen hemifrån - koppla upp sig till en specialist någon gång i veckan, i samband med att man behöver spetskompetens. En vårdcentral online ger möjligheter om man använder den nya tekniken på rätt sätt.

Drivkrafter för vård på distans - uppdatering #2 från Vitalis

2015-04-30 08:55 CEST Visiba Group AB Att det finns stora fördelar med vård på distans och telemedicin där avstånden är stora och populationen spridd på ett stort geografiskt område är de flesta överens om. I seminariet “Vård på distans i praktiken” berättar Thomas Molén, som är strateg för eVård i Västernorrlands Läns Landsting, att det finns ett antal drivkrafter för distansvård på landsbygden.

5 reasons to let your testing team put on their uX-Ray glasses

2015-04-29 07:05 CEST AddQ Consulting During the implementation of the design it is very common to run into issues relating to the back-end. With the uX-Ray glasses you could find just as many usability issues as you find functionality issues. The uX-Ray glasses let testers do what they do best!

“Varför inte använda samma teknik som man använder hemma?” Uppdatering #1 från Vitalis

2015-04-28 08:15 CEST Visiba Group AB ​Vitalis är Nordens ledande eHälsomöte, och för oss på Visiba Group var det en självklarhet att vara där. ​Vi visade vårt virtuella väntrum, där patienten enkelt loggar in och tar en kölapp, kopplas upp i ett videosamtal med t.ex en sjuksköterska. Intresset var stort - många är överens om att detta är en bra väg när det kommer till att erbjuda vård för till exempel vårdcentraler och kliniker.

Visiba Group är på Vitalis - Nordens största mötesplats inom eHälsa

2015-04-24 09:50 CEST Visiba Group AB ​Håll dig uppdaterad om vad som händer inom IT i vården, eHälsa och vård på distans genom att läsa kommande inlägg.

700 MHz optimalt för mobilt bredband

2015-04-21 12:21 CEST Induo AB 700 MHz är optimalt för mobilt bredband i vår svenska natur. PTS har lämnat sin på saken till regeringen och menar att bandet bör användas för att täppa till täckningsluckor, samtidigt vill MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap använda bandet för framtida blåljuskommunikation. Läs mer i vårt blogginlägg…

Videomöten med läkare minskar köerna i vården

2015-04-20 12:40 CEST Visiba Group AB “Att träffa doktorn på video kommer bli alltmer vanligt i framtiden” menar Anette Johansson, doktor i omvårdnad på Luleå universitet. Hon tror att tekniken är lösningen för att öka tillgängligheten inom vården. Att erbjuda sin vårdcentral online kan med andra ord bli en framgångsfaktor för mer effektiv och tillgänglig vård.