Dokument

Techonomic Index 2015 - Sammanfattning

2015-07-01 10:00 CEST Samsung Electronics Nordic AB

Vattenskaderapporten 2014

2015-06-17 14:04 CEST Säker Vatten Vatten är en av de vanligaste skadeorsakerna i svenska byggnader. Det inträffar årligen fler än 100 000 vattenskador som kostar mer än sex miljarder att åtgärda.

Examensarbete Vattenskadetrender

2015-06-17 14:04 CEST Säker Vatten Vatten är en av de vanligaste skadeorsakerna i svenska byggnader. Det inträffar årligen fler än 100 000 vattenskador som kostar mer än sex miljarder att åtgärda.

Stress management solution for multiple sclerosis

2015-06-11 11:48 CEST Uppsala BIO

iMRAPP-Supporting implementation of evidence-based psychosocial programs using mobile technology

2015-06-11 11:48 CEST Uppsala BIO

A smartphone - and web based tool for prevention and treatment of lifestyle disease

2015-06-11 11:48 CEST Uppsala BIO

Intelligent home care - better support, improved patient care and lower societal costs

2015-06-11 11:48 CEST Uppsala BIO

Diagnose and rehabilitation after stroke

2015-06-11 11:48 CEST Uppsala BIO

Self-management app supporting hands-on guidance for asthma

2015-06-11 11:48 CEST Uppsala BIO

Genit - Handle with Care

2015-06-11 11:48 CEST Uppsala BIO