Bilder

Förstorad bild (elektronmikroskop) av diamantkoronagrafens centrala del visande det mikrofabricerade cirkulära gittret.

Förstorad bild (elektronmikroskop) av diamantkoronagrafens centrala del visande det mikrofabricerade cirkulära gittret.

2017-01-19 14:57 CET

Förstorad bild (elektronmikroskop) av diamantkoronagrafens centrala del visande det mikrofabricerade cirkulära gittret. Den här komponenten tillverkades av Uppsala universitet 2012 och är redan installerad på VLT/VISIR. Som en del av överenskommelsen mellan ESO och Breakthrough Initiatives planerar Uppsala universitet att tillverka en ny mycket mer kraftfull version (den komponent som levererades under 2012 var en första prototyp med begränsad prestanda).

Fotografi av en 1 cm stor diamantkoronagraf.

Fotografi av en 1 cm stor diamantkoronagraf.

2017-01-19 14:57 CET

Fotografi av en 1 cm stor diamantkoronagraf. © Uppsala universitet

Very Large Telescope och stjärnsystemet Alfa Centauri

Very Large Telescope och stjärnsystemet Alfa Centauri

2017-01-19 14:57 CET

Very Large Telescope och stjärnsystemet Alfa Centauri. © Y. Beletsky (LCO)/ESO Finns fler att ladda ner på http://www.eso.org/public/sweden/images/eso1702a/

Elektronik mässlogo

Elektronik mässlogo

2017-01-18 14:10 CET

Pia Sandvik

Pia Sandvik

2017-01-18 13:15 CET

Leif Östling

Leif Östling

2017-01-18 13:15 CET

Maria Strømme

Maria Strømme

2017-01-18 13:15 CET

Advanced Engineering

Advanced Engineering

2017-01-18 13:15 CET

Teltonika RUT950 4G router för industrin

Teltonika RUT950 4G router för industrin

2017-01-18 04:20 CET

Robust router för användning i krävande miljöer som industri, fordon och liknande.

Teltonika RUT950 4G router

Teltonika RUT950 4G router

2017-01-18 04:13 CET

Routern har utrustats med en ny strömmatningskontakt av MOLEX-typ vilket är bra för de som vill använda routern i vibrerande applikationer, till exempel i fordon.