Bilder

Fartygsvrak

2015-10-09 13:00 CEST Chalmers tekniska högskola Världens vrakexperter är på plats i Göteborg för att belysa problemet med fartygsvrak som lämnas utan åtgärd i världshaven. Bilden är från ett 3D-program som kan visualisera bottentopografi och bottenobjekt såsom vrak. Tredimensionella data är insamlade med multistråle-ekolod, ett ekolod som ger fullständig bottentäckning.

Samtidskonstdagar 2015 logo

2015-10-08 21:02 CEST Riksutställningar Grafisk design: Sandra Praun

Niclas Söderlund chefredaktör Upphandling24

2015-10-08 10:00 CEST IDG

Niclas Söderlund, chefredaktör UH24

2015-10-08 10:00 CEST IDG

REDI-sensor

2015-10-08 09:15 CEST Continental Däck Sverige AB

REDI-sensor

2015-10-08 09:14 CEST Continental Däck Sverige AB

REDI-sensor

2015-10-08 09:13 CEST Continental Däck Sverige AB

Forskningspannan värmer Chalmers

2015-10-08 05:00 CEST Chalmers tekniska högskola I Chalmers egen kraftcentral finns världens största panna för forskningsändamål, en 14 meter hög cirkulerande fluidbäddspanna på 12 MW. Förutom att fungera som labb producerar den tillräckligt årligen för att försörja Chalmers campus på Johanneberg i Göteborg med värme. Pannan drivs av Akademiska Hus i samarbete med Göteborg Energi.

Mångårigt samarbete mellan Eon och Chalmers

2015-10-08 05:00 CEST Chalmers tekniska högskola Vinterns fullskaleförsök i Händelöverket är det senaste i en lång rad testkörningar med syrebärande bäddmaterial som har skett under två-tre års tid, först i Chalmers egen kraftcentral och sedan 2014 parallellt i Eons kommersiella anläggning. Från vänster: Bengt-Åke Andersson, Eon, Angelica Corcoran, Henrik Thunman och Fredrik Lind, Chalmers.

En naturligt förekommande mineral

2015-10-08 05:00 CEST Chalmers tekniska högskola Ilmenit eller järntitanoxid, FeTiO3, är en naturligt förekommande mineral. Den upparbetas idag främst till titandioxid, TiO2, som används som vitt pigment i målarfärg, tandkräm och solkräm. Då är järn en biprodukt. I bäddmaterial är det dock järnets förmåga att oxideras som är intressant. Fyndigheter finns i bland annat Australien, Norge, Kanada och Sydafrika.