Blogginlägg

2015-01-29 15:37 CET Aruba Networks I danska statens IT-strategi står det att skolorna i landet ska ha trådlöst nätverk för eleverna. Nu förespråkar Lärarnas riksförbund i tidningen Skolvärlden att Sverige tar efter.

2015-01-29 09:16 CET Sourcecom Säkerheten är något som den egna organisationen behöver värna om, känna ansvar för, kravställa, granska och följa upp. Det gäller ÄVEN för företag som outsourcar hela sin IT-miljö. Läs vår IT-Säkerhetsexpert Hans Graah-Hagelbäck tankar kring outsourcing.

2015-01-26 10:00 CET Aruba Networks Här om veckan berättade vi på Aruba Networks om vår satsning på återförsäljare till små och medelstora företag. En ökad efterfrågan på våra produkter från mindre företag gör att Aruba också behöver ge ett bättre stöd till återförsäljare som riktar sig till dessa företag. Även bland medierna väckte ämnet intresse, och nu har snart alla IT- och telekombranschens medier skrivit om satsningen!

Vad händer i 4G-näten 2015 [trendspaning]

2015-01-21 09:07 CET Induo AB Den svenska debatten har länge präglats av täckning och när vi tar temperaturen på LTE-näten så verkar de svenska operatörerna halka efter sina internationella kollegors strävan efter snabbare nät. Enligt vår bedömning är täckningen prioriterad och nya frekvensband kommer att erbjuda nya möjligheter till yttäckning men hur länge kan operatörerna vänta innan hastigheten inte räcker till?

2015-01-19 10:33 CET Telisol Att ingå avtal över telefon är ett vanligt sätt att göra affärer, framförallt för mindre företag. Enligt lag så är ju den muntliga överenskommelsen bindande i sig, oavsett så nyttjar telekom, försäkringsföretag och elmäklare med flera ljudfilsavtal för att styrka överenskommelsen.

3 tips för att hantera avsteg från patchprocessen

2015-01-15 08:50 CET Sourcecom Avsteg från ordinarie patchprocess sker regelbundet i de flesta verksamheter. Vår IT-Säkerhetsexpert Hans Graah-Hagelbäck ger 3 tips för hur ni ska hantera avsteg från patchprocessen.

Dataintrånget hos Sony borde skaka om ledningsgrupperna

2015-01-12 09:12 CET Sourcecom Dataintrång hos stora och små företag är vanligare än man tror. Det är dags att fler företagsledningar förstår allvaret. En av Sourcecoms tjänster är att göra en Riskanalys för företag för att kunna värdera riskerna företaget står inför. Läs vad vår IT-Säkerhetsexpert Hans Graah-Hagelbäck skriver om bland annat dataintrånget hos Sony

IT-säkerhet och best practice

2015-01-08 09:44 CET Sourcecom Inom alla branscher används Best Practice, även när det kommer till IT-säkerhet. Är det alltid rätt att använda sig av standarden? Läs vår IT-säkerthetsexpert Hans Graah-Hagelbäck tankar om best practice inom IT-säkerhet.

Är vi nätnöjda? (debattartikel)

2014-12-16 11:30 CET Induo AB Göran Persson lär ha fört fram att bristande mobiltäckning är en förklaring till SD:s valframgångar. Är det möjligt? Förra året var det många röster som höjdes för dålig mobiltäckning på landsbygden, i år har det varit tystare. Är täckningen bättre, eller har klagomålen bara tystnat?

2014-12-15 15:12 CET Aruba Networks Tidningen Telekom Idag uppmärksammar nu att allt fler företag går över från ethernet till trådlösa nät som sitt primära anslutningssätt för medarbetares och besökares olika enheter. Det här är en utveckling vi på Aruba Networks känner igen, men som också ställer nya och hårdare krav på nätverken.