Kontaktpersoner

Sanna Johanssson
Erik Edlund
Lena Meyer
David Gabor
Andreas Rodman

GWS Production AB Andreas Rodman, född 1973, Verkställande Direktör sedan 2009 Andreas Rodman har en civilingenjörsexamen i datorteknik från Lunds universitet. Andreas var VD, grundare och största privata ägare av Bokks AB, ett bolag som såldes 2007 till MultiQ AB, noterat på börsen. Rodman var tidigare även styrelseledamot i Bolaget.

Andreas Moberg
Johan Stråkander

Vehco