Pressmeddelanden

Mindmancers bokslutskommuniké 2013

2014-02-17 19:30 CET Mindmancer AB Omsättningen under 2013 uppgick till 20,0 MSEK (18,2). Årets resultat efter skatt uppgick till MSEK -2,9 (0,35).

2013-11-25 07:03 CET Uppsala universitet I en enkätundersökning, som genomförs i samtliga medlemsländer i EU, ska befolkningens kunskap om och inställning till övervakning i brottsförebyggande syfte undersökas. Uppsala universitet är ett av de lärosäten som ingår i forskningsprojektet som finansieras av EU:s 7:e ramprogram.

Mindmancers delårsrapport för tredje kvartalet 2013

2013-11-18 14:22 CET Mindmancer AB Mindmancers delårsrapport för tredje kvartalet 2013 är nu publicerad. Omsättningen ökade med 75 procent och uppgick under perioden till 6,3 MSEK.

Europeiska CBRNE-centret firar fem år!

2013-10-30 08:31 CET Umeå universitet På CBRNE-centrum vid Umeå universitet står forskning och utbildning kring farliga ämnen och krisberedskap i fokus. I samband med sitt femårsjubileum bjuder man in till öppet hus onsdagen den 6 november.

Första handelsdag: Mindmancer +73% på NASDAQ OMX First North

2013-10-23 18:00 CEST Mindmancer AB Aktierna i Mindmancer har idag tagits upp för handel på NASDAQ OMX First North. Aktien kommer att handlas under kortnamnet MIND med ISIN – kod SE0005365681.

2013-10-23 10:24 CEST Försvarshögskolan Försvarshögskolans styrelse fattade vid styrelsemötet den 21 oktober att inrätta ämnet Juridik med inriktning folkrätt som huvudområde på Försvarshögskolan. Detta innebär att det i framtiden kan bli möjligt att ta ut en kandidatexamen i detta ämne.

Ny kriminalteknisk utrustning - Cellebrite UFED 4PC

2013-10-21 08:00 CEST Malux Sweden AB Malux har släppt en ny PC-baserad mjukvarulösning för kriminalteknisk undersökning eller det som kallas för forensisk undersökning.

Mindmancers emission kraftigt övertecknad

2013-10-07 15:42 CEST Mindmancer AB Erbjudandet att teckna aktier i Mindmancer AB (publ) (”Mindmancer” eller ”Bolaget”) blev efter stort intresse tecknad till drygt 260 procent. Handel i Bolagets aktie förväntas inledas onsdagen den 23 oktober 2013 på First North.

Innovationspengar till Mindmancer för att minimera dödsfall på landets järnvägsspår

2013-10-04 14:50 CEST Mindmancer AB ALMI och VINNOVA har tilldelat Mindmancer en innovationscheck för att premiera samhällsnyttig forskning i syfte att minimera dödsfallen på landets järnvägsspår. Forskningen handlar om att kombinera radarteknik med Mindmancers intelligenta kamerabevakning.

Mindmancer bryter in i industri segmentet genom jätteaffär!

2013-10-02 16:16 CEST Mindmancer AB Mindmancer har fått sin största affär hittills. Kunden hade problem med upprepade påhälsningar. Detta trots att de har stängsel och ronderande väktare. Nu har kunden köpt in intelligent kamerabevakning från Mindmancer för att stärka skyddet.