Pressmeddelanden

2014-10-07 07:20 CEST Uppsala universitet Städer har genom att erbjuda den infrastruktur som kopplar samman globala flöden och finansiella system ökat sin politiska makt vid sidan av nationalstaterna. I vissa fall bredrivs egen utrikespolitik på flera områden. Bostads- och urbanforskaren Kristin Ljungkvist har i sin avhandling studerat effekterna av denna utveckling och menar att det finns risker att vara uppmärksam på.

2014-08-25 10:24 CEST Lions Clubs International De tält som skänkts av Lions har, genom MSB tillsammans med annan hjälp, nu landat i Irak. Ska nu transporteras norrut till de som flytt från IS och befinner sig i norra Irak.

2014-06-27 11:43 CEST Försvarshögskolan Magnus Ranstorp från Försvarshögskolans centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier, Cats, diskuterade hur EU ska stärkas mot våldsam extremism på en konferens arrangerad av EU-kommisionär Cecila Malmström.

Mindmancer får patent på larmhantering

2014-05-21 13:21 CEST Mindmancer AB Mindmancer beviljats ett patent för larmhantering av videolarm för intelligent kamerabevakning. Patentet gäller för larmhanteringsanordning och metod för hantera larm i ett övervakningssystem.

Bevaka fastigheten, inte barnen

2014-05-09 17:15 CEST Mindmancer AB Skan-Kontroll lanserar nu Mindmancer unika integritetsskyddande kamerabevakning i Norge på Förskolsmässan ”Barnehage 2014”. Att skydda barn och elevers integritet när intelligent kamerabevakning används är en del i konceptet Mjuk Bevakning som erfarenhetsmässigt visat sig förebygga och reducera skadegörelse med 80-90 procent på skolor och förskolor.

Mindmancers bokslutskommuniké 2013

2014-02-17 19:30 CET Mindmancer AB Omsättningen under 2013 uppgick till 20,0 MSEK (18,2). Årets resultat efter skatt uppgick till MSEK -2,9 (0,35).

2013-11-25 07:03 CET Uppsala universitet I en enkätundersökning, som genomförs i samtliga medlemsländer i EU, ska befolkningens kunskap om och inställning till övervakning i brottsförebyggande syfte undersökas. Uppsala universitet är ett av de lärosäten som ingår i forskningsprojektet som finansieras av EU:s 7:e ramprogram.

Mindmancers delårsrapport för tredje kvartalet 2013

2013-11-18 14:22 CET Mindmancer AB Mindmancers delårsrapport för tredje kvartalet 2013 är nu publicerad. Omsättningen ökade med 75 procent och uppgick under perioden till 6,3 MSEK.

Europeiska CBRNE-centret firar fem år!

2013-10-30 08:31 CET Umeå universitet På CBRNE-centrum vid Umeå universitet står forskning och utbildning kring farliga ämnen och krisberedskap i fokus. I samband med sitt femårsjubileum bjuder man in till öppet hus onsdagen den 6 november.

Första handelsdag: Mindmancer +73% på NASDAQ OMX First North

2013-10-23 18:00 CEST Mindmancer AB Aktierna i Mindmancer har idag tagits upp för handel på NASDAQ OMX First North. Aktien kommer att handlas under kortnamnet MIND med ISIN – kod SE0005365681.