Pressmeddelanden

Nacka tecknar ramavtal med Mindmancer

2014-10-28 10:15 CET Mindmancer AB Mindmancer har vunnit Nacka kommuns upphandling av intelligent kamerabevakning. Avtalet gäller i två år och kan förlängas fram till 2018. – Intelligent kamerabevakning räddar varje år stor värden och förhindrar onödig skadegörelse. Vi är glada att fått förtroendet av Nacka att leverera denna viktiga tjänst, säger Johnny Berlic, VD på Mindmancer AB.

2014-10-07 07:20 CEST Uppsala universitet Städer har genom att erbjuda den infrastruktur som kopplar samman globala flöden och finansiella system ökat sin politiska makt vid sidan av nationalstaterna. I vissa fall bredrivs egen utrikespolitik på flera områden. Bostads- och urbanforskaren Kristin Ljungkvist har i sin avhandling studerat effekterna av denna utveckling och menar att det finns risker att vara uppmärksam på.

2014-08-25 10:24 CEST Lions Clubs International De tält som skänkts av Lions har, genom MSB tillsammans med annan hjälp, nu landat i Irak. Ska nu transporteras norrut till de som flytt från IS och befinner sig i norra Irak.

2014-06-27 11:43 CEST Försvarshögskolan Magnus Ranstorp från Försvarshögskolans centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier, Cats, diskuterade hur EU ska stärkas mot våldsam extremism på en konferens arrangerad av EU-kommisionär Cecila Malmström.

Mindmancer får patent på larmhantering

2014-05-21 13:21 CEST Mindmancer AB Mindmancer beviljats ett patent för larmhantering av videolarm för intelligent kamerabevakning. Patentet gäller för larmhanteringsanordning och metod för hantera larm i ett övervakningssystem.

Bevaka fastigheten, inte barnen

2014-05-09 17:15 CEST Mindmancer AB Skan-Kontroll lanserar nu Mindmancer unika integritetsskyddande kamerabevakning i Norge på Förskolsmässan ”Barnehage 2014”. Att skydda barn och elevers integritet när intelligent kamerabevakning används är en del i konceptet Mjuk Bevakning som erfarenhetsmässigt visat sig förebygga och reducera skadegörelse med 80-90 procent på skolor och förskolor.

Mindmancers bokslutskommuniké 2013

2014-02-17 19:30 CET Mindmancer AB Omsättningen under 2013 uppgick till 20,0 MSEK (18,2). Årets resultat efter skatt uppgick till MSEK -2,9 (0,35).

2013-11-25 07:03 CET Uppsala universitet I en enkätundersökning, som genomförs i samtliga medlemsländer i EU, ska befolkningens kunskap om och inställning till övervakning i brottsförebyggande syfte undersökas. Uppsala universitet är ett av de lärosäten som ingår i forskningsprojektet som finansieras av EU:s 7:e ramprogram.

Mindmancers delårsrapport för tredje kvartalet 2013

2013-11-18 14:22 CET Mindmancer AB Mindmancers delårsrapport för tredje kvartalet 2013 är nu publicerad. Omsättningen ökade med 75 procent och uppgick under perioden till 6,3 MSEK.

Europeiska CBRNE-centret firar fem år!

2013-10-30 08:31 CET Umeå universitet På CBRNE-centrum vid Umeå universitet står forskning och utbildning kring farliga ämnen och krisberedskap i fokus. I samband med sitt femårsjubileum bjuder man in till öppet hus onsdagen den 6 november.