Pressmeddelanden

Förvandla dina spektakulära mönster till tryckt tyg på elobina.com

2014-08-01 11:39 CEST Elobina På elobina.com kan spektakulära mönster förvandlas till miljövänligt tryckt tyg med några enkla steg. Välj mönster eller bild, ladda upp det på elobina.com, välj layout, eventuell bakgrundsfärg och beställ. Elobina är motsatsen till dagens massproduktion. Istället för att producera produkter på lager, vill vi bara producera sådant som kunderna på riktigt vill ha.

DEFLAMO: Styrelsen lägger fram förslag om incitamentsprogram och kallar till extra bolagsstämma

2014-07-28 17:43 CEST Deflamo AB Styrelsen i DEFLAMO AB (publ) har beslutat föreslå en extra bolagsstämma att hållas den 28 augusti 2014 att fatta beslut om genomförande av ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare, nyckelpersoner och andra anställda genom utgivande av högst 2 200 000 teckningsoptioner som berättigar till teckning av motsvarande antal nya aktier i bolaget (”Incitamentsprogram 2014/2017”).

STÅLBRALLAN LANSERAS I ALMEDALEN - Björn Borg och Stålindustrin tar fram underkläder som klarar extrem hetta och rymdresor

2014-06-23 13:31 CEST Umbilical Design Björn Borg har samarbetat med hyperteknologiska rymddesigners och den svenska stålindustrin. Målet? Att kunna erbjuda flamsäkra underkläder som klarar den extrema hettan i stålverk och potentiella rymdresor. Kollektionen lanseras i Almedalen 2 juli och samtidigt instiftas priset Stålbrallan som delas ut för första gången av Christer Fuglesang.

2014-06-16 11:10 CEST Grolls AB Grolls fortsätter att växa på den nordiska marknaden för arbetskläder och personlig skyddsutrustning. Den 30 juni övertar Grolls Falbygdens Skyddsprodukter i Falköping.

DEFLAMO: Kommuniké från årsstämma

2014-06-13 12:13 CEST Deflamo AB Vid årsstämman i DEFLAMO AB den 12 juni 2014 fattades beslut i följande frågor: resultat- och balansräkning, vinstdisposition, ansvarsfrihet; styrelse, revisorer och arvoden; valberedning; ändring av bolagordningen och emissionsbemyndigande. VD Magnus Jörsmo presenterade också företagets arbete och viktiga händelser under året samt det pågående arbetet för att utveckla bolaget.

DEFLAMO: Förslag inför årsstämma avseende stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, revisor, arvoden samt valberedning

2014-06-05 09:30 CEST Deflamo AB Deflamo AB (publ) har kallat till årsstämma att hållas den 12 juni 2014. Vid tidpunkten för kallelsen förelåg ej ännu förslag avseende stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, revisor, arvoden samt valberedning. Bolagets större aktieägare har nu underrättat Bolaget om förslag att behandlas vid årsstämman.

Berendsen begär överprövning, 51 personer riskerar att förlora jobben

2014-05-30 13:26 CEST Berendsen Berendsen förlorade Region Hallands upphandling av tvätteritjänster och kan tvingas att lägga ned sin tvättanläggning i Torup. Varsel lades i februari och 51 anställda riskerar nu att sägas upp.

Rekordmånga gesällbrev vid Träakademien i Kramfors

2014-05-23 09:19 CEST Mittuniversitetet Ett svårslaget rekord nås vid Träakademien i Kramfors. I maj avlägger inte mindre än elva studenter gesällprov - sju möbeltapetserare, tre smeder och en möbelsnickare. Inom möbeltapetsering har ingen utbildning haft så många gesäller sedan 1993.

I dag går startskottet för Design S

2014-05-22 10:45 CEST Svensk Form Nu öppnar inlämningen av bidrag till Design S, Svensk Forms nationella designutmärkelse som profilerar svensk designs status såväl nationellt som internationellt. Officiell beskyddare för Design S är näringsminister Annie Lööf. I år introduceras kategorier och juryn vässas ytterligare med en internationell jurygrupp, med bland andra den världskända trendanalytikern Li Edelkoort.

2014-05-19 14:59 CEST TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag Skogsindustrierna, IKEM och TEKO har lett arbetet med BioInnovation. Bakom BioInnovation står i dag 58 företag och organisationer som tillsammans utlovat såväl direkt finansiering av programarbetet som egna insatser på minst 50 miljoner kronor per år. VINNOVA, har i dag beslutat att bidra med upp till 50 miljoner kronor per år i till programmet, som planeras pågå i två etapper till och med 2020.