Blogginlägg

Bilfritt i framtidens städer?

2015-11-26 09:59 CET Hexanova Media Group I tidningen Fastighetsägaren den 15 november menade stadsplaneraren och forskaren Alexander Ståhle under rubriken ”Vägen till framtiden är bilfri” att bilstaden är på väg ut och att det är fastighetsmarknaden som kommer att vara den starkaste drivkraften.

#iniskogendagar - nyheter och rykten

2015-11-24 08:22 CET Magic Wonders AB Hur viktigt är det med ordentliga nyheter och information? Och vad händer med vår möjlighet att förstå vad som händer om nyhetsrapporteringen bara består av rykten?

Ledarskap – nyckeln till god arbetsmiljö

2015-11-23 08:48 CET Hexanova Media Group Arbetsmiljöverkets Generaldirektör Erna Zelmin Ekenhem är på plats på Offentlig Chef 2016 och talar under rubriken ”Ledarskap – nyckeln till god arbetsmiljö”. Lyssna till vilket ansvar du som chef har och de nya föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö.

Hjärna, hjärta och hand

2015-11-12 13:57 CET Psoriasisförbundet Psoriasistidningen utkommer 6 gånger per år och når i huvudsak förbundets medlemmar men även annan medicinsk press, många folkvalda, skolor och bibliotek samt vissa organisationer, läkemedelsföretag och handikappförbund. En av de centrala delarna i tidningens vision och mission är att lyfta sjukdomen psoriasis och de människor som har psoriasis vilket uppnås genom reportageresor runt om i landet.

BUILD IT UP, TEAR IT DOWN - UTE NU!

2015-11-12 08:36 CET BLÅKLÄDER Den fulländade dokumentären om In Flames och deras fantastiska scenarbetare är äntligen här!

Vilka utmaningar kommer chefer stå inför de kommande åren?

2015-11-09 16:26 CET Hexanova Media Group ”Nära fyra av tio chefer inom kommuner och landsting är äldre än 55 år. Det innebär att nästan var fjärde chef i den offentliga sektorn kommer att gå i pension den närmaste tioårsperioden. I Västra Götaland och Halland kommer nästan var tredje chef att pensioneras. Samtidigt beräknar Sveriges kommuner och landsting att det behövs närmare 530 000 nya medarbetare den närmaste tioårsperioden.”

Nominerade till Tidskriftspriset

2015-11-06 10:46 CET Stiftelsen Expo Som Expos läsare noterat så har tidskriften gjorts om rejält. Nu har tidskriften nominerats till Tidskriftspriset för Årets omgörning.

2015-11-06 10:44 CET Stiftelsen Expo På en rad orter bedriver Tillsammansskapet, Expos plattform för lokal antirasism, caféverksamhet. På caféerna träffas gamla som unga för att diskutera och umgås.

"Jag trodde inte mina ögon!"

2015-11-03 06:00 CET Fotobyrån Apelöga Ett ögonvittne är någon som sett, och därför vet.

Hur vi utmanar praxis i bildbyråbranschen

2015-10-27 06:00 CET Fotobyrån Apelöga I förra veckans blogginlägg berättade jag om hur vi började förhandla med vår dåvarande bildbyrå. Vår strategi var att höja vår provision, som ett led i att öka våra totala inkomster från bildbyråbilder. Men bildbyrån svarade nej, tvärt emot vad vi hade förutsett. Vilket dock var det bästa som kunde hända oss. Så här gick det sedan.