Blogginlägg

​Uppmärksammad granskning av våld mot romer

2015-08-19 11:06 CEST Stiftelsen Expo Expos granskning av våldet mot romer i vårens/sommarens nummer av tidskriften Expo har fått stor uppmärksamhet efter den senaste tidens nya attacker. I augusti omtalades granskningen även i New York Times i en artikel med rubriken ”Poor E.U. Migrants Test Limits of Swedish Tolerance”.

Expo får ny vän

2015-08-19 10:59 CEST Stiftelsen Expo Företaget DigJourney är det senaste företaget som väljer att stödja Expos arbete mot intolerans och rasism genom att bli Expovän. Se vilka fler företag och organisationer som stödjer Expo.

124 föreläsningar första halvåret

2015-08-19 10:55 CEST Stiftelsen Expo Under första halvåret 2015 höll Expo utbildning 124 föreläsningar och utbildningar för ca 3400 åhörare. Expos föreläsare har anlitats av fackföreningar, skolor, högskolor, partier, religiösa samfund, frivilligorganisationer m fl.

Boendeplatser för EU-migranter

2015-08-19 10:50 CEST Stiftelsen Expo ​Under våren och sommaren drev Tillsammans för Uppsala och Tillsammans för Eskilstuna kampanjer i samarbete med flera andra organisationer. Målet var att skapa boendeplatser på respektive ort för EU-migranter där de slipper bli ivägkörda. Den politiska majoriteten i respektive kommun har gått med på att driva igenom frågan.

Wilsonformeln - Vilken är den optimala orderkvantiteten?

2015-08-11 14:00 CEST Silf Competence AB ​För att bestämma den optimala orderkvantiteten måste en avvägning mellan ett antal faktorer göras. Den optimala kvantiteten är en sammanvägning av hemtagnings- och lagerkostnaden Problemet att ta fram en modell som ger en optimal kvantitet har sysselsatt många genom åren. Det vanligaste verktyget inom detta område är den s.k. Wilsonformeln. Den är ett hjälpmedel vid bestämning av kvantiteter.

Supply and Purchasing Excellence - med Silf i 60 år 2016!

2015-06-30 08:47 CEST Silf Competence AB Det som gör oss unika jämfört med våra kolleger i branschen är att vi dels har en egen utvecklingsavdelning som tillsammans med näringslivet och den offentliga sektorn ser till allt nytt inom området. Vi gör löpande undersökningar bland inköps- och logistikchefer om vilka utmaningar man står inför.

Lageromsättningshastighet

2015-06-29 09:19 CEST Silf Competence AB ​Har du koll på ditt lager? Ett sätt att få reda på hur effektiv styrning av lagret ett företag har, är att mäta hur fort medellagrets innehåll omsätts. Nyckeltalet som mäts heter lageromsättningshastighet (LOH) och är ett vanligt styrmedel för industrin. En högre lageromsättningshastighet innebär att varorna binds kortare tid i lager

Maximera värdet av din leverantörsrelation

2015-06-26 09:09 CEST Silf Competence AB De flesta företag har en dignande skara av leverantörer i sin databas men med majoriteten av dessa har man endast ett sporadiskt utbyte – antingen i form av en enkel transaktion eller en enstaka prisförhandling. Andra leverantörer interagerar man desto mer med. Men hur vet man att man fördelar sina begränsade resurser och tid på de leverantörsrelationer som ger högst värde i utbyte?

​Inköp måste förstå sin egen affär!

2015-06-24 09:54 CEST Silf Competence AB Att utveckla strategier för inköp och supply chain kräver en helhetssyn och fullständig förståelse av företagets eller organisationens affärspolicy. Vilka marknader vill man nå och hur ser utvecklingen ut på dessa marknader? Vilka är våra konkurrenter och vilket utrymme har vi att kunna fastställa en egen prispolicy?

​Workshop i Category Management i Stockholm och Göteborg med Jonathan O´Brien

2015-06-23 08:24 CEST Silf Competence AB Silf hade det stora nöjet att få välkomna Jonathan O´Brien till Stockholm och Göteborg i juni för en heldags workshop i Category management i respektive stad. Kursen vände sig i första hand till den erfarne kategoriledaren som behövde mer kött på benen, nya idéer om hur hen kan utveckla sitt kategoriarbete ytterligare. Jonathan guidade oss igenom hela Category management processen...