Blogginlägg

Supply and Purchasing Excellence - med Silf i 60 år 2016!

2015-06-30 08:47 CEST Silf Competence AB Det som gör oss unika jämfört med våra kolleger i branschen är att vi dels har en egen utvecklingsavdelning som tillsammans med näringslivet och den offentliga sektorn ser till allt nytt inom området. Vi gör löpande undersökningar bland inköps- och logistikchefer om vilka utmaningar man står inför.

Lageromsättningshastighet

2015-06-29 09:19 CEST Silf Competence AB ​Har du koll på ditt lager? Ett sätt att få reda på hur effektiv styrning av lagret ett företag har, är att mäta hur fort medellagrets innehåll omsätts. Nyckeltalet som mäts heter lageromsättningshastighet (LOH) och är ett vanligt styrmedel för industrin. En högre lageromsättningshastighet innebär att varorna binds kortare tid i lager

Maximera värdet av din leverantörsrelation

2015-06-26 09:09 CEST Silf Competence AB De flesta företag har en dignande skara av leverantörer i sin databas men med majoriteten av dessa har man endast ett sporadiskt utbyte – antingen i form av en enkel transaktion eller en enstaka prisförhandling. Andra leverantörer interagerar man desto mer med. Men hur vet man att man fördelar sina begränsade resurser och tid på de leverantörsrelationer som ger högst värde i utbyte?

​Inköp måste förstå sin egen affär!

2015-06-24 09:54 CEST Silf Competence AB Att utveckla strategier för inköp och supply chain kräver en helhetssyn och fullständig förståelse av företagets eller organisationens affärspolicy. Vilka marknader vill man nå och hur ser utvecklingen ut på dessa marknader? Vilka är våra konkurrenter och vilket utrymme har vi att kunna fastställa en egen prispolicy?

​Workshop i Category Management i Stockholm och Göteborg med Jonathan O´Brien

2015-06-23 08:24 CEST Silf Competence AB Silf hade det stora nöjet att få välkomna Jonathan O´Brien till Stockholm och Göteborg i juni för en heldags workshop i Category management i respektive stad. Kursen vände sig i första hand till den erfarne kategoriledaren som behövde mer kött på benen, nya idéer om hur hen kan utveckla sitt kategoriarbete ytterligare. Jonathan guidade oss igenom hela Category management processen...

Upptäck den Svarta Svanen

2015-06-18 10:32 CEST Silf Competence AB ​Fram till år 1697 trodde man att alla svanar var vita på grund av att alla beskrivningar över svanar hänvisade till att svanar hade just vita fjädrar. Så fram till dess var svarta svanar en omöjlighet eller åtminstone icke-existerande.

Framgångsfaktorer vid implementering av Lean

2015-06-16 08:56 CEST Silf Competence AB För att uppnå lönsamhet inom supply chain förutsätts det att inköp, logistik och produktion samverkar på ett effektivt sätt. Med den ökade komplexiteten i logistikkedjan gäller det att ha förmågan att kunna analysera helheten och dess olika delar för att uppnå bästa resultat. För att införa Lean i en organisation krävs stora förändringar i sättet att tänka, agera och leda verksamheten.

Japanska sjön

2015-06-09 16:21 CEST Silf Competence AB Japanska sjön Buffertar, säkerhetslager och säkerhetstider syftar till att täcka upp för osäkerhet och variationer för att på så sätt skydda sig mot konsekvenserna av oförutsedda händelser. En del använder sig av buffertar och andra säkerhetsmarginaler för att klara av variationerna på ett bättre sätt. Många anser dock att man bör angripa sjukdomsorsaken istället för att försöka lindra symptomen.

Vilken är den optimala orderkvantiteten?

2015-06-03 21:10 CEST Silf Competence AB När man bestämmer den optimala orderkvantiteten gör man en avvägning mellan ett antal faktorer. Den optimala kvantiteten är en sammanvägning av kostnaden för hemtagning och lager. Att ta hem optimal kvantitet är därför ett samspel mellan produktion, marknad och inköp.

Hur mycket kapital binder ni i företagets lager?

2015-06-03 16:17 CEST Silf Competence AB Logistik och Supply Chain Management spelar en viktig roll i företagets utveckling och lönsamhet. De olika delarna i logistikkedjan är viktiga var och en för sig. Det är dock viktigt att hela tiden lyfta blicken och ta hänsyn till helhetsresultatet för att minska risken för suboptimeringar.