Dokument

Creditsafes kommunstatistik - hela listan

2015-10-06 13:16 CEST Creditsafe

Remissvar investeringsstöd 2015

2015-10-06 12:23 CEST Studentbostadsföretagen Studentbostadsföretagens remissvar på regeringens förslag om investeringsstöd för bland annat studentbostäder.

2015-10-06 11:24 CEST NYSAM - Nyköping i samverkan Textilhistoriska gruppen i Nyköping öppnar en utställning i NK-villan lördagen den 10 oktober 2015 som heter Textil och miljö. Den pågår t.o.m. 24 oktober. Textilhistoriska gruppen har bl.a. som syfte att bevara och dokumentera Nyköpings textila arv men också att föra vidare kunskap om tekniker, nya textilier och formgivning i olika kulturella sammanhang.

Undersökningen i korthet

2015-10-06 08:17 CEST Visma Sammanfattning av resultaten i Vismas undersökning bland småföretagare om effekterna av slopandet av rot- och rutavdragen.

Försäkringsbedrägerier - en selektionsstudie

2015-10-06 08:00 CEST Svensk Försäkring Rapporten, som är framtagen av Brå, handlar om den urvalsprocess som sker genom försäkringsbolagens arbete med att upptäcka och utreda misstänkta försäkringsbedrägerier och rättsväsendets hantering av de ärenden som polisanmäls.

SkiStars Bokslutskommuniké 2014-15

2015-10-06 07:45 CEST SkiStar AB

Dekorationer till Rosa Lördag 24 oktober!

2015-10-05 16:15 CEST NYSAM - Nyköping i samverkan

Be en bön för din inköpare eller köp ett inköpsverktyg

2015-10-05 14:42 CEST PromoSoft AB Kai Skauby i Thanke AS har helt ensam stått för årliga inköp på omkring 100 miljoner kroner. Företaget var så beroende av sin inköpare att chefen tog med honom i aftonbönen... Efter implementering av SOLO lager- och inköpsstyrning jobbar Skauby nu mer strategiskt och har fått mer tid till makro-styrning. Och beskydd från högre makter får han i fortsättningen be om själv.

2015-10-05 09:00 CEST BCA Vehicle Remarketing AB

Stadgar NYSAM - Nyköping i Samverkan

2015-10-02 13:57 CEST NYSAM - Nyköping i samverkan