Dokument

Inbjudan workshop mervärdesavgift

Inbjudan workshop mervärdesavgift

2016-06-23 14:29 CEST

Ägarstyrningsrapport 2016

Ägarstyrningsrapport 2016

2016-06-23 11:57 CEST

Nyhetsbrev FR2000 - Juni 2016

Nyhetsbrev FR2000 - Juni 2016

2016-06-22 14:22 CEST

FR2000 är ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö, brandskydd oc...

IT4IT frukostmöte

IT4IT frukostmöte

2016-06-22 11:30 CEST

IT4IT är en referensarkitektur från The Open Group, som beskriver en ny leveransmodell ...

Access Manager från Gate Security

Access Manager från Gate Security

2016-06-22 10:30 CEST

Remissammanställning miljö-, social- och arbetsrättsliga hänsyn vid upphandling

Remissammanställning miljö-, social- och arbetsrättsliga hänsyn vid upphandling

2016-06-22 09:18 CEST

Utkast till lagrådsremiss. Miljö-, social- och arbetsrättsliga hänsyn vid upphandling. ...

Svenskt Kvalitetsindex, SKI, om kategorin persontransport 2016

Svenskt Kvalitetsindex, SKI, om kategorin persontransport 2016

2016-06-20 13:41 CEST

I år är MTR Express för första gången med i Svenskt kvalitetsindex (SKI:s) stora mätnin...

Undersökning Novus juni 2016

Undersökning Novus juni 2016

2016-06-20 13:14 CEST