Dokument

GAS PÅ VÄG - Inbjudan och program

2015-01-29 10:29 CET BioFuel Region Gas på väg heter det seminarium vi håller i Sundsvall den 15 april 2015. Vad är det som gäller när gas ska transporteras på väg? Hur får vi ner kostnaderna för transporterna? Det är några av de frågor vi tar upp den här dagen. Här är inbjudan och program.

Bränslepriser, snitt per år 2009-2013

2015-01-22 14:00 CET Ynnor AB

TYA:s Trendindikator Rekrytering

2015-01-21 14:29 CET TYA - Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd Av de drygt 800 åkerier som besvarat TYA:s enkät om anställningsbehov uppger 24 procent att de ser behov av nyanställning inom den närmaste sexmånadersperioden. Det är samma siffra som motsvarande mätning för ett halvår sedan vilket visar att trenden håller i sig. Endast 8 procent bedömer att verksamheten behöver krympas och 50 procent tror inte att någon förändring kommer ske.

Livrädd för att halka!

2015-01-20 08:25 CET NTF - Rädsla för att halka begränsar vardagsrörligheten för var tredje äldre 65+. Enligt olycksstatistik från MSB skadas 20 000 fotgängare av fallolyckor på snö och is årligen. Många av dem som skadas är äldre 65+. I NTF:s undersökning uppger varannan att de vid minst ett tillfälle har ramlat omkull på snö eller is. Många så allvarligt att de har behövt uppsöka vårdcentral eller akutmottagning.

Produktblad DCL043

2015-01-20 08:00 CET DEWALT Sverige

Produktblad DCL060

2015-01-20 08:00 CET DEWALT Sverige

Färre trafikolyckor med ny kunskap om kurvor

2015-01-19 13:17 CET WSP Hittills har vägkurvor utformats utan hänsyn till nyckelfaktorer för stabilitet hos höga tunga bussar, lastbilar och lastbilssläp. Denna insikt diskuterades nyligen vid Heavy Vehicle Transport Technology symposiet i Argentina. Där presenterade Johan Granlund, vägexpert på WSP, nya forskningsresultat som visar att antalet halkolyckor liksom vältolyckor kan minskas med relativt enkla åtgärder.

Färre trafikolyckor med ny kunskap om kurvor

2015-01-19 13:15 CET WSP Hittills har vägkurvor utformats utan hänsyn till nyckelfaktorer för stabilitet hos höga tunga bussar, lastbilar och lastbilssläp. Denna insikt diskuterades nyligen vid Heavy Vehicle Transport Technology symposiet i Argentina. Där presenterade Johan Granlund, vägexpert på WSP, nya forskningsresultat som visar att antalet halkolyckor liksom vältolyckor kan minskas med relativt enkla åtgärder.

Quality Innovation of the year 2014
Infromationsträff 20 jan i Ransta

2015-01-16 08:04 CET Landstinget Västmanland