Dokument

Trafiksiffror augusti 2015 PDF

2015-09-04 08:00 CEST Norwegian

2015-09-03 09:00 CEST BCA Vehicle Remarketing AB

Underrättelse om uppsägning av förvaltningsdirektör

2015-09-02 15:43 CEST Landstinget i Uppsala län

STP Air-Con Cleaner - Produktblad

2015-09-02 15:38 CEST SEAB AB

Framkomlighet för linje 4 uppföljning ett år efter pilotprojektet

2015-09-02 09:00 CEST Miljöpartiet de Gröna i Stockholms stad Medelkörtiden har minskat ytterligare och i förhållande till året före pilotprojektet har den reducerats med drygt 9 %1. En jämförelse mellan de 10 % snabbaste och 10 % långsammaste bussarna visar att skillnaden successivt har minskat. Även fördelningen av resenärer i bussarna har blivit något jämnare.

150902 Linje 1 - Karta med åtgärder
150902 Resultatbilaga till rapport Framkomlighet för linje 4 uppföljning
2015-09-02 Program Klimatsmarta transporter i city

2015-09-01 15:51 CEST BioFuel Region

NTF:s cykelhjälmsmätning 2015

2015-08-28 08:29 CEST NTF NTF mäter årligen cykelhjälmsanvändningen i landet. Mätningen består av över 100 000 observationer från så gott som samtliga kommuner. Cykelhjälmsanvändingen varierar kraftigt beroende på var man bor. I Stockholm använder cirka sju av tio hjälm medans endast två av tio använder hjälm i Västmanland och Örebro län.

Motivering till vinnare i Örebroregionens hållbaraste förare

2015-08-26 14:00 CEST Region Örebro län