Kontaktpersoner

Jonas Davidsson
Elisabet Näslund
Ann-Charlotte Carlsson
Ewa-Britt Filipsson

Landsbygdscoach Turism & Affärsutveckling

Sebastian Forsén

WellTrips Delägare i WellTrips och arbetar med utveckling kring samtliga områden.

Robin Bäckström

WellTrips Grundare till WellTrips och jobbar aktivt med utveckling inom alla områden.

Sofia Gadelii

PeaceWorks Sweden

Niklas Ottosson