Kontaktpersoner

Stig Roser

Sweden Hotels Stig Roser är VD för Skara Stadshotell/Rosers Hotel & Event. Hotellet har varit i familjen Rosers ägo sedan tidigt 1970-tal. Hotellet är anslutet till Sweden Hotels sedan 2015.

Michael Zettergren
Ola Nilsson
Johan Borgstedt

STUA - utvecklar besöksnäringen! Ansvar för processtöd, produktutveckling & riktlinjer för företagens och destinationscoachernas samverkan i Destinationsutveckling Sörmland.

Pernilla Nordström
Alexander Andersson
Christopher Bailey
Karin Krook

Event Logic Johan har en lång bakgrund från medie- och kommunikationsbranschen, framförallt som konsult för större multinationella företag på både svensk/nordisk och global basis. Johan har studerat på Harvard Business School och IHM Business School.