Pressmeddelanden

Ny söktjänst sätter särskolorna i fokus

2015-09-01 08:15 CEST Gymnasium.se ​Nu finns en hemsida där personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga kan hitta information om skolor. Gymnasiesärskola.se är en söktjänst där man kan söka bland alla gymnasiesärskolor i landet. Sajten är inte bara en plats där elever och anhöriga kan hitta information om skolor, det är också en plattform för dem att prata med varandra och utbyta erfarenheter och tankar.

TCS study: 80% of companies gained revenues through investments to Internet of Things

2015-08-31 11:43 CEST Tata Consultancy Services TCS Companies at the forefront of the drive for innovation through IoT have seen the biggest benefits from their investments. The top eight percent of respondents, based on ROI, report a staggering 64% average revenue gain in 2014 as a direct result of these investments.

TCS study: 80% of companies gained revenues through investments to Internet of Things

2015-08-31 11:43 CEST Tata Consultancy Services TCS Companies at the forefront of the drive for innovation through IoT have seen the biggest benefits from their investments. The top eight percent of respondents, based on ROI, report a staggering 64% average revenue gain in 2014 as a direct result of these investments.

Ny undersökning från Demoskop: Företagens position i Sverige internationellt stark

2015-08-31 08:39 CEST Demoskop AB I en internationell jämförelse har svenskar en ovanligt positiv syn på företag. Tillit och tradition är ett par av förklaringarna, men ett opinionsmässigt gott företagsklimat kräver fortsatt underhåll.

2015-08-31 08:15 CEST Event in Skåne Kiviks marknad är ett klassiskt skånskt evenemang. Kiviks marknad 2015 omsatte 32,9 miljoner kronor, och besökare och knallar skapade tillsammans 47 000 gästnätter i Skåne. Och besökarna är trogna; i genomsnitt har de besökt Kiviks marknad 15,8 gånger. Allt detta framgår av en turismekonomisk utvärdering som gjorts på uppdrag av Event in Skåne AB.

2015-08-28 09:17 CEST Transportföretagen TransportIndikatorn sjunker med 6 enheter under andra kvartalet 2015 och landar på 7. Bristande förtroende för regeringens politik är en av orsakerna.

DN/Ipsos väljarbarometer augusti: Stora skillnader mellan mäns och kvinnors partisympatier

2015-08-28 08:26 CEST Ipsos Sweden DN/Ipsos väljarbarometer genomförd 14-24 augusti bekräftar Sverigedemokraternas starka utveckling i opinionen, som också synts i flera andra mätningar genomförda efter sommaren. Stödet för Sverigedemokraterna skattas till 17,8 procent, den högsta siffran hittills för partiet i Ipsos mätningar.

Nästan lika många fritidshus till salu i dag som innan sommaren – kanske köpläge inför nästa sommar!

2015-08-27 09:28 CEST Bovision AB

TCS-undersökning: 80 % av företagen ökade sina intäkter genom investeringar i Internet of Things

2015-08-27 09:00 CEST Tata Consultancy Services TCS Företag i framkant kring innovation genom IoT har upplevt de största fördelarna med sina investeringar. De främsta 8 % av undersökningsdeltagarna rapporterade hisnande 64 % genomsnittlig intäktsökning under 2014 som ett direkt resultat av dessa investeringar, baserade på ROI från IoT.

Ny bok slår hål på fantasier om ledarskap

2015-08-27 08:50 CEST Studentlitteratur Det finns ett stort glapp mellan populära ledarskapsideal och den mer komplexa praktiken. Det menar forskarna bakom När ledarskapet krackelerar som i boken skildrar ledarskapsförsök i praktiken och identifierar fallgropar för gott ledarskap.