Bilder

Klippan logotyp

2014-04-16 09:33 CEST Riksförbundet FUB Klippan en del av FUB där FUB:s medlemmar med utvecklingsstörning själva driver sina egna frågor.

SSI Schäfer är åttonde året i rad som världsledande inom materialhantering

2014-04-15 14:41 CEST SSI Schäfer System International AB

Ökat intresse för automation på grund av e-handeln kan innebära ytterligare tillväxt under de kommande åren

2014-04-15 14:41 CEST SSI Schäfer System International AB

Gruppbild - personal

2014-04-15 13:49 CEST Maskrosbarn

Läger - samtal

2014-04-15 11:36 CEST Maskrosbarn

Föreläsning - Jessika Arvik

2014-04-15 11:30 CEST Maskrosbarn Jessika Arvik från föreläsning vid FoU-konferensen i Kalmar augusti 2013

Maskrosbarns grundare Therése Eriksson och Denise Madsen

2014-04-15 11:21 CEST Maskrosbarn

Läger - kram vid strand

2014-04-15 11:19 CEST Maskrosbarn Från stranden vid lägergården i Sörfjärden.

Skogsråvaror och Biomassa

2014-04-10 14:53 CEST Formas - Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande Fotograf: Catalby, Mostphotos

Erik Hedén under prisutdelningen 2014

2014-04-10 13:40 CEST Sustainable Brand Insight