Bilder

Moa Andersson, verksamhetsledare Boinstitutet

Moa Andersson, verksamhetsledare Boinstitutet

2017-02-23 15:44 CET

Moa Andersson, verksamhetsledare Boinstitutet

Sarah Lindberg

Sarah Lindberg

2017-02-23 15:00 CET

Fredrik Eiserman

Fredrik Eiserman

2017-02-23 15:00 CET

Anders Svensson

Anders Svensson

2017-02-23 15:00 CET

Ått Padtum Söderström

Ått Padtum Söderström

2017-02-23 15:00 CET

Analys av bostadsrättsföreningar

Analys av bostadsrättsföreningar

2017-02-23 07:17 CET

Bortom IT. Om hälsa i en digital tid.

Bortom IT. Om hälsa i en digital tid.

2017-02-22 17:09 CET

Digitalisering har stor potential att effektivisera vården och förbättra vår hälsa. Om vi låter den. I den här rapporten pekar vi ut en rad betydelsefulla hinder som bromsar eller omöjliggör utveckling, liksom förslag på åtgärder som behöver vidtas för att vi ska kunna komma vidare.

Preemspåret

Preemspåret

2017-02-21 13:00 CET