Bilder

Jordfallsbron

2014-10-02 09:19 CEST Sweco Göteborgs stads stadsbyggnadskontor har gett Sweco i uppdrag att ta fram en förstudie för hur yttre skyddsportar kan utformas för att skydda Göteborg mot översvämningar. Portarna ska byggas i Göta älv, en uppströms vid Jordfallsbron och en nedströms vid Älvsborgsbron.

Älvsborgsbron

2014-10-02 09:19 CEST Sweco Göteborgs stads stadsbyggnadskontor har gett Sweco i uppdrag att ta fram en förstudie för hur yttre skyddsportar kan utformas för att skydda Göteborg mot översvämningar. Portarna ska byggas i Göta älv, en uppströms vid Jordfallsbron och en nedströms vid Älvsborgsbron.

HSB brf Alfa i Johanneberg

2014-10-01 14:21 CEST HSB Göteborg

Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen

2014-10-01 12:54 CEST Hyresgästföreningen Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen

Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen

2014-10-01 12:53 CEST Hyresgästföreningen Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen

Nyföretagandet de tre första kvartalen 2014

2014-10-01 12:00 CEST Visma Under årets tre första kvartal har registreringen av nya företag i landet ökat i 12 av de 21 länen. Storstäderna är motorn i utvecklingen.

Ökad livskvalitet att vara småföretagare

2014-10-01 07:40 CEST Visma Andelen småföretagare som upplever att deras livskvalitet förbättrats sedan de blev företagare har ökat under senare år, visar Fria Företagares och Vismas undersökningar.

Klätterservice på Läppstiftet i Göteborg

2014-09-30 15:53 CEST Klätterservice i Norden AB Underhållsarbeten på Läppstiftet i Göteborg utförs i månadsskiftet sept-okt 2014.

Klätterservice på Läppstiftet i Göteborg

2014-09-30 15:51 CEST Klätterservice i Norden AB Underhållsarbeten på Läppstiftet i Göteborg utförs i månadsskiftet sept-okt 2014.

Cecilia Malmström, presschef Bemanningsföretagen

2014-09-30 12:48 CEST Bemanningsföretagen