Pressmeddelanden

Centerpartiet presenterar 20 förslag för en förbättrad integration

2015-01-30 11:15 CET Centerpartiet Sveriges bristfälliga mottagande av människor som sökt sig hit från krig och förföljelse har utvecklats till en av de verkligt stora samhällsutmaningarna. Det behövs nu tydliga lösningar som gör mottagandet mycket bättre. Därför presenterar Centerpartiet i dag, i samband med partiets kommundagar, rapporten ”Närodlad integration – bättre flyktingmottagande i hela landet”.

Våldtäkt - inbjudan till debattkväll

2015-01-30 10:50 CET Stiftelsen Tryggare Sverige ​År 2014 anmäldes ca 20 000 sexualbrott i Sverige. Av dessa rubricerades drygt 6 600 som våldtäkt. Enligt Brottsförebyggande rådets uppgifter sker det ca 36 000 våldtäkter om året. Det är över 100 våldtäkter om dagen. Hela 98 procent av de som misstänks för sexualbrott är män, medan hela 96 procent av de som utsätts är kvinnor.

Anders Selvehed tillbaka som VD för CareerBuilder i Norden

2015-01-30 09:44 CET CareerBuilder.se CareerBuilder inleder 2015 med att presentera Anders Selvehed som ny VD för CareerBuilder i Norden. CareerBuilder fortsätter sin expansion och lanserar nu ett antal SaaS-lösningar för HR och rekrytering på den europeiska marknaden och i och med denna satsning är Anders tillbaka som VD för den nordiska marknaden.

2015-01-30 09:25 CET Regionförbundet i Kalmar län ​På torsdagen fattades beslut om att stödja en förstudie om förutsättningarna att höja hastigheten för tåg sträckan Kalmar-Alvesta. Studien ska vara klar senast första september 2015. Kostnaden för att genomföra studien är bedömd till 250 000 kr.

Hur stor bostad får du för tre miljoner  i Stockholm, Göteborg och Malmö?

2015-01-30 08:00 CET Bovision AB

Religiösa ledare kräver ökat stöd från regeringen – manifestationer över hela landet

2015-01-30 07:37 CET Sveriges kristna råd I helgen kommer ett uttalande från Sveriges interreligiösa råd att läsas upp i samband med bön eller gudstjänst i moskéer, synagogor, kyrkor och andra heliga rum över hela landet. Samtidigt kräver idag företrädare från åtta religioner på Aftonbladet debatt att regeringen ska öka stödet till trossamfundens interreligiösa arbete..

Nyexaminerade akademiker efterlyser mer förberedelser inför arbetslivet

2015-01-30 06:07 CET Naturvetarna En ny rapport visar att hela 28 procent av högskoleutbildade naturvetare inte skulle välja om sin utbildning, främst för att den inte förberedde dem för arbetslivet. Det kan leda till att det blir svårare att få ett kvalificerat och relevant jobb i förhållande till utbildningen. Fackförbundet Naturvetarna vill därför att högskolorna fokuserar på bättre förberedelser inför arbetslivet.

10 miljoner kronor till ung och fri kultur i Västra Götaland

2015-01-29 15:58 CET Västra Götalandsregionens kultursekretariat Sedan årsskiftet styr M, MP, FP, C och KD i Västra Götalandsregionens kulturnämnd. Idag beslutade nämnden om en uppdaterad budget för kulturen 2015. Den stora nyheten är 10 miljoner kronor extra till kultur för barn och unga, samt det fria kulturlivet.

2015-01-29 12:22 CET MasterCard Att då och då skämma bort sig själv med en present värdesätts av svenskarna och hela 94 procent unnar sig något minst en gång om året, enligt MasterCard Treat Index. Bäst på att unna sig är männen som spenderar mest pengar på sig själva och dessutom har minst samvetskval efter köpet.