Pressmeddelanden

Avanza, Sveriges i särklass bästa aktiemäklare enligt kunderna!

2018-03-20 12:23 CET
Analysinstitutet Nordic Bench har nyligen avslutat en omfattande och helt oberoende stu...

Samsung Pay till Danske Bank

Samsung Pay till Danske Bank

2018-03-20 09:01 CET
Nu kan alla Danske Banks kunder i Sverige betala i butik med sin Samsungmobil eller sma...

Positiv utveckling av idrottsevenemang till Uppsala

Positiv utveckling av idrottsevenemang till Uppsala

2018-03-20 08:05 CET
Antalet idrottsarrangemang i Uppsala ökar. Det visar de siffror som Uppsala Convention ...

Socialstyrelsen räknar fel vid åldersbedömningar av asylsökande

2018-03-20 08:00 CET
Socialstyrelsen räknar fel vid åldersbedömningar av asylsökande. – De drar fel slutsat...

Svenskarnas optimism för nanoteknik har svalnat

Svenskarnas optimism för nanoteknik har svalnat

2018-03-20 07:54 CET
Med nanoteknik kan man på molekylnivå designa nya material med helt nya egenskaper än t...

Sveriges vattenflöden har kartlagts – lättare se effekter av föroreningar och översvämningar

2018-03-20 06:05 CET
Lantmäteriet och SMHI har tillsammans kartlagt svenska sjöar och vattendrag. Resultatet...

Järnvägstunnel i Lunds innerstad kan ge 200 000 kvm byggbar yta

Järnvägstunnel i Lunds innerstad kan ge 200 000 kvm byggbar yta

2018-03-19 14:33 CET
Lund planerar inom de kommande åren tillskott av nya bostäder samt byggandet av en helt...

Nordic Business Travel Awards 2018

Nordic Business Travel Awards 2018

2018-03-19 13:45 CET
The best of the best in business travel were recognised in Helsinki last week with the ...