Bilder

Vägning av småfläckig rödhajshane

2014-07-30 12:13 CEST Havets Hus i Lysekil AB Vägning i samband med märkningen av småfläckig rödhaj inför hajsläppet den 4 augusti. Sedan 2002 har vi tillsammans med Havsfiskelaboratoriet SLU återplanterat cirka 60 akvarieuppfödda hajar i Gullmarsfjorden. Genom att sätta ut märkta hajar i det fria hoppas vi kunna bidra till att öka kunskapen om småfläckiga rödhajars levnadsvanor och att antalet hajar ökar i vårt område.

Romska flickan Settela Steinbach

2014-07-30 11:44 CEST Forum för levande historia Settela Steinbach från Holland deporterades till Auschwitz och dödades under "Zigenarnatten" 2-3 augusti 1944 tillsammans med sin mamma och sina nio bröder och systrar. Foto: Yad Vashem. OBS! Bildkvaliteten är undermålig och finns tyvärr inte i högre upplösning.

Zigenaravdelningen i Auschwitz-Birkenau

2014-07-30 11:44 CEST Forum för levande historia Detta är den enda kända bilden inifrån en av barackerna i "Zigenaravdelningen" i förintelselägret Auschwitz-Birkenau. Kläderna spreds ut på golvet för att torka under natten. Foto: Bundesarchives Koblenz. OBS! Bildkvaliteten är undermålig och finns tyvärr inte i högre upplösning.

Märkning av småfläckig rödhaj

2014-07-30 08:59 CEST Havets Hus i Lysekil AB Småfläckig rödhaj är en svensk hajart som minskat drastiskt. I dagsläget är det är helt förbjudet att fånga och landa småfläckig rödhaj i svenska vatten men det är viktigt att fiskare som får upp den fortsätter att rapportera. Genom att sätta ut märkta hajar i det fria hoppas vi kunna bidra till att öka kunskapen om småfläckiga rödhajars levnadsvanor och att antalet hajar ökar i vårt område.

Småfläckig rödhaj

2014-07-25 12:07 CEST Havets Hus i Lysekil AB Havets Hus engagerar sig starkt för att bevara Småfläckig rödhaj. ​Sedan 2002 har vi tillsammans med Havsfiskelaboratoriet SLU återplanterat över 60 akvarieuppfödda hajar i Gullmarsfjorden. Genom att sätta ut märkta hajar i det fria hoppas vi kunna bidra till att öka kunskapen om småfläckiga rödhajars levnadsvanor och att antalet hajar ökar i vårt område. .

Paeonia wendelboi

2014-07-14 08:00 CEST Göteborgs botaniska trädgård

Per Wendelbo 1979

2014-07-14 08:00 CEST Göteborgs botaniska trädgård Foto: Magnus Neuendorf

Häggviks Gymnasium

2014-07-07 14:06 CEST Utvecklingspedagogik Sverige AB Häggviks Gymnasium är en fristående gymnasie- och gymnasiesärskola. Inom gymnasiesärskolan erbjuder vi nationella och individuella program. Gymnasieskolan vänder sig till elever som är diagnosticerade inom autismspektrum, och vi erbjuder det nationella estetiska programmet samt introduktionsprogrammet individuellt alternativ. I anslutning till skoldagen erbjuds korttidstillsyn (fritids).

Ami Skånberg Dahlstedt

2014-07-01 08:00 CEST Göteborgs botaniska trädgård Fotograf: Palle Dahlstedt

Tanabata

2014-07-01 08:00 CEST Göteborgs botaniska trädgård Önskningar i bambun. Foto: Palle Dahlstedt