Bilder

Modell från Future City 2014

2015-01-28 10:47 CET Future City Bild från Sandeplanskolans modell 2014

Knaggrocka (Raja clavata)

2015-01-28 09:45 CET Havets Hus i Lysekil AB

Skolutveckling i praktiken

2015-01-28 09:05 CET Specialpedagogiska skolmyndigheten Omslag till den skrift vi tagit fram för att inspirera skolor att pröva nya vägar och arbetssätt för att utveckla sitt arbetssätt. Skriften berättar om några skolor som genom utvecklingsprojekt utvecklat sin verksamhet. Skriften vänder sig till alla inom skolväsendet, från förskola till vuxenutbildning som är intresserade av att utveckla verksamheten för barn och elever med funktionsnedsättning.

Annika Estassy Lovén, chef

2015-01-27 15:22 CET Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm Pressbild på Annika Estassy Lovén. Chef på Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm.

Annika Estassy Lovén, chef

2015-01-27 14:33 CET Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm Pressbild på Annika Estassy Lovén, chef på Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm. Talesperson kring läsfrämjande.

Sara Kristensson, kommunikationschef

2015-01-27 14:31 CET Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm Pressbild på Sara Kristensson.

Modell från tävlande lag 2014 - högupplöst

2015-01-26 15:13 CET Future City En av tävlingsuppgifterna är att bygga en modell av sin framtidsstad. Här är Sandeplansskolans modell från 2014.

Modell från tävlande lag 2014

2015-01-26 14:31 CET Future City Ett moment i tävlingen är att bygga en modell av sin framtidsstad. Här ser du ett exempel, Sandeplanskolans modell från 2014.

Pershagenskolan - vinnare Future City 2013/2014

2015-01-26 13:47 CET Future City

In Your Face 3

2015-01-22 11:52 CET Mångkulturellt centrum In Your Face på MKC http://mkcentrum.se/2015/01/in-your-face/