Bilder

Japan 2014 i Botaniska trädgården

2014-04-24 14:05 CEST Göteborgs botaniska trädgård Tack vare en donation 2014 till minne av Nanne Dreijer, förmedlad av vår vänförening, har Botaniska trädgården kunnat tillföra vår fina Japandal ytterligare en attraktion för besökaren. Det är en plats för symbolisk rening, en tsukubai, vanligen placerad strax innanför entrén till japanska teträdgårdar.

Ångbogserbåten Primus i Sundsvall tilldelas 100 000

2014-04-24 09:00 CEST Sjöhistoriska museet Sjöhistoriska museet fördelar årligen 1 miljon kronor till bevarande av kulturhistoriskt värdefulla fartyg. I år tilldelas ångbogserbåten Primus i Sundsvall 100 000 kronor i stöd för arbeten i samband med ett ångpannebyte som ingår i ett flerårigt projekt att bevara fartyget och driftsätta det.

Kvartsita i Fiskebäckskil tilldelas 250 000 kronor

2014-04-24 09:00 CEST Sjöhistoriska museet Sjöhistoriska museet fördelar årligen 1 miljon kronor till bevarande av kulturhistoriskt värdefulla fartyg. Skonaren Kvartsita i Fiskebäckskil tilldelas 250 000 för skrovreparationer.

Bogserbåten Herkules i Göteborg tilldelas 150 000 kr

2014-04-24 09:00 CEST Sjöhistoriska museet Sjöhistoriska museet fördelar årligen 1 miljon kronor till bevarande av kulturhistoriskt värdefulla fartyg. I år tilldelas bogserbåten Herkules i Göteborg 150 000 kronor för byte av hjärtstocken.

Ångfartyget Trafik i Hjo tilldelas 250 000 kronor

2014-04-24 09:00 CEST Sjöhistoriska museet Sjöhistoriska museet fördelar årligen 1 miljon kronor till bevarande av kulturhistoriskt värdefulla fartyg. I år tilldelas ångfartyget Trafik i Hjo 250 000 kronor för renovering av däcket.

Sarpen i Simrishamn tilldelas 250 000 kronor

2014-04-24 09:00 CEST Sjöhistoriska museet Sjöhistoriska museet fördelar årligen 1 miljon kronor till bevarande av kulturhistoriskt värdefulla fartyg. I år tilldelas scoutfartyget Sarpen i Simrishamn 250 000 kronor för skrovreparationer.

Suzana Dereban, Manager Business Strategies, SKF

2014-04-16 15:33 CEST GU School of Executive Education AB

Näringsminister Annie Lööf.

2014-04-11 13:30 CEST Nässjö Näringsliv AB Näringsministern får säkert goda råd av Lennart "Aktiestinsen" Israelsson vid kompetensseminariet i Nässjö måndag den 14 april.

Förskolebarn i Mali

2014-04-11 06:00 CEST Barnfonden

Förskolebarn i Mali

2014-04-11 06:00 CEST Barnfonden