Bilder

Salong Betong och Maskrosbarn

2014-04-17 08:44 CEST Maskrosbarn

Gruppbild - personal

2014-04-15 13:49 CEST Maskrosbarn

Läger - samtal

2014-04-15 11:36 CEST Maskrosbarn

Föreläsning - Jessika Arvik

2014-04-15 11:30 CEST Maskrosbarn Jessika Arvik från föreläsning vid FoU-konferensen i Kalmar augusti 2013

Maskrosbarns grundare Therése Eriksson och Denise Madsen

2014-04-15 11:21 CEST Maskrosbarn

Läger - kram vid strand

2014-04-15 11:19 CEST Maskrosbarn Från stranden vid lägergården i Sörfjärden.

Caroline Thunved

2014-04-10 19:59 CEST Scouterna Scouternas kommunikationschef Caroline Thunved

Martin Björgell

2014-04-10 19:58 CEST Scouterna Scouternas ordförande Martin Björgell

Josefine Larsson

2014-04-10 19:55 CEST Scouterna Scouternas ordförande Josefine Larsson

RAU gruppbild

2014-04-06 21:44 CEST RAU - Rektorsakademien Utveckling AB Rektorsakademien Utveckling är en generator för idéer och utvecklingsprojekt med syfte att modernisera skolan, för ökad kreativitet och ökat lärande. Vi vill vara en vitamininjektion och stimulera till förändring och innovation, tillsammans med våra samarbetspartners. Vårt arbete föds ur en drivkraft att göra saker som konstruktivt bidrar med något nytt. Vi är många som vill mer.