Bilder

Allmän kurs, Scouternas folkhögskola

2015-01-16 15:30 CET Scouterna

Foto för fri användning på Pernilla Garmy.

2015-01-16 14:08 CET Högskolan Kristianstad För att förebygga skolungdomars psykiska ohälsa pågår en utvärdering av det skolbaserade preventionsprogrammet DISA. För detta arbete prisas nu doktoranden Pernilla Garmy av Drottning Silvia för andra gången. Foto för fri användning. Fotograf: Leila Rudelius/Högskolan Kristianstad

Aida Hadzialic mottog Scouternas verktyg för ett öppnare samhälle

2014-12-17 15:24 CET Scouterna Scouterna vill ta ett ökat ansvar för mångfald, och har inom det normkritiska och antirasistiska projektet Värsta fördomen tagit fram verktyg för att skapa ett öppnare samhälle. I december 2014 överlämnade man ett mångfaldspaket till gymnasie- och kunskapslyfts­minister Aida Hadzialic, som belyste vikten av Scouternas arbete.

Rebel Summer Camp 2014
Scouternas vänner gör det möjligt för fler barn och unga få uppleva scouting

2014-12-08 08:00 CET Scouterna Foto från Scouternas Vildaläger i Kragenäs sommaren 2014.

Sandra Ehne och Bernice Glimberg

2014-12-04 08:00 CET Scouterna I arbetet med boken "Göra skillnad" har Sandra och fotografen Bernice Glimberg rest runt i Burundi, Rwanda och Sverige för att träffa samhällsförändrare.

Scouternas ordförande Inger Ekvall och Gustaf Haag

2014-11-23 14:45 CET Scouterna På Demokratijamboree 2014 valdes Inger Ekvall och Gustaf Haag till ordförande i Scouternas styrelse.

Trygga Möten

2014-11-20 16:08 CET Scouterna Scouterna, världens största ungdomsrörelse, vill att alla verksamheter för barn och unga ska vara fria från övergrepp i alla former. Därför har Scouterna tagit fram ledarutbildningen Trygga Möten. Genom den utbildas scoutledare, idrottsledare och andra barn- och ungdomsledare i hur man skapar en trygg miljö och hur man bör agera om man tror att någon far illa.

Demokratijamboree

2014-11-18 16:32 CET Scouterna Påverkanstorg är en metod som Scouterna har utvecklat, anpassat för beslut i stora grupper. Att arbeta med påverkanstorg innebär att vi skapar en arena där alla kan komma till tals. Metoden främjar jämställdhet, något som mätningar från tidigare stämmor och årsmöten tydligt visat.