Bilder

Christine Grahn, Policychef Norden Facebook

2015-05-05 09:23 CEST Surfa Lugnt

International Noise Awareness Day - Loud rock concert

2015-04-27 13:00 CEST Honeywell Safety Products

Föreningstorg på Järfällafestivalen

2015-04-24 08:00 CEST Järfälla kommun Foto: Rosie Alm

Petra Elio Serti, Kompassrosen-stipendiat 2015

2015-04-23 16:30 CEST Scouterna Petra Elio Serti är engagerad i Angeredsutmaningen, där ungdomar möter näringsliv i syfte att skapa sitt eget nätverk och känna en meningsfullhet med skolan – som ett medel att ta sig fram. Hon tilldelas Kompassrosen för offentlig sektor och tar emot ett stipendium på 250 000 kronor.

Anas Hsissen, Kompassrosen-stipendiat 2015

2015-04-23 16:30 CEST Scouterna Anas Hsissen är grundare till och driver ett bemanningsföretag med fokus på personer som på grund av namn, härkomst, hudfärg, bostadsadress eller utbildning kan ha svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden. Han tilldelas Kompassrosen för närlingslivssektorn och tar emot ett stipendium på 250 000 kronor.

Petra Elio Serti, Kompassrosen-stipendiat 2015

2015-04-23 16:30 CEST Scouterna Petra Elio Serti är engagerad i Angeredsutmaningen, där ungdomar möter näringsliv i syfte att skapa sitt eget nätverk och känna en meningsfullhet med skolan – som ett medel att ta sig fram. Hon tilldelas Kompassrosen för offentlig sektor och tar emot ett stipendium på 250 000 kronor.

Emma Arnesson, Kompassrosen-stipendiat 2015

2015-04-23 16:30 CEST Scouterna Emma Arnesson är eldsjälen bakom integrationsprojektet Hej främling! som hjälper asylsökande och nyanlända flyktingar till fysiskt och mentalt välmående. Hon tilldelas Kompassrosen för ideell sektor och tar emot ett stipendium på 250 000 kronor.

Anas Hsissen, Kompassrosen-stipendiat 2015

2015-04-23 16:30 CEST Scouterna Anas Hsissen är grundare till och driver ett bemanningsföretag med fokus på personer som på grund av namn, härkomst, hudfärg, bostadsadress eller utbildning kan ha svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden. Han tilldelas Kompassrosen för närlingslivssektorn och tar emot ett stipendium på 250 000 kronor.

Emma Arnesson, Kompassrosen-stipendiat 2015

2015-04-23 16:30 CEST Scouterna Emma Arnesson är eldsjälen bakom integrationsprojektet Hej främling! som hjälper asylsökande och nyanlända flyktingar till fysiskt och mentalt välmående. Hon tilldelas Kompassrosen för ideell sektor och tar emot ett stipendium på 250 000 kronor.

Framsida bild

2015-04-21 14:56 CEST Kompetensteamet Stockholm AB Till press