Bilder

Scouternas ordförande Inger Ekvall och Gustaf Haag

2014-11-23 14:45 CET Scouterna På Demokratijamboree 2014 valdes Inger Ekvall och Gustaf Haag till ordförande i Scouternas styrelse.

Trygga Möten

2014-11-20 16:08 CET Scouterna Scouterna, världens största ungdomsrörelse, vill att alla verksamheter för barn och unga ska vara fria från övergrepp i alla former. Därför har Scouterna tagit fram ledarutbildningen Trygga Möten. Genom den utbildas scoutledare, idrottsledare och andra barn- och ungdomsledare i hur man skapar en trygg miljö och hur man bör agera om man tror att någon far illa.

Demokratijamboree

2014-11-18 16:32 CET Scouterna Påverkanstorg är en metod som Scouterna har utvecklat, anpassat för beslut i stora grupper. Att arbeta med påverkanstorg innebär att vi skapar en arena där alla kan komma till tals. Metoden främjar jämställdhet, något som mätningar från tidigare stämmor och årsmöten tydligt visat.

Påverkanstorg Demokratijamboree

2014-11-18 16:29 CET Scouterna Påverkanstorg är en metod som Scouterna har utvecklat, anpassat för beslut i stora grupper. Att arbeta med påverkanstorg innebär att vi skapar en arena där alla kan komma till tals. Metoden främjar jämställdhet, något som mätningar från tidigare stämmor och årsmöten tydligt visat.

Samarbetspartners

2014-11-18 12:54 CET Högskolan Kristianstad Konferensen "Appearance matters" den 9 och 10 december planeras i samarbete mellan University of the West of England, Högskolan Kristianstad och Folkuniversitetet. Från vänster: Åsa Bringsén, Högskolan Kristianstads rektor Sanimir Resic, Martin Persson och Maria Skoglund, distriktschef för Folkuniversitetet i Kristianstad.

 ”Wefie”

2014-11-18 12:54 CET Högskolan Kristianstad Bild: Ann-Christin Sollerhed, lektor i idrott och hälsa, och Åsa Bringsén, lektor i folkhälsovetenskap vid Högskolan Kristianstad, tar sin första ”wefie” med mobilkameran. Foto för fri användning. @Högskolan Kristianstad

Maria Alsander, Volontärbyråns verksamhetsledare

2014-11-14 14:08 CET Volontärbyrån

Maria Alsander, Volontärbyråns verksamhetsledare

2014-11-14 14:04 CET Volontärbyrån

Maria Alsander, Volontärbyråns verksamhetsledare

2014-11-12 15:56 CET Volontärbyrån Maria Alsander, Volontärbyråns verksamhetsledare

Magdalena Jennstål, insamlingsansvarig Scouterna

2014-11-12 09:22 CET Scouterna