Nyheter

Så kan du motverka kränkningar

2015-01-21 15:25 CET Skolverket Inget barn ska behöva ligga sömnlöst över den kommande skoldagen. Du som jobbar i skolan är viktig för att alla elever ska känna sig trygga. Ta del av vårt nya stödmaterial och få kunskap och bli inspirerad i arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

2015-01-21 11:17 CET Volontärbyrån Volontärbyrån är en av tolv partners i Reveal 2. Syfte med Reveal 2 är att bredda projektet geografiskt genom att inkludera nya länder och nya språk och genom nya ämnen och specifika kurser för volontärsamordnare och volontärer i den ideella sektorn.

Krav på snabbare stöd till elever

2015-01-20 10:18 CET Skolverket Det är viktigt att tidigt fånga upp elever som riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås samtidigt som lärare får mer tid till undervisning. Titta på Skolverkets informationsfilm och lär dig mer om stöd och särskilt stöd och vilka krav som finns.

Skola satsar på lärarstudenter

2015-01-19 08:00 CET RAU - Rektorsakademien Utveckling AB Östra Grundskolan i Huddinge är första enskilda skolan att ansluta sig till Rebel Learners, ett initiativ för att stärka lärarstudenter genom en kompletterande utbildning. Hittills har åtta huvudmän anslutit sig men nu går den första enskilda skolan med.

Satsa på studie- och yrkesvägledning

2015-01-15 10:00 CET Skolverket Att gå färdigt gymnasieskolan har stor betydelse för hur väl unga lyckas etablera sig på arbetsmarknaden. En väg att minska avhopp och felval är att satsa på bra studie- och yrkesvägledning.

Konferens den 30 januari 2015:  HVB med kvalitet

2015-01-07 15:46 CET Magelungen Utveckling AB En halvdagskonferens kring kvalitet och HVB med underrubriken: Hur ska vi undvika ett framtida behov av vanvårdsutredningar. medverkande Göran Johansson, utredare Marie Sallnäs, professor Shanti Ingeström, utredare Barnombudsman Sofia Rapp-Johansson, författare,

Engagemanget ökar inför jul

2014-12-22 06:38 CET Volontärbyrån Intresset för att engagera sig ideellt visar inga tecken på att minska, och särskilt märks det månaderna före jul. Då ökar antalet intresseanmälningar till de ideella uppdrag som Volontärbyrån förmedlar, och många hör av sig via mejl och telefon för att få tips på organisationer som behöver frivilliga under julhelgerna.

Inspiratören som sa ifrån

2014-12-17 16:16 CET Utbildningsförvaltningen Stockholms stad Redan under studietiden bestämde sig Åsa Sebelius för att arbeta med flerspråkiga elever. Idag undervisar hon Grimstaskolans nyanlända elever samtidigt som hon utbildar kollegor på flera skolor i språkutvecklande arbetssätt. – Jag är lärare för att jag tycker om människor, säger hon.

"Varannan svensk engagerar sig ideellt - värna om frivilligheten"

2014-12-16 10:33 CET Volontärbyrån Inför jul ökar det ideella engagemanget. Men det gör inte sig självt. I dag står många hinder i vägen. Sjukskrivna och arbetslösa kan exempelvis förlora sin ersättning om de fortsätter sitt föreningsengagemang. Nu uppmanar Göran Pettersson och Maria Alsander i en debattartikel i Nyheter24 regeringen att värna den svenska modellen för frivillighet och undanröja hinder för det ideella engagemanget.

Rörd Modiano hyllad av Rinkebyelever

2014-12-12 16:47 CET Utbildningsförvaltningen Stockholms stad Det var en rörd och glad Nobelpristagare i litteratur som hyllades med ett stämningsfullt luciatåg från Askebyskolan. Lite senare välkomnades han på flera olika språk av en klass åtta i Rinkebyskolan som fortsatte med presentationer av författaren och hans verk.