Nyheter

---- News Flash: RAU & Värdegrunden ----

2014-09-15 10:31 CEST RAU - Rektorsakademien Utveckling AB Med anledning av valutgången känns det viktigare än någonsin att skolfrågan utvecklas till att handla om väsentligheter. Därför kommer RAU att uteslutande, i varje enskilt projekt, fokusera ännu starkare på värdegrundens grundläggande betydelse för skolans uppdrag.

Läraren som blev coach och bestämde sig för att boosta skolans utveckling.

2014-09-14 16:25 CEST ICF International Coach Federation Martin Richards är läraren som blev coach och nu verkar för att utveckla den svenska skolan. Gamla modeller med piskor och morötter är ineffektiva i ett modernt skolsystem och med självständiga människor säger han, vi måste hitta nya vägar att möta utmaningarna. Nu arbetar han med att lära ut coachande metoder och tankesätt till både lärare och elever.

Upplands-Bro lågt rankad som skolkommun

2014-09-04 17:10 CEST Upplands-Bro kommun Lärarförbundet utser varje år Sveriges bästa skolkommun. Rankingen utgår från 14 olika faktorer som vägs samman. Upplands-Bro kommun är i årets ranking på plats 284 vilket är en försämring.

Humana växer i Norge

2014-09-01 11:45 CEST Humana Humana förvärvar Frösundas norska verksamheter TUA och Tiltaksgruppen. Humana är idag ledande i Sverige med en omfattande verksamhet inom individ- och familjeomsorgen där en komplett vårdfläta kan erbjudas oavsett behov. Sedan januari 2014 finns Humana i Norge genom samgåendet med INOM. Genom förvärvet av TUA och Tiltaksgruppen kan Humana erbjuda fler barn i Norge en god och professionell vård.

Volontärbyrån fyller 12 år och firar med ny bok - Att leda frivilliga i föreningslivet

2014-09-01 07:00 CEST Volontärbyrån Volontärbyrån är en ideell verksamhet som hjälper människor och föreningar att hitta varandra. I dag den första september fyller Volontärbyrån tolv år och firar genom att lansera en nya handbok, Att leda frivilliga i föreningslivet. Boken riktar sig till alla ideella organisationer som vill få stöd och inspiration i arbetet med frivilliga.

Månadsbrev Augusti 2014 Magelungen

2014-08-29 13:47 CEST Magelungen Utveckling AB Välkomna till en ny termin både gamla kollegor och alla ni som just börjat på Magelungen! Sommaren har ju på många sätt varit fantastisk och nu hoppas vi att alla med liv och lust tycker att det är litet härligt att hösten är på G!

Järva Unga - satsning på vård för unga i utsatt område

2014-08-29 11:25 CEST Praktikertjänst För att förbättra vården för ungdomar som har problem med psykisk ohälsa eller drogberoende startades projektet Järva Unga, som presenterades under onsdagen den 27 augusti. Mottagningen Järva Unga ska hjälpa ungdomar mellan 16 och 25 år och öka tillgängligheten för barn- och ungdomspsykiatrin i området.

Barnombudsmannen lanserar Unga Direkt på webben – ett verktyg för alla som arbetar med frågor som rör barn och unga

2014-08-27 11:00 CEST Barnombudsmannen Nu lanserar vi webbplatsen Unga Direkt för att inspirera dig som arbetar med frågor som rör barn och unga att använda metoden.

Mariehällsskolan invigd

2014-08-20 12:24 CEST Utbildningsförvaltningen Stockholms stad När Mariehällsskolan idag invigdes fick det nya bostadsområdet Annedal sin skola mitt i byn. Mariehällsskolan är byggd nära mitten av Annedalsområdet och ska svara mot delar av det kommande behovet av elevplatser. Mariehällsskolan en av de 11 skolor som planeras för att möta det ökande elevantalet i det växande Stockholm fram till 2020.

Inspirationsdag i Uppsala den 12/9

2014-08-12 10:48 CEST Humana Vi välkomnar dig som arbetar med barn, ungdom eller unga vuxna som befinner sig i kris eller i tillstånd av hög stress till vår inspirationsdag. Dagen kommer att fokusera på konkreta arbetssätt avseende hur vi kan bemöta och förändra situationen för unga med stort vårdbehov.