Pressmeddelanden

2014-11-27 16:17 CET Värmdö kommun ​Barn och unga, vård och omsorg samt hållbar utveckling. Det är prioriterade satsningsområden i budgeten för 2015. Monica Pettersson, kommunstyrelsens ordförande (M), säger: – Vi fortsätter att satsa på barn och unga, det är Värmdös framtid och vårt mål är en långsiktig prioritering av målgruppen.

2014-11-27 09:24 CET Värmdö kommun Värmdö kommun sluter avtal om samverkan med Telia kring utbyggnad av bredband i Värmdö kommun. Detta är ett led i kommunens engagemang för att bidra till att uppnå det nationella målet om att 90 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till höghastighetsbredband 2020.

Mobbning orsakar gymnasieavhopp enligt Ungdomsparlamentet

2014-11-26 09:10 CET Utbildningsförvaltningen Stockholms stad Mobbning är den vanligaste orsaken till avhopp ifrån gymnasiet i Stockholm. Det är slutsatsen gymnasieleverna själva identifierat i sitt arbete i Ungdomsparlamentet. Fler än 1000 gymnasielever från 11 gymnasieskolor har forskat, diskuterat och debatterat frågan under hela hösten 2014. Fredagen den 28 november är det dags för politikerna i Stadshuset att ta del av resultatet.

2014-11-24 17:13 CET Miljösamverkan Stockholms län Bristfällig ventilation och städning i landets skolor gör att eleverna utsätts för hormonstörande miljögifter. I dammet från plastmattor och inredning samlas gifter som ftalater, flamskyddsmedel och Bisfenol A. Dålig städning och ventilation kan också ge astma, allergier och koncentrationssvårigheter. Ostädade toaletter kan sprida smitta och gör att eleverna undviker att använda dem.

Inger Ekvall och Gustaf Haag blir Scouternas nya ordförande

2014-11-23 14:47 CET Scouterna Inger Ekvall, 43 år, och Gustaf Haag, 27 år, tar över den delade ordförandeklubban i Scouterna, en av Sveriges största barn- och ungdomsrörelser, med 62 000 medlemmar. Idag röstade Scouterna fram dem som nya ordförande på stämman i Kristianstad.

Scouterna utbildar barn- och ungdomsledare för en värld fri från övergrepp

2014-11-20 16:12 CET Scouterna Scouterna, världens största ungdomsrörelse, vill att alla verksamheter för barn och unga ska vara fria från övergrepp i alla former. Därför har Scouterna tagit fram ledarutbildningen Trygga Möten. Genom den utbildas scoutledare, idrottsledare och andra barn- och ungdomsledare i hur man skapar en trygg miljö och hur man bör agera om man tror att någon far illa.

De unga höjer rösten på rekordstort årsmöte i Scouterna

2014-11-20 08:10 CET Scouterna Scouterna är världens största barn- och ungdomsrörelse. Här får barn och unga en meningsfull fritid med utmaningar och äventyr, ofta utomhus, utan inbördes tävlan. Under helgen 22-23 november 2014 samlas nära 1000 scouter i åldrarna 8-78 år från hela Sverige till Scouternas stora stämma, Demokratijamboree, som i år äger rum i Kristianstad.

Många kommuner brister i arbetet med utsatta barn

2014-11-19 06:59 CET Humana Humana har för andra året genomfört Barnbarometern bland kommunernas socialförvaltningar. Barnbarometern är en undersökning som genomförs i samarbete med Rädda Barnens Ungdomsförbund och Maskrosbarn. Nu publicerar vi 2014 års rapport, lagom till internationella barndagen och Barnkonventionens 25-årsdag den 20 november. Vi ser bl.a. att bristande samverkan påverkar utredningstiderna negativt.

Ny guide vasst verktyg inför bygget av hästanläggning

2014-11-18 13:17 CET Svenska Ridsportförbundet Svenska Ridsportförbundets Ridskole- och anläggningssektion kan idag presentera Hästanläggningar - en guide. Lanseringen görs på Träffpunkt Idrott i Göteborg.

​Utseendet i fokus under världskonferens

2014-11-18 12:54 CET Högskolan Kristianstad Allt fler unga mår dåligt över att inte ha det ”perfekta utseendet” och allt för många vuxna ogillar sin kropp. Denna nedåtgående spiral vill ett gäng forskare från 34 länder ändra på i ett gemensamt projekt där Högskolan Kristianstad medverkar.