Nyheter

2014-09-17 09:39 CEST Magelungen Utveckling AB Vi har lediga platser på Magelungen BO och på vårt Resursboende i Rönninge

2014-09-17 08:15 CEST IFAU - Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering Det finns en långtgående rätt till studiemedel för EU-medborgare som arbetar i ett annat EU-land. Sverige uppfyller i allt väsentligt unionsrättens krav på vilka som kan få svenska studiemedel, finner Staffan Ingmanson i en ny IFAU-rapport.

Terminsstart, attraktivitet och bostadsbrist

2014-09-16 18:00 CEST Mälardalsrådet Terminsstart, attraktivitet och bostadsbrist Inte sällan är det människor och deras förmågor som brukar framhållas i diskussionen och den globala ekonomins drivkrafter och i förlängningen den tilltagande urbaniseringen. För att få människor krävs kommunikationer, men räcker det? Krönika av Mälardalsrådets Generalsekreterare

Lyckad diplomutbildning inom hotellbranschen

2014-09-16 16:20 CEST Plushögskolan Isabelle läste under hösten 2013 diplomutbildningen Diplomerad Hotellreceptionist på Plushögskolan. I mitten av utbildningen började Isabelle söka jobb och innan utbildningen var avslutad hade hon lyckats boka in flertalet intervjuer. Under utbildningen får de studerande verktygen som behövs i rollen som hotellreceptionist. Ihop med flertalet hotellkedjor har vi tagit fram den här utbildningen.

Amec Measurement Week: Lärarnas Riksförbund och debatten om skolan

2014-09-16 13:10 CEST Retriever Sverige AB Skolfrågan är den mest debatterade sakfrågan hittills under året. Lärarnas Riksförbund kände ett behov av att få veta vilken plats lärarna tar i debatten i media. Retriever gjorde en medieanalys som fick ett stort genomslag efter att ha presenterats under Almedalsveckan.

Recitio AB lanserar litteraturtjänst för kurslitteratur.

2014-09-16 10:46 CEST Recitio AB I samband med bokmässan Bok & Bibliotek 2014 lanserar Recitio AB i Göteborg en streamingtjänst för böcker. En tjänst för kurslitteratur som vänder sig till studenter, i första hand på högskola och universitet.

Så blev yrkesutbildningen skola

2014-09-16 07:02 CEST Stockholms universitet Hur fyllde yrkesskolorna sina praktiker med pedagogiskt innehåll – kom idéerna från arbetet eller från skolan? Det undersöker Åsa Broberg i en ny avhandling från Stockholms universitet. Avhandlingen är en historisk tillbakablick på de praktiska ungdomsskolorna som var dåtidens statligt reglerade yrkesskolor.

Kommuner som beviljats medel för El Sistema Glocal genom Stiftelsen El Sistema

2014-09-15 20:15 CEST Stiftelsen El Sistema

Portföljstrategier - Varumärket som lagspelare

2014-09-15 17:12 CEST Liber AB Det handlar inte längre om att ensidigt bygga starka varumärken, utan om att prioritera mellan olika marknader, varumärken och positioner. Att förstå portföljstrategi medför goda förutsättningar att integrera varumärkesstrategin med affärsstrategien och att möta nya marknadsmöjligheter med större öppenhet.

Det lekande lärande barnet

2014-09-15 16:51 CEST Liber AB I Det lekande lärande barnet beskriver författarna sitt arbete med att ta fram en teoretisk grund för pedagogiken inom förskolan. Denna teoretiska grund benämns utvecklingspedagogik och knyts till förskolans tradition och andra förskolepedagogiska ansatser.