Pressmeddelanden

Studie varnar: ADHD-droger ger skadliga förändringar i hjärnan

Studie varnar: ADHD-droger ger skadliga förändringar i hjärnan

2017-02-24 21:03 CET
En ny stor studie påstår att hjärnan ser annorlunda ut hos personer med ADHD. (1) Media...

Senareläggning av starten av maskiningenjörsutbildning på Campus Västervik

2017-02-23 16:23 CET
För att fullt ut kunna kvalitetssäkra utbildningen Maskiningenjör – Industriell produkt...

Unik utställning visar skolans dolda konstskatt

Unik utställning visar skolans dolda konstskatt

2017-02-23 15:04 CET
”En sagolik skola – Folkskolan 175 år" I år fyller den svenska folkskolan 175 år. D...

Vad är det som styr betyget i idrott och hälsa

Vad är det som styr betyget i idrott och hälsa

2017-02-21 08:00 CET
Vad är det som styr betyget i idrott och hälsa. Vad värderar lärare när de sätter bety...

Forskning visar stark koppling mellan närvaro och studieresultat

Forskning visar stark koppling mellan närvaro och studieresultat

2017-02-16 08:00 CET
Hur påverkas sjuksköterskestudenternas resultat av att de deltar på föreläsningar och i...

Fördjupad samverkan mellan Högskolan Väst och Support Group

Fördjupad samverkan mellan Högskolan Väst och Support Group

2017-02-13 13:58 CET
Praktikplatser och öppna seminarier. Det är ett par av de saker som samarbetet mellan H...

Svårt för nyanlända att inkluderas i skolan

Svårt för nyanlända att inkluderas i skolan

2017-02-13 07:59 CET
Många nyanlända upplever sig exkluderade i skolan. Skolan brister i att anpassa pedagog...

Det här är bra - majoriteten får jobb..

Det här är bra - majoriteten får jobb..

2017-02-08 11:52 CET
Det här är bra - majoriteten får jobb.. När nu andra omgången av utbildningen till stu...

Ifous fokuserar: Lämna över och ta emot - elevers matematikkunnande när de börjar gymnasieskolan

Ifous fokuserar: Lämna över och ta emot - elevers matematikkunnande när de börjar gymnasieskolan

2017-02-03 07:00 CET
Tillsammans med fem av sina partner har Ifous genomfört en matematikdidaktisk analys a...

Miljardinvesteringar väntas i svensk EdTech

Miljardinvesteringar väntas i svensk EdTech

2017-02-02 10:08 CET
Svensk edtech befinner sig i ett momentum, visar en kartläggning från EdTech Sweden. Me...