Pressmeddelanden

Högskolan Västs söktryck återigen bland de högsta i landet

2014-11-20 12:43 CET Högskolan Väst Söktrycket till Högskolan Västs utbildningar ligger på toppnivå i landet med 1,5 förstahandssökande per antagen student. Bland högskolor och universitet med brett utbildningsutbud är det endast Göteborgs universitet och Lunds universitet som ligger högre.

Den framtida ingenjören

2014-11-19 12:29 CET Runius Design Ingenjören härstammar från en tid då vårt samhälle och förutsättningar såg helt annorlunda ut än vad de gör idag. Ett samhälle med fokus på rationalitet och masskonsumtion. För att definiera rollen för den framtida ingenjören behöver vi inte blicka långt från där vi står idag. Jag pratar om den nya spelplanen där globalisering, innovation och individualism står i fokus.

Sveriges största utbildningsvetenskapliga möte i Jönköping 20-21 november

2014-11-12 16:58 CET Högskolan i Jönköping Resultatdialog är en årlig konferens, som arrangeras av Vetenskapsrådet, för alla med intresse av utbildningsvetenskap. På konferensen presenterar forskare inom området sina senaste resultat. Årets konferens arrangeras i samverkan med Högskolan i Jönköping och äger rum den 20-21 november.

Invandrarföretag anställer fler och växer snabbare – trots mindre stöd från samhället

2014-11-11 14:59 CET Högskolan Väst Invandrare anställer fler än svenskägda företag. Deras företag är också mer benägna att växa och är därför viktiga aktörer i samhället för fler arbetstillfällen. Men tillväxtpotentialen tas inte tillvara, invandrarna får mindre stöd från samhället.

Gjuteribranschen satsar på digital handbok

2014-11-10 08:20 CET Swerea På Elmia Subcontractor presenteras den nya digitala handboken i gjuteriteknik i Svenska Gjuteriföreningens monter. – Det här kommer att bli ett väldigt viktigt verktyg för gjuterisverige, säger projektledaren Conny Gustavsson från Swerea SWECAST.

Så hjälper du oroliga och blyga barn i skolan

2014-11-06 09:30 CET Natur & Kultur I den nya boken Orolig och blyg i skolan ger psykologen Malin Gren Landell många konkreta råd om hur man som pedagog kan förhålla sig till och bemöta blyga och oroliga barn i skolan. Blyghet och rädslor kan hindra dem i skolans vardag, både vad gäller inlärning och i kompisrelationer, men med relativt enkla insatser går det att hjälpa barnen.

Nytt forskningsprojekt ska revitalisera skolans kunskaps- och fostransuppdrag

2014-11-05 12:40 CET Södertörns högskola Lovisa Bergdahl, lektor i pedagogik på Södertörns högskola, har tillsammans med två kollegor beviljats 5,9 miljoner kronor av Vetenskapsrådet för det fyraåriga forskningsprojektet "Levda värden: en pedagogisk-filosofisk grundläggning av skolans värdegrundsarbete".

Nu lanseras framtidens klassrum

2014-10-29 11:24 CET Högskolan Väst Idag lanseras Framtidens klassrum - Högskolan Västs satsning på IT och lärande. Barnen, lärarstudenterna, lärarna och högskolans forskare möts tillsammans med samarbetsparter i vårt nya klassrum.

2014-10-24 14:10 CEST Uppsala universitet Debatten om skolan är intensiv och åsikterna går isär om vad som behövs för en positiv utveckling av den svenska skolan. Nu tar Uppsala universitets utbildningsvetare ett kraftfullt initiativ för att i dialog med verksamma lärare utveckla skolan och undervisningen.

1200 lärare till Umeå universitet på höstlovet


2014-10-23 10:26 CEST Umeå universitet Då skolans elever har höstlov har lärarna möjlighet till kompetensutveckling. Under vecka 44 välkomnar Umeå universitet 1200 lärare från skolan för att ge dem möjlighet att ta del av ny forskning och nätverka med kollegor.