Pressmeddelanden

2014-12-19 14:16 CET Örebro universitet Övergrepp mot barn inom kyrkor, skolor och idrottsklubbar har skapat en debatt som i sin tur har gjort lärare rädda för att röra sina elever. Örebroforskaren Marie Öhman har fått ytterligare 900 000 kronor från Centrum för idrottsforskning för att fortsätta sin forskning om hur idrottslärarnas rädsla påverkar undervisningen och eleverna.

Bo Jansson: Det är ett stort misslyckande

2014-12-19 10:24 CET Lärarnas Riksförbund Skolverket presenterade en ny rapport nu på morgonen. Rapporten visar att det nu är ännu färre på yrkesprogrammen som tar ut examen. Antalet har minskat till 66 procent, det är en nedgång med åtta procent sedan den nya gymnasieskolan infördes 2011. Lärarnas Riksförbund menar att det är ett stort misslyckande.

2014-12-19 07:02 CET Stockholms universitet En ny avhandling från Stockholms universitet undersöker hur några vuxna andraspråkstalare reflekterar kring sina erfarenheter av språkanvändning och språkinlärning.

2014-12-16 08:30 CET Uppsala universitet Inom universitetets dubbla uppgift, mellan företrädare för ”forskningsuniversitetet” och ”examensuniversitetet”, uppstår motsättningar och samexistens. Det menar Ingegerd Gunvik-Grönbladh i sin avhandling i pedagogik där hon analyserat skriftliga möten mellan sökande och sakkunniga i meritering och sakkunnigutlåtanden när nya universitetslektorer rekryteras.

Återigen bevisat: ADHD-droger en bluff

2014-12-12 21:03 CET KMR Som om det inte är illa nog att det inte finns någon som helst vetenskap som stödjer de rapporterade missbildningarna av hjärnan (av vad som kallas ADHD) så har ytterligare bevis nyligen offentliggjorts som avslöjar den falska forskning som används för att sälja farliga och även livshotande ADHD-droger.

2014-12-09 10:45 CET Lärarnas Riksförbund Idag presenterade Riksrevisionen ytterligare en granskning av statens insatser på skolområdet. Statliga satsningar som är avsedda att öka likvärdigheten, tenderar att öka skillnaderna i skolsystemet. Lärarnas Riksförbund anser att regelverket för statsbidragen behöver ses över, i väntan på en större parlamentarisk utredning om skolans styrning och finansiering.

Nackas kommunala skolor ansluter sig till Rebel Learners

2014-12-09 09:00 CET RAU - Rektorsakademien Utveckling AB ​Nackas kommunala skolor ansluter sig till Rebel Learners, ett initiativ för att stärka lärarstudenters möjlighet för utveckling och ett sätt att arbeta strategiskt med rekrytering av de bästa möjliga medarbetarna.

Hur vi lär – ny bok av John Hattie och Gregory Yates

2014-12-08 11:01 CET Natur & Kultur Hur vi lär ger en forskningsbaserad grund som visar lärprocessernas betydelse för lärande och undervisning. Genom att känna till dessa lärprocesser kan du som lärare förmedla kunskap och få det att fungera i klassrummet. John Hattie och Gregory Yates sammanställer aktuell forskning från social och kognitiv psykologi och knyter den till Hatties studie över vad som påverkar elevers studieresultat.

2014-12-03 11:56 CET Lärarnas Riksförbund Satsningarna på skolan och lärarlöner hotas. Regeringens budgetförslag innehåller den viktiga satsningen på tre miljarder till höjda lärarlöner. Löftet om en bred samling för att höja läraryrkets ­attraktivitet får inte svikas, skriver Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet på DN Debatt.

2014-12-03 09:21 CET Lärarnas Riksförbund OECD har lämnat en delrapport om den svenska skolans problem. Utbildningsministern aviserar en ny svensk skolkommission. – OECD visar idag återigen att det finns stora brister i ansvarsutkrävandet i svensk skola. Utbildningsministern gör rätt i att ta detta på stort allvar. Läget är mycket allvarligt för Sverige som kunskapsnation, säger Bo Jansson, ordförande för Lärarnas Riksförbund.