Pressmeddelanden

Så skapar gymnasieelever uppfattningar om genus och nation

2014-11-27 06:05 CET Stockholms universitet Tidigare forskning om individers lärande har kritiserats för att bygga på antagandet att individer är likgiltiga inför det ämne som behandlas i undervisningen. En ny avhandling i pedagogik av Jonas von Reybekiel Trostek vid Stockholms universitet visar däremot hur olika normer kommer till uttryck i gymnasieelevers och högskolestudenters lärprocesser.

Regeringen lyssnar på Lärarnas Riksförbund och ser över de nationella proven

2014-11-26 12:51 CET Lärarnas Riksförbund Att administrera de nationella proven tar upp en allt större del av lärarens tid. Tid som borde gå till eleverna. Lärarnas Riksförbund har efterfrågat en översyn av de nationella proven och välkomnar regeringsinitiativet.

Trä- och metallslöjdsalen – en tyst mansfostran för alla

2014-11-25 08:05 CET Umeå universitet På vilket sätt lever gamla föreställningar om mansfostran kvar i trä- och metallslöjdsalen, och vilka erfarenheter görs när dagens elever möter denna miljö? I avhandlingen Det sitter i väggarna undersöker Erik Sigurdson, Umeå universitet, hur specifika kroppsliga erfarenheter lever vidare i trä- och metallslöjdsalen, hos både flickor och pojkar, och vid sidan om språket.

Högskolan Västs söktryck återigen bland de högsta i landet

2014-11-20 12:43 CET Högskolan Väst Söktrycket till Högskolan Västs utbildningar ligger på toppnivå i landet med 1,5 förstahandssökande per antagen student. Bland högskolor och universitet med brett utbildningsutbud är det endast Göteborgs universitet och Lunds universitet som ligger högre.

Den framtida ingenjören

2014-11-19 12:29 CET Runius Design Ingenjören härstammar från en tid då vårt samhälle och förutsättningar såg helt annorlunda ut än vad de gör idag. Ett samhälle med fokus på rationalitet och masskonsumtion. För att definiera rollen för den framtida ingenjören behöver vi inte blicka långt från där vi står idag. Jag pratar om den nya spelplanen där globalisering, innovation och individualism står i fokus.

Sveriges största utbildningsvetenskapliga möte i Jönköping 20-21 november

2014-11-12 16:58 CET Högskolan i Jönköping Resultatdialog är en årlig konferens, som arrangeras av Vetenskapsrådet, för alla med intresse av utbildningsvetenskap. På konferensen presenterar forskare inom området sina senaste resultat. Årets konferens arrangeras i samverkan med Högskolan i Jönköping och äger rum den 20-21 november.

Invandrarföretag anställer fler och växer snabbare – trots mindre stöd från samhället

2014-11-11 14:59 CET Högskolan Väst Invandrare anställer fler än svenskägda företag. Deras företag är också mer benägna att växa och är därför viktiga aktörer i samhället för fler arbetstillfällen. Men tillväxtpotentialen tas inte tillvara, invandrarna får mindre stöd från samhället.

Gjuteribranschen satsar på digital handbok

2014-11-10 08:20 CET Swerea På Elmia Subcontractor presenteras den nya digitala handboken i gjuteriteknik i Svenska Gjuteriföreningens monter. – Det här kommer att bli ett väldigt viktigt verktyg för gjuterisverige, säger projektledaren Conny Gustavsson från Swerea SWECAST.

Så hjälper du oroliga och blyga barn i skolan

2014-11-06 09:30 CET Natur & Kultur I den nya boken Orolig och blyg i skolan ger psykologen Malin Gren Landell många konkreta råd om hur man som pedagog kan förhålla sig till och bemöta blyga och oroliga barn i skolan. Blyghet och rädslor kan hindra dem i skolans vardag, både vad gäller inlärning och i kompisrelationer, men med relativt enkla insatser går det att hjälpa barnen.

Nytt forskningsprojekt ska revitalisera skolans kunskaps- och fostransuppdrag

2014-11-05 12:40 CET Södertörns högskola Lovisa Bergdahl, lektor i pedagogik på Södertörns högskola, har tillsammans med två kollegor beviljats 5,9 miljoner kronor av Vetenskapsrådet för det fyraåriga forskningsprojektet "Levda värden: en pedagogisk-filosofisk grundläggning av skolans värdegrundsarbete".