Pressmeddelanden

Gital Tete, ny VD till Rektorsakademien Utveckling

2015-11-17 07:45 CET RAU - Rektorsakademien Utveckling AB Rektorsakademien Utveckling, RAU, som bland annat arrangerar SETT, SETT SYD och EdTech Sweden rekryterar ny VD från mötesplatsindustrin. Gital Tete tillträder som VD den 18 januari 2016.

Framtidens laboratoriemiljöer - så genomför du förändringsarbeten i labbmiljö

2015-11-13 08:15 CET Teknologisk Institut Labbdagarna samlar en uppsjö branscher med laboratoriearbete som gemensam nämnare. Med fokus på framtidens labb tittar vi på vilka utmaningar och möjliga lösningar som finns när det kommer till bland annat förändringsarbeten i laboratoriemiljö, svårnedbrytbara substanser i vattnet och automatisering.

Pressinbjudan: Bridging the Gap 12-13 november

2015-11-09 12:00 CET RAU - Rektorsakademien Utveckling AB EdTech Sweden är ett initiativ och mötesplats som verkar för att Sverige återtar tätpositionen inom Edtech i utbildning, genomför sin första konferens den 12-13 November. Där Anna-Karin Hatt, VD Almega, Lars Strannegård, rektor på Handelshögskolan och Aida Hadzialic, gymnasie- och kunskapslyftsminister är några av talarna.

2015-11-09 07:38 CET Uppsala universitet Flerspråkiga förskolebarn är extra hjälpta av pekplattor. Med hjälp av dem kan de få höra böcker på sitt andra modersmål, använda pedagogiska appar och kommunicera med barn på andra förskolor via t ex Skype – en insats som är viktig inte minst för de barn som talar ett minoritetsspråk. Det visar en ny licentiatavhandling från Uppsala universitet.

Nytt utbildningskoncept lanseras på Högskolan Väst

2015-11-09 07:30 CET Högskolan Väst I höst är det premiär för ett helt nytt koncept för högskolans uppdragsutbildning. Med ett alltmer intensivt och tidspressat yrkesliv vill högskolan genom korta och flexibla kursmoment skapa möjlighet för fler att kompetensutveckla sig samtidigt som man yrkesarbetar. Receptet heter Kortkurser.

Högskolan Väst får högsta betyg för samverkan enligt Vinnova

2015-11-02 15:17 CET Högskolan Väst Vinnova rankar Högskolan Väst i toppskiktet vad gäller samverkan med det omgivande samhället. En värdering som kommer att ge 2,8 Mkr i tilldelning för fortsatt samverkansarbete.

Aida Hadzialic, gymnasie- och kunskapslyftsminister, avslutningstalar på EdTech Sweden

2015-10-30 08:02 CET RAU - Rektorsakademien Utveckling AB Aida Hadzialic, Gymnasie- och kunskapslyftsminister, är klar som talare på EdTech Swedens konferens Bridging the Gap den 12-13 november. Digitalisering är en av Sveriges viktigaste framtidsfrågor för att trygga konkurrenskraften och uppdatera kompetensen bland individer och organisationer samt även på nationell nivå. Kompetensmatchning och utbildning blir avgörande faktorer.

​SFS lanserar Allafattarutomjag.se

2015-10-22 08:00 CEST Sveriges Förenade Studentkårer, SFS Nu trappar Sveriges förenade studentkårer (SFS) upp kampanjen Alla fattar utom jag genom att lansera en helt ny sajt om pedagogiken i högskolan. Alla fattar utom jag handlar om att fokusera på förutsättningarna för hur kvaliteten kan höjas på undervisningen i högskolan.

Nu finns ny metod för att automatiskt upptäcka svetsdefekter på flygmotorer

2015-10-19 10:22 CEST Högskolan Väst Genom ett gemensamt forskningsprojekt mellan Sverige och Spanien har en ny metod som möjliggör automatisk inspektion av svetsar i trånga utrymmen utvecklats. Metoden kommer användas i flygindustrin där svetsarna i flygmotorer ligga i trånga utrymmen och säkerhetsnivån är hög. Nyckeln heter termografi.

Pressinbjudan: Riksdagsseminarium om utbildning och digitalisering

2015-10-19 07:55 CEST RAU - Rektorsakademien Utveckling AB Digitaliseringens skapar stora möjligheter och utmaningar inom utbildning. Nu arrangerar riksdagen ett seminarium i ämnet för att samla akademi, politiker, näringsliv och andra berörda.