Pressmeddelanden

2015-03-04 14:09 CET Lärarnas Riksförbund Utbildningsminister Fridolin har idag på regeringens vägnar aviserat att fler lärargrupper som fritidspedagoger, yrkeslärare och modersmålslärare ska legitimeras. - Vi menar att man inte får rusa åstad och göra förändringar bara för att sträva efter ”rättvisa” mellan lärargrupper. En legitimation måste också vara fylld med ett innehåll, säger Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Årets viktigaste seminariedag - A Mindset for Results

2015-03-03 12:50 CET Mindset Årets upplaga av A Mindset for Results bjuder på en unik möjlighet att se två av världens främsta föreläsare presentera hur du skapar resultat av utbildning - och hur du kan bevisa det. Du kommer att lära dig konkreta metoder och se exempel på hur man skapar bestående effekt för individer och långsiktiga affärsresultat.

RAU rekryterar Moa Stenberg

2015-02-26 13:15 CET RAU - Rektorsakademien Utveckling AB Rektorsakademien Utveckling som bland annat driver SETT, Sveriges största mötesplats kring det moderna lärandet, utökar med ytterligare kompetens och rekryterar Moa Stenberg. Moa startar sin anställning den 1 Mars 2015, och kommer senast från Lärarnas Riksförbund där hon jobbat med medlemsrekrytering, projektledning av events och kommunikation.

Lärare blir friskare när de själva lär

2015-02-23 09:40 CET Högskolan Väst Att det finns en koppling mellan lärande och hälsa bekräftas i en ny studie från Högskolan Väst och Linnéuniversitetet.Studien visar att lärares hälsa påverkas av hur mycket de själva lär sig på arbetsplatsen. 229 lärare i Västra Götaland fick svara på en enkät som innehöll frågor om hälsa, kvalitet och arbetsintegrerat lärande. Resultaten visade på en tydlig koppling mellan dessa tre faktorer.

Fokus på elevens ständiga förbättring i skolan

2015-02-23 06:52 CET Stockholms universitet I skolans utvecklingssamtal, skriftliga omdömen och utvecklingsplaner samverkar lärare och elever i arbetet med att skapa en elev som hela tiden förbättrar sig. Detta oavsett vilken nivå eleven befinner sig på. Gabriella Höstfälts avhandling belyser konsekvenser av dagens resultatinriktade läroplan.

Socialstyrelsens psykiatriska experter går emot FN:s barnrättskommitté om ADHD-preparat

2015-02-20 21:02 CET KMR FN:s barnrättskommitté är starkt bekymrad över den ökade förskrivningen av psykostimulantia till barn i Sverige och de skadliga effekterna av de narkotiska preparaten. Man uppmanar regeringen att följa barnkonventionen och se till att andra åtgärder ges prioritet. Men Socialstyrelsens psykiatriska experter går i motsatt riktning och kräver ökad utskrivning.

2015-02-17 11:29 CET Lärarnas Riksförbund Med ett årligt fortbildningsstipendium vill Lärarnas Riksförbund, Netsmart och Natur & Kultur stödja lärare och lyfta arbete med digitala verktyg. – Efter denna fortbildningsdag tror vi att lärarna på dessa skolor kommer att känna sig mer rustade inför sin användning av ny teknik och digitala läromedel, säger Helena Linge, Lärarnas Riksförbunds andre vice ordförande.

2015-02-12 15:30 CET Lärarnas Riksförbund På torsdagseftermiddagen kom beskedet att friskolekoncernen Academedia backar och lovar att höja lärarnas löner i Stockholm stad. – Det är mycket tillfredsställande att Academedia omprövar sitt beslut och satsar på höjda lärarlöner i Stockholm, som de redan fått pengar för från kommunen, säger Ragnar Sjölander, ordförande för Lärarnas Riksförbund i Stockholm.

2015-02-11 15:01 CET Lärarnas Riksförbund I dag blev det klart att regeringen och alliansen har enats i frågan om betyg från fyran. Det ska genomföras i hundra skolor över landet. Lärarnas Riksförbund är oförstående till fixeringen från politiskt håll på just betygsfrågan. – Det är sorgligt att när riksdagen för en gångs skull enas om något, så har man fel fokus, säger Anders Almgren, Lärarnas Riksförbunds förste vice ordförande.

Sverige deltar i EU-projekt om modernisering av lärmiljöer

2015-02-10 08:15 CET RAU - Rektorsakademien Utveckling AB ​I höstas startade ett EU-finansierat projekt, "Educational Spaces 21 - Open up!", som skall utreda möjligheter för skolor att utveckla moderna lärmiljöer. Målgruppen är skolor i östeuropa där byggnaderna är omoderna, eftersatta och där ekonomiska faktorer ställer stora krav på att använda pengar och insatser effektivt. Det är också en utmaning för många länder, bland annat Sverige och Finland.