Pressmeddelanden

Över 4 600 studenter antagna till Högskolan Väst

2014-08-06 14:41 CEST Högskolan Väst Det blev fortsatt högt söktryck till Högskolan Västs utbildningar för höstterminen 2014. Totalt har 4.630 personer antagits till kurser och program, något färre än de 4.869 som antogs höstterminen 2013. Bland antagna programstudenter utgör gruppen från Göteborg den största med cirka 20 procent.

För lite forskning om arbetsmiljön i skolan

2014-07-03 10:17 CEST Högskolan Väst Det finns knappt någon aktuell forskning om arbetsmiljön i skolan. Den senaste studien är från 2000 och visar på dåliga resultat.. Samtidigt mår allt fler elever psykiskt dåligt. Forskare vid Högskolan Väst har skrivit en bok om inkludering som ett sätt att bryta denna negativa utveckling. De driver också ett samverkansprojekt, där forskarna provar att göra tidiga insatser i en förskola.

Skolan behöver arbeta mer med visuella uttryck

2014-07-01 11:02 CEST Högskolan Väst I det digitala samhället förmedlas information inte bara genom skriven text – bilden och det visuella får allt större betydelse. Den här utvecklingen påverkar förutsättningarna för hur barn lär sig läsa och skriva i skolan. Enligt forskare vid Högskolan Väst, dominerar traditionell text fortfarande undervisningen. Skolan behöver utveckla arbetsformer som lär barnen att arbeta med olika uttryck.

Ny teknik – gamla redovisningsformer

2014-06-30 07:30 CEST Linköpings universitet (LiU) Med visuellt berättande kan elever tränas i att med datorns hjälp få information ur stora datamängder. Men de traditionella kraven på skriftliga svar minskar chanserna till en fördjupad förståelse, visar en avhandling vid Linköpings universitet.

2014-06-27 11:14 CEST Högskolan Väst Ett nationellt ledande forskningscenter inom lärande i det digitala arbetslivet. Så ser femårsplanen ut för samarbetet mellan de två forskningsmiljöerna vid Högskolan Väst och Göteborgs universitet. Målet är också att blir en motor för regional utveckling, innovation och internationell forskning.

2014-06-25 16:38 CEST Svensk Scenarioexpertis AB Skarabon Sara Hjalmarsson som driver sitt utbildningsföretag inom säkerhet och hållbar utveckling har nu mycket att göra. När det nystartade företaget inte beviljades ekonomiskt stöd från svenska myndigheter ryckte i stället Ungerska universitetet i Pécs ut. -De ville till varje pris ha oss med på sin stora utbildningskonferens, så de erbjöd oss generösa stipendier berättar Sara.

Prova att vara hemmasittare i Almedalen

2014-06-25 09:24 CEST Learnox Under Almedalsveckan kommer besökare att få stiga in i en hemmasittares rum och prova att ha en lektion över Internet. Bakom initiativet står Learnox, ett företag som undervisar hemmasittare via datorn som ett sätt att få dem tillbaka till skolan. Målsättningen är att fler ska få en inblick i hur det kan se ut för de tusentals barn som inte går till skolan. Learnox har monter 218, Hamnplan,

Ingen lärarkris på Rebel Summer Camp, ett initiativ för att stärka lärarstudenter

2014-06-23 09:01 CEST RAU - Rektorsakademien Utveckling AB På Tollare Folkhögskola i Nacka samlas nu 60 drivna lärarstudenter för en spetsutbildning. Initativet har startats som en ett konstruktivt sätt att möta den negativa diskussionen om skola och lärarutbildningen. Hur kan vi uppmuntra lärarstudenter att stanna kvar på utbildningen och sedan gå ut i sitt yrke med kraft och motivation? Det första Campet pågår 23-26 juni.

Hjärnintegration kan vara nyckeln till kreativitet

2014-06-18 14:52 CEST Högskolan Väst Kreativa människor använder sina hjärnor mer effektivt än andra. Hjärnans delar samarbetar, det kallas hjärnintegration, och följden blir människor som är alerta, intresserade av att lära sig nya saker, benägna att ha ett helhetstänk och som är emotionellt stabila.

Skolpolitiska talespersoner grillas direkt efter talen i Almedalen

2014-06-17 13:46 CEST RAU - Rektorsakademien Utveckling AB Skolfrågan är den hetaste på länge under detta supervalår och Skolsnack arrangerar som vanligt Skolsnack After Speech, direkt efter partiledartalen på plats i Almedalen. Skolpolitiska talespersoner bjuds in från ett motståndarparti för att kommentera utspelen kring skolans område.