Pressmeddelanden

2015-10-09 10:53 CEST Teknologisk Institut Här är konferensen som tar tag i frågan. Med fokus på kvalitet i skolan utreder vi högaktuella ämnen som måluppfyllelse, stöd i undervisningen för nyanlända och vad som faktiskt har effekt på elevers lärande.

Möjligheter och begränsningar i bedömning av naturvetenskap som medborgarbildning

2015-10-08 07:11 CEST Stockholms universitet Praktiska bedömningsövningar i form av rollspel i naturvetenskap är en utmaning både för elever och lärare. Det visar ny forskning från Stockholms universitet som studerat hur elever engagerar sig i samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll.

Hållbarhetsdag väcker stort intresse

2015-10-08 07:00 CEST Högskolan Väst På fredag bjuder Högskolan Väst in till en inspirerande dag i ämnet Hållbar utveckling. Vad händer i regionen med avseende på tekniska lösningar och affärsmodeller kopplat till hållbar utveckling? Cirka 150 föranmälda deltagare har hörsammat inbjudan.

Anna-Karin Hatt talar på EdTech Sweden

2015-10-01 08:00 CEST RAU - Rektorsakademien Utveckling AB Anna-Karin Hatt, VD Almega och tidigare IT- och regionminister(c), är klar som talare på EdTech Swedens konferens Bridging the Gap den 12-13 november.

Att lära naturvetenskap på teckenspråk

2015-09-28 07:11 CEST Stockholms universitet Tvåspråkigt meningsskapande i naturvetenskap är en komplex process där båda språken hela tiden växlar för att driva dialogen framåt. Att stanna upp och resonera kring språkens olika mening fyller en viktig funktion. Det visar en ny avhandling i didaktik från Stockholms universitet.

Nyinrättat stipendium för unga kvinnliga ledare

2015-09-25 15:01 CEST Lärarstiftelsen Lärarstiftelsen har valt att hedra Solveig Paulsson med stipendium för unga kvinnliga ledare. Solveig var ordförande i Lärarstiftelsen 1996-2011 och tidigare ordförande i Sveriges Lärarförbund. Stipendiet ska stötta yngre kvinnliga ordföranden i deras fortsatta utveckling, ledarskap och nätverkande, och bekostar deltagande i ledarskapsprogammet IRMA. Stipendiaterna kommer utses av Lärarförbundet.

Turné bland kommunerna startskott för bygget av ny unik samverkansarena

2015-09-25 08:30 CEST Högskolan Väst Heltäckande kommunturné och möten med alla högskolans institutioner och enheter – det står på dagordningen i höst för de två projektledare som ska förbereda en ny arena för samverkan mellan Högskolan Väst och alla kommunerna i Fyrbodal.

Riksdagsseminarium om utbildning och digitalisering

2015-09-25 08:05 CEST RAU - Rektorsakademien Utveckling AB Digitaliseringens skapar stora möjligheter och umaningar inom utbildning. Nu arrangerar riksdagen ett seminarium i ämnet för att samla akademi, politiker, näringsliv och andra berörda.

Mixad organisationskultur öppnar för nya vårdmetoder inom psykiatrin

2015-09-25 07:30 CEST Högskolan Väst Ny forskning visar att organisationskulturer inom psykiatrivården kan påverka möjligheten att införa förändrade arbetssätt. Slutsatsen i en ny avhandling av Catrin Alverbratt från Högskolan Väst visar att en mix av olika organisationskulturer tenderar att vara den bästa förutsättningen för att patienten ska få den bästa vården.

Delfinal i Forskar Grand Prix avgörs i Trollhättan

2015-09-23 11:14 CEST Högskolan Väst Det ska gå fort, vara begripligt men framför allt spännande. För fjärde året i rad tävlar forskare i att berätta om sin forskning på bara fyra minuter. Sex tävlande från Högskolan Väst ska berätta om robotar som kollegor, digitala möjligheter i framtidens klassrum och vad tweenisarna håller på med och mycket mer.