Pressmeddelanden

Ny termin med nära 23 000 antagna studenter

2015-08-27 08:34 CEST Umeå universitet Umeå universitet ligger på en tredjeplats i landet när det gäller antalet antagna studenter – 22 600 har kommit in på höstens program och kurser. Och när höstterminen startar den 31 augusti förväntas klart fler än ifjol börja utbilda sig till lärare, socionom och civilingenjör i energiteknik.

2015-08-26 09:00 CEST Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Växelundervisningen spreds under 1800-talets början eftersom den ansågs ny och spännande. Genom så kallade monitörer – ofta äldre elever – som hjälpte läraren skulle stora grupper av fattiga lära sig lyda. Esbjörn Larsson har nyligen slutrapporterat sitt projektet om växelundervisningens användning vid skolor för olika samhällsklasser, ca 1820-1870.

Inbjudan till prisutdelnin: Leif Swärd får SCIF:s stora vetenskapliga pris

2015-08-25 13:11 CEST GIH Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande delar varje år ut det stora vetenskapliga priset. Årets pris på 100 000 kronor går till Leif Swärd, docent vid Göteborgs universitet och svenska fotbollandslagets läkare. Det lilla priset på 50 000 kronor delas mellan Mikael Mattsson, medicine doktor i medicinsk vetenskap vid GIH, och Filip Larsen, medicine doktor vid KI och med koppling till GIH.

Gard Titlestad, generalsekreterare ICDE, till EdTech Sweden

2015-08-25 07:45 CEST RAU - Rektorsakademien Utveckling AB Generalsekreteraren för ICDE- International Council for Open and Distance Education och styrelsemedlem i UNESCO IITE ger en internationell utblick i sin Keynote på EdTech Sweden, en konferens om digitaliseringens möjligheter i näringsliv, vuxen- och högre utbildning. Hur står sig Sverige i ett internationellt perspektiv?

Årets Kurslitteraturpris till oumbärlig bok om bedömning, betyg och lärande

2015-08-21 13:05 CEST Studentlitteratur Kurslitteraturpriset är Sveriges främsta utmärkelse till författare av ny kurslitteratur. Alla som har en bokidé för universitet och högskola kan tävla – i år går priset till manuset Bedömning, betyg och lärande.

EdTech Sweden anlitar Ulf Skarin, tidigare chefredaktör Veckans Affärer

2015-08-19 08:15 CEST RAU - Rektorsakademien Utveckling AB Edtech Sweden, ett initiativ och en mötesplats för beslutsfattare i vuxenutbildning, högre utbildning, corporate education, näringsliv och politik anlitar Ulf Skarin, tidigare chefredaktör på Veckans affärer, som näringslivsstrateg och moderator.

Miljoner till utvecklingsprojekt för ökad rörlighet på arbetsmarknaden

2015-08-14 10:23 CEST Högskolan Väst Hur kan man underlätta för människor att pendla genom användning av digital teknik? Högskolan Väst och University College Nordjylland har tillsammans fått 20 miljoner ur EU:s regionala fond till projektet PendlerBroen. Syftet är att främja sysselsättning och människors rörlighet på arbetsmarknaden genom digital teknik.

Svenska lärosäten spelar en viktig roll i Europas stora samhällsutmaningar

2015-07-03 11:30 CEST Högskolan Väst Högskolan Väst samlade under Almedalsveckan en panel för att diskutera högskolornas och universitetens roll och ansvar i demokratifrågor. Deltagarna betonade hur viktigt samarbetet är - på lärosätena men även nationellt och internationellt. De stora orden i Bolognaöverenskommelsen behöver brytas ned i konkret arbete. Lärosätena spelar en viktig roll i Europas stora framtidsutmaningar.

2015-06-17 16:32 CEST Stockholms universitet Regeringen har i dag utsett Ulf Fredriksson, docent i pedagogik vid Stockholms universitet, att undersöka förutsättningarna för att införa en läsa-skriva-räkna-garanti.

Nu kan Högskolan Väst utbilda lärare i svenska som andraspråk

2015-06-17 13:13 CEST Högskolan Väst Högskolan Väst har idag beviljats rättigheter att utbilda ämneslärare på gymnasienivå i svenska som andraspråk. Det ger ämneslärarstudenterna en möjlighet till nya kombinationer och den nya inriktningen möter de behov som finns i regionen och nationellt av fler behöriga svenska som andraspråkslärare och lärare i svenska för invandrare.