Pressmeddelanden

2014-10-24 14:10 CEST Uppsala universitet Debatten om skolan är intensiv och åsikterna går isär om vad som behövs för en positiv utveckling av den svenska skolan. Nu tar Uppsala universitets utbildningsvetare ett kraftfullt initiativ för att i dialog med verksamma lärare utveckla skolan och undervisningen.

1200 lärare till Umeå universitet på höstlovet


2014-10-23 10:26 CEST Umeå universitet Då skolans elever har höstlov har lärarna möjlighet till kompetensutveckling. Under vecka 44 välkomnar Umeå universitet 1200 lärare från skolan för att ge dem möjlighet att ta del av ny forskning och nätverka med kollegor.

2014-10-20 08:29 CEST Uppsala universitet Gunther Kress, professor vid University of London, har utsetts till ny hedersdoktor vid fakulteten för utbildningsvetenskaper vid Uppsala universitet.

200 skolchefer, beslutsfattare och forskare möts i Jönköping på internationell konferens om skolan.

2014-10-16 09:06 CEST Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) På en internationell konferens om en skola på vetenskaplig grund i Jönköping möts 200 skolchefer, beslutsfattare och forskare. Enligt den senaste PISA-undersökningen är det fyra länder i Sydostasien som ligger främst framme. Vad gör de för att bli bäst i världen? Kan vi i Sverige lära något av de som är bäst i världen? Vill vi lära något av de som är bäst i världen?

Delaktighet viktig för unga i skolan

2014-10-14 09:14 CEST Örebro universitet Att bli sedd, lyssnad till och uppskattad som en som bidrar till gemenskapen är viktiga faktorer i ungdomars upplevelse av delaktighet i skolan, men också att välja att inte vara delaktig. Det visar Jeanette Åkerströms doktorsavhandling i socialt arbete vid Örebro universitet ”Participation is everything” – Young people´s voicec on participation in school life.

Ny bok om berättande i förskolan

2014-10-14 09:00 CEST Natur & Kultur I boken Berättande i förskolan skriver ett flertal namnkunniga författare om berättande utifrån olika perspektiv som identitetsutveckling, flerspråkighet, genus, kollegialt lärande och ledarskap. Antologin innehåller konkreta exempel från förskolans vardag: högläsning, muntligt berättande, samtal och lek. Redaktörer för boken är Bim Riddersporre och Barbro Bruce.

Pressinbjudan: Möt Beppe Singer på Skolforum

2014-10-13 07:00 CEST Gothia Fortbildning Beppe Singer kommer till Skolforum på Älvsjömässan den 27 oktober och utför några av sina favoritexperiment på scen. Experimenten som visas finns i Beppes nya böcker Labba i skolan och Labba i förskolan och är spännande, pedagogiska och kopplade till läroplanen för år 4–6 i grundskolan och för förskolan. Boka tid för intervju eller kom förbi och titta när han labbar!

Utveckling av samarbete mellan akademi och skola

2014-10-07 08:27 CEST Örebro universitet – Jag hoppas att min avhandling ska vara till nytta för det fortsatta arbetet med samverkan mellan lärosäten och skola, både för skolan krav att verka med stöd av vetenskap och beprövad erfarenhet som för lärosätets uppdrag att samverka, forska och utbilda. Det säger Lena Öijen, i sin doktorsavhandling Samverkan lärosäte – skola. En studie av Regionalt utvecklingscentrum som samarbetspart.

Flerdimensionella betyg förutsäger studieframgång

2014-10-03 11:20 CEST Högskolan Väst Betyg är bra på att förutspå framtida studieresultat och därför ett bra instrument för urval till både gymnasieskola och till högre studier. En bidragande orsak är att lärare inte bara väger in ämneskunskaper utan även sociala aspekter och elevbeteende när de sätter betygen, något som emellertid inte har stöd i skolans styrdokument. Det visar en avhandling i pedagogik vid Göteborgs universitet.

Skånekommun satsar på spetsutbildning för lärarstudenter

2014-10-02 08:50 CEST RAU - Rektorsakademien Utveckling AB Två nya huvudmän ansluter sig till Rebel Learners, ett initiativ för att stärka lärarstudenters möjlighet för utveckling och ett sätt att arbeta strategiskt med rekrytering. I samband med att Rebel Learners nu etablerar sig i södra Sverige så har också den första huvudmannen i Skåne anslutit sig.