Kontaktpersoner

Cornilla von Plomgren
Martin Kjellqvist
Per Byman
Madelaine Seidlitz
Anna Lindenfors

Amnesty International, svenska sektionen Anna Lindenfors har lång erfarenhet av arbete med mänskliga rättigheter och frivilligorganisationer, hon har arbetat med barns rättigheter och rättighetsbaserat utvecklingsarbete. Hon har under många år arbetat för Rädda Barnen i Sverige men också internationellt bland annat som chef för Rädda Barnen i Kenya och södra Sudan. Mellan oktober 2011 och december 2013 var hon chef för...

Katarina Hellström
Christine von Sydow