Kontaktpersoner

Elisabeth Löfgren
Cornilla von Plomgren
Martin Kjellqvist
Per Byman
Madelaine Seidlitz
Anna Lindenfors

Amnesty International, svenska sektionen Tillträdde sin tjänst den 1 februari 2014. Anna Lindenfors har lång erfarenhet av arbete med mänskliga rättigheter och frivilligorganisationer, hon har arbetat med barns rättigheter och rättighetsbaserat utvecklingsarbete. Hon har under många år arbetat för Rädda Barnen i Sverige men också internationellt bland annat som chef för Rädda Barnen i Kenya och södra Sudan. Mellan oktober 2011 och...

Katarina Hellström

Svenska Afghanistankommittén Omvärldsbevakning, analys och utveckling av kommunikation, PR och mediearbete. I samarbete med generalsekreterare och chef för kommunikationsenheten ta initiativ till pressmeddelanden, nyheter och debattartiklar. Utveckla kommunikationsstrategier och budskap kopplat till övergripande mål. Genomföra påverkansarbete som också omfattar användning (uppdatering) av sociala medier. Identifiera,...