Evenemang

2014-11-18 14:05 CET Försvarshögskolan Försvarshögskolan genomför tillsammans med Criscom ett seminarium om den svenska insatsen i Mali 26/11. Medverkar gör försvarsminister Peter Hultqvist (S), generallöjtnant Göran Mårtensson (C INSATS) och överstelöjtnant Carl-Magnus Svensson (C MALI 01). Moderator: Karl Sörensson, Försvarshögskolan

Tid: 2014-11-26, 18:00 - 19:00
Plats: Försvarshögskolan, Drottning kristinas väg 37, Stockholm