Bilder

Ge bort ett skolår

2014-10-14 12:10 CEST ActionAid

Peder Jonsson ordförande Svenska Afghanistankommittén

2014-09-01 16:02 CEST Svenska Afghanistankommittén Peder Jonsson är född 1952 och bosatt i Stockholm. Civilingenjör med inriktning på teoretisk fysik och datakunskap. Sedan 1980 anställd på Kreab Gavin Anderson, som senior rådgivare i kommunikationsfrågor med energi- och miljöfrågor, IT, telekom och komplexa system som specialitet. Valdes till ordförande för Svenska Afghanistankommittén den 24 maj 2014.

Flyktingströmmar i norra Irak

2014-08-13 11:31 CEST Röda Korset De senaste veckornas eskalerande våld i norra Irak har tvingat hundratusentals människor på flykt. Behoven av mat, vatten och tak över huvudet är stort och resurserna små. Irakiska Röda Halvmånen finns på plats med stöd av Svenska Röda Korset, men behöver mer resurser.

Flyktingströmmar i norra Irak

2014-08-13 11:28 CEST Röda Korset De senaste veckornas eskalerande våld i norra Irak har tvingat hundratusentals människor på flykt. Behoven av mat, vatten och tak över huvudet är stort och resurserna små. Irakiska Röda Halvmånen finns på plats med stöd av Svenska Röda Korset, men behöver mer resurser.

Evakuering av skadade i Gaza

2014-08-07 22:19 CEST Röda Korset Frivilliga och anställda ur Palestinska Röda Halvmånen evakuerar skadade från Khan Younis i södra Gaza. Kriget i Gaza under juli och augusti månad har fått svåra humanitära konsekvenser. Röda Korset stödjer Palestinska Röda Halvmånen bland annat med att stärka sin kapacitet att ge sjukvård.

Flyktingbosättning i Sydsudan

2014-07-03 00:05 CEST Röda Korset I byn Minkamen, i Sydsudan finns den största bosättningen med internflyktingar i Sydsudan. Byn har växt från 7 000 invånare till 90 000. Nytillkomna invånare kommer varje dag. Behoven av mat, vatten och nödhjäpl är stor.

Vatten i Sydsudan

2014-07-03 00:03 CEST Röda Korset I byn Minkamen, i Sydsudan finns den största bosättningen med internflyktingar i Sydsudan. Byn har växt från 7 000 invånare till 90 000. Nytillkomna invånare kommer varje dag. Behoven av mat, vatten och nödhjäpl är stor.

Peter Andersson

2014-07-02 23:57 CEST Röda Korset Peter Andersson är till vardags kirurg vid universitetssjukhuset i Linköping. I maj och juni 2014 tillbringade han sju veckor i ett mobilt kirurgteam med Internationella rödakorskommittén (ICRC). Teamen består förutom av en kirurg av en narkosläkare, en operationssjuksköterska och två vårdsjuksköterskor. De släpps ner i oländig terräng och jobbar under tuffa förhållanden för att sedan hämtas upp.

Peter Andersson opererar i Sydsudan

2014-07-02 23:54 CEST Röda Korset Peter Andersson är till vardags kirurg vid universitetssjukhuset i Linköping. I maj och juni 2014 tillbringade han sju veckor i ett mobilt kirurgteam med Internationella rödakorskommittén (ICRC). Teamen består förutom av en kirurg av en narkosläkare, en operationssjuksköterska och två vårdsjuksköterskor. De släpps ner i oländig terräng och jobbar under tuffa förhållanden för att sedan hämtas upp.

Matutdelning i Anbar

2014-06-18 22:14 CEST Röda Korset Den humanitära situationen i Irak har de senaste månaderna försvårats dramatiskt, särskilt den senaste veckan då stridigheterna eskalerat i de norra delarna av landet. Irakiska Röda Halvmånen bidrar med mat och nödhjälp, men varnar också för situationen i Anbarprovinsen, i västra Irak. Svenska Röda Korset stödjer Irakiska Röda Halvmånen.