Bilder

Per Byman, generalsekreterare Radiohjälpen

2015-03-26 12:24 CET Radiohjälpen Per Byman, generalsekreterare Radiohjälpen

En skärmbild från spelet Decisive Action

2015-02-02 09:26 CET KTH En skärmbild från spelet Decisive Action

Anders Frank, forskare vid avdelningen Medieteknik och interaktionsdesign på KTH.

2015-02-02 09:26 CET KTH Anders Frank, forskare vid avdelningen Medieteknik och interaktionsdesign på KTH.

Sydsudaneser flyr till Etiopien

2015-01-19 16:26 CET Röda Korset En sydsudanesisk flicka i ett flyktingläger i Gambellaregionen, Etiopien. I januari 2015 fanns 191 659 sydsudanesiska flyktingar i Etiopien. Majoriteten finns i Kule, Tierkidi och Leitchour. Totalt befinner sig 1,5 miljoner sydsudaneser på flykt undan konflikten i hemlandet.

Ge bort ett skolår

2014-10-14 12:10 CEST ActionAid

Peder Jonsson ordförande Svenska Afghanistankommittén

2014-09-01 16:02 CEST Svenska Afghanistankommittén Peder Jonsson är född 1952 och bosatt i Stockholm. Civilingenjör med inriktning på teoretisk fysik och datakunskap. Sedan 1980 anställd på Kreab Gavin Anderson, som senior rådgivare i kommunikationsfrågor med energi- och miljöfrågor, IT, telekom och komplexa system som specialitet. Valdes till ordförande för Svenska Afghanistankommittén den 24 maj 2014.

Flyktingströmmar i norra Irak

2014-08-13 11:31 CEST Röda Korset De senaste veckornas eskalerande våld i norra Irak har tvingat hundratusentals människor på flykt. Behoven av mat, vatten och tak över huvudet är stort och resurserna små. Irakiska Röda Halvmånen finns på plats med stöd av Svenska Röda Korset, men behöver mer resurser.

Flyktingströmmar i norra Irak

2014-08-13 11:28 CEST Röda Korset De senaste veckornas eskalerande våld i norra Irak har tvingat hundratusentals människor på flykt. Behoven av mat, vatten och tak över huvudet är stort och resurserna små. Irakiska Röda Halvmånen finns på plats med stöd av Svenska Röda Korset, men behöver mer resurser.

Evakuering av skadade i Gaza

2014-08-07 22:19 CEST Röda Korset Frivilliga och anställda ur Palestinska Röda Halvmånen evakuerar skadade från Khan Younis i södra Gaza. Kriget i Gaza under juli och augusti månad har fått svåra humanitära konsekvenser. Röda Korset stödjer Palestinska Röda Halvmånen bland annat med att stärka sin kapacitet att ge sjukvård.

Flyktingbosättning i Sydsudan

2014-07-03 00:05 CEST Röda Korset I byn Minkamen, i Sydsudan finns den största bosättningen med internflyktingar i Sydsudan. Byn har växt från 7 000 invånare till 90 000. Nytillkomna invånare kommer varje dag. Behoven av mat, vatten och nödhjäpl är stor.