Blogginlägg

Positiv miljöpåverkan

2015-05-25 13:45 CEST IL Recycling Vår verksamhet påverkar miljön främst genom energianvändning och utsläpp, men sammantaget har verksamheten positiv påverkan. Detta då återvinning av de material vi samlar in från våra kunder minskar energianvändning och utsläpp. Utsläppsbesparingen under 2014 uppgick till ca 1,34 miljoner ton koldioxid för den svenska verksamheten.

Slut på vårens spaningar från BIR

2015-05-22 18:00 CEST IL Recycling Så var vårens BIR-möte över och jag vänder hem igen till ett något svalare Sverige. Om det här är den första spaningen du läser på vår blogg så kan jag rekommendera att läsa de ca 10 spaningar om återvinning, hållbarhet och andra trender som jag gjort under vårens möte i Dubai. BIR:s höstmöte går av stapeln i Prag i slutet av oktober.

Spaningar om textil

2015-05-22 15:00 CEST IL Recycling ​Textil är ett spännande område för utveckling, inte minst i Sverige, där vi på IL Recycling har tagit en ledande roll i utveckling av nya metoder för att utveckla återvinning av textil.

Vårrusande medarbetare i Örebro

2015-05-22 12:45 CEST IL Recycling ​Ett gäng glada tjejer i Örebro representerade i onsdags IL Recycling när Vårruset genomfördes i stan. Alla kämpade på bra genom den 5 kilometer långa banan och solen sken över Örebro. Bra jobbat!

Trendbrott i Kinas import av returfiber

2015-05-22 11:25 CEST IL Recycling Under BIR:s papperssektions seminarium så fick vi några presentationer om arbetet med att utveckla återvinning rent generellt i Förenade Arabemiraten och Saudiarabien.

Spaningar om plaståtervinning

2015-05-22 08:21 CEST IL Recycling ​Från BIR:s plastsektion så konstaterades återigen den stora potential som finns globalt i att öka återvinning av plast. Återvinningsgraden är generellt väldigt låg. Detta kommer att vara en viktig fråga för plastindustrin politiskt, med tanke på de konstaterade miljöproblem som plast i naturen och i haven åsamkar.

Bilindustrin i Indien

2015-05-21 13:10 CEST IL Recycling ​På BIR:s non-ferrous möte fick vi en insikt i bilindustrins utveckling i Indien. Bilindustrin är en viktig förbrukare av framför allt aluminium, varför det är en viktig fråga också när det gäller återvinning av aluminium, både ur ett marknadsperspektiv men också ur ett materialperspektiv.

Free and fair trade

2015-05-21 10:10 CEST IL Recycling ​Ett av BIR:s (Bureau of International Recycling) viktigaste syften är att verka för fri och rättvis handel av återvunna råvaror. Arbetet bedrivs globalt och är mycket viktigt i en värld där tendensen går mot att fler och fler intressenter av olika skäl verkar för en mer protektionistisk hållning.

Vår roll i den cirkulära ekonomin

2015-05-21 09:10 CEST IL Recycling Under en tid har det i hållbarhetssammanhang pratats mycket om cirkulär ekonomi. I grund och botten innebär en cirkulär ekonomi att vi tar tillvara på de resurser som vi använder så att de i stället för att bli avfall, blir råvara till nya produkter. I en cirkulär ekonomi går affärsnytta dessutom hand i hand med resurseffektivitet.

Fakta och trender inom rostfritt stål

2015-05-20 14:15 CEST IL Recycling ​Den totala konsumtionen av rostfritt stål i världen var ca 37 miljoner ton 2014 och växer trendmässigt med ca 5 % per år. Konsumentprodukter står för ca 47 % av totalen och bilindustrin för 10 %. Kemi/petrokemi och energi står för 17 % och infrastruktur för 15 %. Industri och tung industri står för knappt 10 %.