Blogginlägg

2015-08-25 14:01 CEST Justdriveit Hållbarhet, sharing economy, och minskade koldioxidutsläpp är några områden som diskuteras livligt. Samtidigt exploderar konceptet bilpool världen över, så även i Sverige.

Glöm inte att återvinna i sommar!

2015-07-10 15:34 CEST IL Recycling Sommartider innebär inte sällan att det blir en och annan picnic eller utelunch. Engångsartiklar som tallrikar, muggar i plast eller papper och engångsbestick går bra att lämna till återvinning tillsammans med förpackningar. Sortera efter materialslag och tänk på att skölja ur dem ordentligt, för att slippa lukt och skadedjur.

Svenskt företag gör solglasögon av återvunnet trä

2015-07-09 10:51 CEST IL Recycling ​Den svenska sommaren har väl just i år hittills inte bjudit på riktigt så mycket sol och värme som vi skulle önska - men vi litar på att det är på väg!

2015-07-03 10:55 CEST SEKAB Jag var på plats i Almedalen och kan konstatera att det var med stort intresse som företrädare för industrin, forskare, politiker och samhällsdebattörer diskuterade den biobaserade samhällsekonomin. Lösningar för att fasa ut och ersätta fossila råvaror och energiintensiva material med förnybara råvaror från skogen diskuterades som aldrig förr.

2015-07-03 08:45 CEST SEKAB Det måste framförallt vara billigare att välja förnybara drivmedel, som till exempel etanol, istället för fossila alternativ som bensin och diesel. Det skulle ge stora vinster för både klimatet och miljön. EU:s regler tillåter dock inte det idag och därför behöver våra svenska politiker våga stå upp för Sveriges rätt att själv besluta om hur drivmedel ska beskattas.

De nya jobben i digitaliseringens tidevarv

2015-07-02 15:57 CEST IL Recycling ​Stiftelsen för strategisk forskning ordnade ett intressant seminarium om effekterna av digitaliseringen och mer specifikt på arbetsmarknaden. De har i en studie tittat på vad som redan har hänt till följd av digitaliseringen mellan 2006 och 2011. Det visar att 450.000 arbeten har automatiserats bort vilket motsvarar en takt av ca 2% per år, så det händer redan.

Ledarskapsspaning 2 från Almedalen

2015-07-02 13:37 CEST IL Recycling ​Det andra ledarskapsseminariet som jag deltog i organiserades av Ledarna. I grunden handlade det om vilket ledarskap som kommer att krävas i framtiden, givet den allt högre förändringstakten. Ett tema som är mycket aktuellt för oss på IL Recycling, eftersom vi jobbar med ett ledarutvecklingsprogram under hela 2015. Seminariet byggde på de tre modulerna passion, mod och kärlek.

SEKAB i Almedalen

2015-07-02 10:31 CEST SEKAB Nu är det redan torsdag och Almedalsveckan har hunnit halvvägs. I måndags kväll fick jag möjlighet att delta vid 2030-sekretariatets arrangemang och var en av de som fick möjlighet att lämna en prognos för hur utvecklingen kan se ut för att nå en fossiloberoende fordonsflotta 2030.

Ledarskapsspaning 1 från Almedalen

2015-07-02 08:37 CEST IL Recycling ​Under mina dagar i Almedalen har jag besökt två seminarier om ledarskap, något jag brinner för och som vi på IL Recycling jobbar alldeles speciellt med under 2015 när vi kör ett stort ledarutvecklingsprogram för samtliga ledare på företaget i Sverige.

Vår sommarhälsning - ILoVE Recycling

2015-07-02 08:00 CEST IL Recycling Om vi fick skulle vi hjälpa vartenda företag i Sverige att förbättra sin återvinning. Vi skulle se till att alla fick känna på hur stor vinning en optimal återvinning ger. Vi skulle vilja att alla visste hur duktiga vi är på återvinning, att vi tar hand om allt och att vi gör allt för att våra kunder ska bli nöjda. Det är så mycket vi älskar återvinning.