Pressmeddelanden

​​Miljöpartiet i Stockholms stad vill göra det dyrare att parkera

2015-12-01 10:11 CET Moderaterna i Stockholm

Regeringens budget bäst för cancervården enligt Nätverket mot cancers granskning

2015-11-26 13:57 CET Nätverket mot cancer Tydlig problembeskrivning, konkreta reformer och trovärdig finansiering av nya effektiva läkemedel var avgörande när Socialdemokraterna och Miljöpartiet fick högst betyg i budgetgranskningen av bästa cancervården. Nätverket mot cancer har granskat alla riksdagspartiers budget för 2016 och ser att det finns stora skillnader i fokuseringen på cancervården – och vägen framåt med konkreta förslag.

2015-11-25 14:44 CET Feministiskt initiativ ​25 november 1999 instiftades FN:s internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor. Idag hedrar vi alla offer och överlevare för våldet, vi samlas och påminner oss om att vi inte är ensamma, att strategier för att motverka våldet finns. Vi uppmärksammar den här dagen eftersom var tredje kvinna i världen fortfarande utsätts någon gång för allvarligt fysiskt eller sexuellt våld från en man.

Vi kan! Vi vill! Vi törs!

2015-11-24 22:30 CET Feministiskt initiativ Regeringen vill att Sverige ska ta emot flyktingar på ett värdigt sätt. Lokalt växer engagemang och solidaritet. Fler vill öppna sina hem. Klädinsamling och stödkonserter avlöser varandra. Samtidigt sätter regeringens beslut asylrätten ur spel och de mest sårbara människorna får betala priset för den värdighet som bara välmående nationer kan kosta på sig att försvara - med andras liv som insats!

Skuldsättning med en miljard i månaden kommer att bli dyrt för stockholmarna

2015-11-24 11:21 CET Moderaterna i Stockholm Stockholms ekonomi är ett år efter valet fortfarande i mycket gott skick, men det internationella kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor´s varnar i sin rating för att den ökande upplåningen på sikt kan hota stadens ekonomi.

Bostadsstopp för den rödgrönrosa majoriteten

2015-11-19 07:00 CET Moderaterna i Stockholm Den rödgrönrosa majoriteten i Stockholms stad driver en bostadspolitik som innebär att tusentals nya bostäder försenas. Det kan ibland vara svårt att bilda sig en ordentlig överblick över alla dessa projekt. Därför lanserar Moderaterna idag en digital karta över projekt med nya bostäder som den rödgrönrosa majoriteten försenat och stoppat runt om i Stockholm.

Majoriteten uppmanas att växla upp sitt arbete med att satsa på Stockholms lärare!

2015-11-17 16:21 CET Moderaterna i Stockholm

Demoskops väljarbarometer för november

2015-11-07 07:51 CET Demoskop AB Demoskops väljarbarometer för november visar på en stabilitet i väljaropinionen som står i skarp kontrast till den turbulenta inrikespolitiska händelseutvecklingen. Mellan blocken råder ett fortsatt jämnt läge. För de rödgröna regeringspartierna samt Vänsterpartiet noteras för andra månaden en smärre uppgång samtidigt som allianspartierna backar obetydligt. Även för SD syns en viss nedgång.

2015-11-04 14:01 CET Moderaterna i Stockholm Den rödgrönrosa majoriteten tvingas höja lånetaket och når endast hälften av sina mål i budgeten för 2015, enligt stadens officiella granskning, tertialrapport 2.

Flemminggatan/Kungsgatan: Dubbdäcksförbud istället för dubbdäcksavgift

2015-11-03 12:07 CET Moderaterna i Stockholm Den 1 januari 2016 inför Stockholms stad dubbdäcksförbud på Kungsgatan och Flemminggatan. Trots att det råder politisk enighet i Stockholms stad om att en dubbdäcksavgift är bättre så väljer regeringen att ignorera stockholmarnas önskemål vilket tvingat fram beslutet. Moderaterna är kritiska till förslaget.